Item


Repercussió de la síndrome alcohòlica fetal a l’edat escolar: revisió bibliogràfica

Introduction: The consumption of alcohol during pregnancy can produce disorders in the fetus, what we call the fetal alcohol spectrum disorders. In this spectre, fetal alcohol syndrome is the most common disorder caused by the consumption of alcohol during pregnancy. This disorder affects diagnosed infants throughout their lives producing physical, psychological, and social consequences. It is important to determine the impact of this disorder in order to avoid the increase, apart from determining different interventions to reduce the consequences of the affected infants. Objectives: Analyze the consequences of fetal alcohol syndrome in school (6-12 years), as well as nursing care for children who suffer from it and their families. Material and methods: In order to carry out this work, a bibliographic search was carried out from January 2022 to March 2022 (both inclusive), using different databases: Pubmed, PsycInfo and SCOPUS. Results: A total of 15 items have been selected. These include: 1 systematic review and meta-analysis, 1 cohort study, 3 literature reviews, 1 clinical trial, 3 cross-sectional descriptive studies, 1 longitudinal descriptive study and 5 experimental studies. Conclusions: Fetal alcohol spectrum disorder, more specifically fetal alcohol syndrome, does not have a standardized treatment plan or a specific intervention protocol, but each child must be assessed individually in order to know their strengths and weaknesses and treat the pathology in the best way. Early diagnosis of this syndrome can help both professionals and families to better understand the difficulties a child may experience throughout his or her life. Although there are no standardized care plans, there are different educational and / or behavioral programs to address the adverse effects of this syndrome on affected children. Finally, it is important to provide a calm and comfortable environment for children diagnosed with this syndrome, and for their immediate environment to know its main features in order to promote and help their development

Introducció: El consum d’alcohol durant l’embaràs pot produir trastorns al fetus, l’anomenat trastorn de l’espectre alcohòlic fetal. Dins d’aquest espectre la síndrome alcohòlica fetal és el trastorn més greu causat per el consum d’alcohol durant la gestació. Aquest trastorn afecta durant tota la vida als infants que n’estan diagnosticats, produint conseqüències a nivell físic, psicològic i social. És important determinar l’impacte d’aquest trastorn per tal de poder evitar l’augment d’aquest, a part de determinar diferents intervencions per disminuir les conseqüències dels infants afectats. Objectius: Analitzar les conseqüències de la síndrome alcohòlic fetal a l’etapa escolar (6-12 anys), així com, les cures infermeres dirigides als/les nens/es que la pateixen i les seves famílies. Material i mètodes: Per tal de poder realitzar aquest treball s’ha fet una recerca bibliogràfica des del gener de 2022 fins al març de 2022 (ambdós inclosos), utilitzant diferents bases de dades: Pubmed, PsycInfo i SCOPUS. Resultats: S’han seleccionat un total de 15 articles. Entre aquests s’inclouen: 1 revisió sistemàtica i meta-anàlisis, 1 estudi de cohorts, 3 revisions bibliogràfiques, 1 assaig clínic, 3 estudis descriptius transversals, 1 estudi descriptiu longitudinal i 5 estudis experimentals. Conclusions: El trastorn de l’espectre alcohòlic fetal, més concretament la síndrome alcohòlica fetal, no té un pla de cures estandarditzat ni un protocol d’intervenció concret, si no que cada infant s’haurà de valorar de manera individual per tal de poder conèixer les seves fortaleses i debilitats i tractar la patologia de la millor manera. Fer un diagnòstic precoç d’aquesta síndrome pot ajudar tant als professionals com a les famílies a comprendre millor les dificultats que pot patir l’infant al llarg de la seva vida. Encara que no existeixin plans de cures estandarditzats, existeixen diferents programes educacionals i/o conductuals per tractar els efectes adversos d’aquesta síndrome en els infants afectats. Finalment, és important proporcionar un ambient tranquil i confortable als infants diagnosticats amb aquesta síndrome, i que el seu entorn més proper conegui les característiques principals de la mateixa per tal d’impulsar i ajudar el seu desenvolupament

Manager: Patiño Masó, Josefina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Amoreti Lozano, Adrià
Date: 2022
Abstract: Introduction: The consumption of alcohol during pregnancy can produce disorders in the fetus, what we call the fetal alcohol spectrum disorders. In this spectre, fetal alcohol syndrome is the most common disorder caused by the consumption of alcohol during pregnancy. This disorder affects diagnosed infants throughout their lives producing physical, psychological, and social consequences. It is important to determine the impact of this disorder in order to avoid the increase, apart from determining different interventions to reduce the consequences of the affected infants. Objectives: Analyze the consequences of fetal alcohol syndrome in school (6-12 years), as well as nursing care for children who suffer from it and their families. Material and methods: In order to carry out this work, a bibliographic search was carried out from January 2022 to March 2022 (both inclusive), using different databases: Pubmed, PsycInfo and SCOPUS. Results: A total of 15 items have been selected. These include: 1 systematic review and meta-analysis, 1 cohort study, 3 literature reviews, 1 clinical trial, 3 cross-sectional descriptive studies, 1 longitudinal descriptive study and 5 experimental studies. Conclusions: Fetal alcohol spectrum disorder, more specifically fetal alcohol syndrome, does not have a standardized treatment plan or a specific intervention protocol, but each child must be assessed individually in order to know their strengths and weaknesses and treat the pathology in the best way. Early diagnosis of this syndrome can help both professionals and families to better understand the difficulties a child may experience throughout his or her life. Although there are no standardized care plans, there are different educational and / or behavioral programs to address the adverse effects of this syndrome on affected children. Finally, it is important to provide a calm and comfortable environment for children diagnosed with this syndrome, and for their immediate environment to know its main features in order to promote and help their development
Introducció: El consum d’alcohol durant l’embaràs pot produir trastorns al fetus, l’anomenat trastorn de l’espectre alcohòlic fetal. Dins d’aquest espectre la síndrome alcohòlica fetal és el trastorn més greu causat per el consum d’alcohol durant la gestació. Aquest trastorn afecta durant tota la vida als infants que n’estan diagnosticats, produint conseqüències a nivell físic, psicològic i social. És important determinar l’impacte d’aquest trastorn per tal de poder evitar l’augment d’aquest, a part de determinar diferents intervencions per disminuir les conseqüències dels infants afectats. Objectius: Analitzar les conseqüències de la síndrome alcohòlic fetal a l’etapa escolar (6-12 anys), així com, les cures infermeres dirigides als/les nens/es que la pateixen i les seves famílies. Material i mètodes: Per tal de poder realitzar aquest treball s’ha fet una recerca bibliogràfica des del gener de 2022 fins al març de 2022 (ambdós inclosos), utilitzant diferents bases de dades: Pubmed, PsycInfo i SCOPUS. Resultats: S’han seleccionat un total de 15 articles. Entre aquests s’inclouen: 1 revisió sistemàtica i meta-anàlisis, 1 estudi de cohorts, 3 revisions bibliogràfiques, 1 assaig clínic, 3 estudis descriptius transversals, 1 estudi descriptiu longitudinal i 5 estudis experimentals. Conclusions: El trastorn de l’espectre alcohòlic fetal, més concretament la síndrome alcohòlica fetal, no té un pla de cures estandarditzat ni un protocol d’intervenció concret, si no que cada infant s’haurà de valorar de manera individual per tal de poder conèixer les seves fortaleses i debilitats i tractar la patologia de la millor manera. Fer un diagnòstic precoç d’aquesta síndrome pot ajudar tant als professionals com a les famílies a comprendre millor les dificultats que pot patir l’infant al llarg de la seva vida. Encara que no existeixin plans de cures estandarditzats, existeixen diferents programes educacionals i/o conductuals per tractar els efectes adversos d’aquesta síndrome en els infants afectats. Finalment, és important proporcionar un ambient tranquil i confortable als infants diagnosticats amb aquesta síndrome, i que el seu entorn més proper conegui les característiques principals de la mateixa per tal d’impulsar i ajudar el seu desenvolupament
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21808
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Trastorns de l’espectre alcohòlic fetal
Fetal alcohol spectrum disorders
Infants amb trastorn de l’espectre alcohòlic fetal
Children of prenatal alcohol abuse
Title: Repercussió de la síndrome alcohòlica fetal a l’edat escolar: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors