Item


Efectivitat de la dieta cetogènica en l’epilèpsia refractària infantil: projecte de recerca

Epilepsy is one of the most common neurological diseases worldwide, prevalent in children, adolescents, and the elderly, characterized by recurrent seizures caused by abnormal electrical discharges from the brain. Most can be controlled with 1 or 2 antiepileptic drugs (AEDs), but there are cases where seizures resistant to these can develop. Surgery may be effective, but only in those cases where seizures always occur in a single area of the brain. For this reason, the ketogenic diet is one of the therapeutic options used. Its use has been used for more than 80 years as a treatment for refractory epilepsy, thanks to the benefits it produces by simulating the metabolic effect of fasting, encouraging the body to use fat as a primary source of energy instead of ’carbohydrates. However, published scientific evidence is limited. For this reason, a study is proposed whose main objective is to evaluate the effectiveness of the ketogenic diet as a treatment in children with refractory epilepsy compared to the Mediterranean diet. Methodology: Randomized clinical trial. Participants will be children aged 7 to 9 years with refractory epilepsy with a minimum of 1 year of development who meet the inclusion and exclusion criteria. An ad hoc questionnaire will be used as a study data collection tool. Two groups will be differentiated, an experimental group which will be subdivided into 4 groups which will receive a different type of ketogenic diet and a control group that will follow a Mediterranean dietary pattern. The administered dietary guidelines will be performed for 4 months and each month there will be a count of the number of seizures, improvements in quality of life and possible adverse effects. The statistical analysis of the data obtained will be carried out using the statistical program SPSS

L’epilèpsia és una de les malalties neurològiques més comunes en tot el món, predominant en infants, adolescents i tercera edat, caracteritzada per convulsions recurrents produïdes per descàrregues elèctriques anormals del cervell. La majoria es poden controlar mitjançant 1 o 2 fàrmacs antiepilèptics (FAE), però hi ha casos on es poden desenvolupar convulsions resistents a aquests. La cirurgia pot resultar efectiva, però només en aquells casos on les convulsions succeeixen sempre en una sola zona del cervell. Per aquest motiu, la dieta cetogènica és una de les opcions terapèutiques utilitzada. El seu ús apareix des de fa més de 80 anys com a tractament per a l’epilèpsia refractaria, gràcies als beneficis que produeix simulant l’efecte metabòlic del dejú, estimulant al cos a utilitzar greixos com a font primària d’energia en comptes d’hidrats de carboni. No obstant, l’evidència científica publicada és limitada. Per aquesta raó, es proposa un estudi que té com a objectiu principal avaluar la efectivitat de la dieta cetogènica com a tractament en infants amb epilèpsia refractària en comparació amb la dieta mediterrània. Metodologia: Assaig clínic aleatoritzat. Els participants seran infants de infants de 7 a 9 anys amb epilèpsia refractària amb un mínim de 1 any d’evolució que compleixin els criteris d’inclusió i d’exclusió. S’utilitzarà un qüestionari ad hoc com a instrument de recollida de dades de l’estudi. Es diferenciaran dos grups, un grup experimental el qual es subdividirà en 4 grups els quals rebran un tipus de dieta cetogènica diferent i un grup control que seguirà una pauta dietètica mediterrània. Durant 4 mesos es realitzaran les pautes dietètiques administrades i cada mes es realitzarà un recompte del nombre de crisis convulsives, millores en la qualitat de vida i possibles efectes adversos. L’anàlisi estadístic de les dades obtingudes es durà a terme mitjançant el programa estadístic SPSS

Manager: Bonmatí Tomàs, Anna
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Álvarez Gómez, Marina
Date: 2022
Abstract: Epilepsy is one of the most common neurological diseases worldwide, prevalent in children, adolescents, and the elderly, characterized by recurrent seizures caused by abnormal electrical discharges from the brain. Most can be controlled with 1 or 2 antiepileptic drugs (AEDs), but there are cases where seizures resistant to these can develop. Surgery may be effective, but only in those cases where seizures always occur in a single area of the brain. For this reason, the ketogenic diet is one of the therapeutic options used. Its use has been used for more than 80 years as a treatment for refractory epilepsy, thanks to the benefits it produces by simulating the metabolic effect of fasting, encouraging the body to use fat as a primary source of energy instead of ’carbohydrates. However, published scientific evidence is limited. For this reason, a study is proposed whose main objective is to evaluate the effectiveness of the ketogenic diet as a treatment in children with refractory epilepsy compared to the Mediterranean diet. Methodology: Randomized clinical trial. Participants will be children aged 7 to 9 years with refractory epilepsy with a minimum of 1 year of development who meet the inclusion and exclusion criteria. An ad hoc questionnaire will be used as a study data collection tool. Two groups will be differentiated, an experimental group which will be subdivided into 4 groups which will receive a different type of ketogenic diet and a control group that will follow a Mediterranean dietary pattern. The administered dietary guidelines will be performed for 4 months and each month there will be a count of the number of seizures, improvements in quality of life and possible adverse effects. The statistical analysis of the data obtained will be carried out using the statistical program SPSS
L’epilèpsia és una de les malalties neurològiques més comunes en tot el món, predominant en infants, adolescents i tercera edat, caracteritzada per convulsions recurrents produïdes per descàrregues elèctriques anormals del cervell. La majoria es poden controlar mitjançant 1 o 2 fàrmacs antiepilèptics (FAE), però hi ha casos on es poden desenvolupar convulsions resistents a aquests. La cirurgia pot resultar efectiva, però només en aquells casos on les convulsions succeeixen sempre en una sola zona del cervell. Per aquest motiu, la dieta cetogènica és una de les opcions terapèutiques utilitzada. El seu ús apareix des de fa més de 80 anys com a tractament per a l’epilèpsia refractaria, gràcies als beneficis que produeix simulant l’efecte metabòlic del dejú, estimulant al cos a utilitzar greixos com a font primària d’energia en comptes d’hidrats de carboni. No obstant, l’evidència científica publicada és limitada. Per aquesta raó, es proposa un estudi que té com a objectiu principal avaluar la efectivitat de la dieta cetogènica com a tractament en infants amb epilèpsia refractària en comparació amb la dieta mediterrània. Metodologia: Assaig clínic aleatoritzat. Els participants seran infants de infants de 7 a 9 anys amb epilèpsia refractària amb un mínim de 1 any d’evolució que compleixin els criteris d’inclusió i d’exclusió. S’utilitzarà un qüestionari ad hoc com a instrument de recollida de dades de l’estudi. Es diferenciaran dos grups, un grup experimental el qual es subdividirà en 4 grups els quals rebran un tipus de dieta cetogènica diferent i un grup control que seguirà una pauta dietètica mediterrània. Durant 4 mesos es realitzaran les pautes dietètiques administrades i cada mes es realitzarà un recompte del nombre de crisis convulsives, millores en la qualitat de vida i possibles efectes adversos. L’anàlisi estadístic de les dades obtingudes es durà a terme mitjançant el programa estadístic SPSS
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21807
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Epilèpsia en els infants -- Tractament alternatiu
Epilepsy in children -- Alternative treatment
Dieta cetogènica
Ketogenic diet
Title: Efectivitat de la dieta cetogènica en l’epilèpsia refractària infantil: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors