Item


Disseny d’una turbina eòlica d’eix vertical per l’autconsum domèstic

En un moment on l’escassetat i revalorització de recursos energètics convencionals estan a l’alça, traduït en un constant augment de preus, combinat amb un creixement de la preocupació social per la contaminació del medi ambient, les energies renovables prenen més impuls que mai. Amb les millores de les tecnologies d’aprofitament de recursos sostenibles, s’observa un increment en la implementació de les energies renovables per l’autoconsum, sobretot a la branca de fotovoltaica. Per això, ens trobem amb un escenari alternatiu poc explotat a l’àmbit domèstic, l’energia eòlica. Aquest fet té una explicació i és la consideració de l’impacte visual i ambiental que generen les turbines eòliques, sobretot les d’eix horitzontal, per les seves grans dimensions i necessitat d’extensió de terreny, dificultant així el seu ús en entorns urbans. Per aquest motiu, s’ha optat per estudiar els aerogeneradors d’eix vertical. Els aerogeneradors d’eix vertical són els que tenen el seu eix perpendicular a la direcció del vent. Els més utilitzats són els models Savonius, Darrieus o la combinació d’ambdues tipologies

At a time where the scarcity and revaluation of energy resources conventional are on the rise, translated into a constant increase in prices, combined with a growth of social concern for the pollution of the environment, the renewable energies gain more momentum than ever. With improvements in sustainable resource utilization technologies, an increase in the implementation of renewable energies is observed for self-consumption, especially in the photovoltaic branch. Therefore, we find a scenario little-exploited alternative in the domestic sphere, wind energy. This fact has an explanation and it is the consideration of the visual and environmental impact generated by wind turbines, especially those with a horizontal axis, due to their large size dimensions and need for land extension, thus making it difficult to use in urban environments. For this reason, it has been chosen to study vertical axis wind turbines. Vertical axis wind turbines are those that have their axis perpendicular to the wind direction The most used are the Savonius, Darrieus or the combination models of both types

Manager: Espinach Orús, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Petrescu, Ioana Florentina
Date: 2022 September 1
Abstract: En un moment on l’escassetat i revalorització de recursos energètics convencionals estan a l’alça, traduït en un constant augment de preus, combinat amb un creixement de la preocupació social per la contaminació del medi ambient, les energies renovables prenen més impuls que mai. Amb les millores de les tecnologies d’aprofitament de recursos sostenibles, s’observa un increment en la implementació de les energies renovables per l’autoconsum, sobretot a la branca de fotovoltaica. Per això, ens trobem amb un escenari alternatiu poc explotat a l’àmbit domèstic, l’energia eòlica. Aquest fet té una explicació i és la consideració de l’impacte visual i ambiental que generen les turbines eòliques, sobretot les d’eix horitzontal, per les seves grans dimensions i necessitat d’extensió de terreny, dificultant així el seu ús en entorns urbans. Per aquest motiu, s’ha optat per estudiar els aerogeneradors d’eix vertical. Els aerogeneradors d’eix vertical són els que tenen el seu eix perpendicular a la direcció del vent. Els més utilitzats són els models Savonius, Darrieus o la combinació d’ambdues tipologies
At a time where the scarcity and revaluation of energy resources conventional are on the rise, translated into a constant increase in prices, combined with a growth of social concern for the pollution of the environment, the renewable energies gain more momentum than ever. With improvements in sustainable resource utilization technologies, an increase in the implementation of renewable energies is observed for self-consumption, especially in the photovoltaic branch. Therefore, we find a scenario little-exploited alternative in the domestic sphere, wind energy. This fact has an explanation and it is the consideration of the visual and environmental impact generated by wind turbines, especially those with a horizontal axis, due to their large size dimensions and need for land extension, thus making it difficult to use in urban environments. For this reason, it has been chosen to study vertical axis wind turbines. Vertical axis wind turbines are those that have their axis perpendicular to the wind direction The most used are the Savonius, Darrieus or the combination models of both types
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21882
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aerogeneradors
Wind turbines
Energia eòlica
Wind power
Consum domèstic
Title: Disseny d’una turbina eòlica d’eix vertical per l’autconsum domèstic
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors