Item


Projecte executiu d’ampliació d’una instal·lació fotovoltaica de 330 kW a Sant Jaume de Llierca

Donada l’actual conjuntura d’elevats preus de l’energia, i en concret de l’electricitat, les empreses es veuen obligades a prendre mesures per abaratir aquests costos. Moltes d’elles han optat per a instal·lar mòduls fotovoltaics. Donat aquest canvi de tendència que estem vivint des de fa un any el boom de la fotovoltaica és innegable. Cada vegada son més els negocis que aposten per aquesta font d’energia elèctrica, ja sigui de nova creació o realitzant una ampliació. D’aquí neix la idea d’aquest treball fi de grau. El treball correspon al projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 330 kWp, situada a una nau industrial de Sant Jaume de Llierca. En aquesta nau hi ha el negoci de filatura Pagès Valentí SA. Aquest negoci té uns consums molt alts (2MW contractats) i constants al llarg de l’any. No para mai excepte una setmana a l’Agost per fer reparacions i manteniments de les màquines. Aquest perfil de consum és idoni per una instal·lació fotovoltaica. Abans de la realització del treball aquest negoci ja disposava d’una instal·lació fotovoltaica de 990 kW, però en veure els històrics i l’increment de preus del mercat de l’electricitat es va decidir realitzar una ampliació. Per tant aquest treball es centra en la realització del projecte executiu de l’ampliació de 330 kW

Given the current situation of high energy prices, and specifically electricity, companies are are forced to take measures to lower these costs. Many of them have chosen to install photovoltaic modules. Given this change in trend that we have been experiencing for a year, the boom in the photovoltaic is undeniable. More and more businesses are opting for this source of electrical energy, either newly created or expanding. This is where the idea for this final degree project comes from. The work corresponds to the executive project of a photovoltaic installation of 330 kWp, located in a ship industrial of Sant Jaume de Llierca. In this warehouse is the spinning business Pagès Valentí SA. This business has very high consumption (2MW contracted) and constant throughout the year. It never stops except for one week in August to carry out repairs and maintenance of the machines. This consumption profile is suitable for a photovoltaic installation. Before carrying out the work this business already had a photovoltaic installation of 990 kW, but seeing the historical and the increase of electricity market prices, it was decided to carry out an extension. Therefore this work focuses on the realization of the executive project of the 330 kW expansion

Manager: Deltell Carbonell, Alexandre
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Brugués Pascual, Mireia
Date: 2022 June 1
Abstract: Donada l’actual conjuntura d’elevats preus de l’energia, i en concret de l’electricitat, les empreses es veuen obligades a prendre mesures per abaratir aquests costos. Moltes d’elles han optat per a instal·lar mòduls fotovoltaics. Donat aquest canvi de tendència que estem vivint des de fa un any el boom de la fotovoltaica és innegable. Cada vegada son més els negocis que aposten per aquesta font d’energia elèctrica, ja sigui de nova creació o realitzant una ampliació. D’aquí neix la idea d’aquest treball fi de grau. El treball correspon al projecte executiu d’una instal·lació fotovoltaica de 330 kWp, situada a una nau industrial de Sant Jaume de Llierca. En aquesta nau hi ha el negoci de filatura Pagès Valentí SA. Aquest negoci té uns consums molt alts (2MW contractats) i constants al llarg de l’any. No para mai excepte una setmana a l’Agost per fer reparacions i manteniments de les màquines. Aquest perfil de consum és idoni per una instal·lació fotovoltaica. Abans de la realització del treball aquest negoci ja disposava d’una instal·lació fotovoltaica de 990 kW, però en veure els històrics i l’increment de preus del mercat de l’electricitat es va decidir realitzar una ampliació. Per tant aquest treball es centra en la realització del projecte executiu de l’ampliació de 330 kW
Given the current situation of high energy prices, and specifically electricity, companies are are forced to take measures to lower these costs. Many of them have chosen to install photovoltaic modules. Given this change in trend that we have been experiencing for a year, the boom in the photovoltaic is undeniable. More and more businesses are opting for this source of electrical energy, either newly created or expanding. This is where the idea for this final degree project comes from. The work corresponds to the executive project of a photovoltaic installation of 330 kWp, located in a ship industrial of Sant Jaume de Llierca. In this warehouse is the spinning business Pagès Valentí SA. This business has very high consumption (2MW contracted) and constant throughout the year. It never stops except for one week in August to carry out repairs and maintenance of the machines. This consumption profile is suitable for a photovoltaic installation. Before carrying out the work this business already had a photovoltaic installation of 990 kW, but seeing the historical and the increase of electricity market prices, it was decided to carry out an extension. Therefore this work focuses on the realization of the executive project of the 330 kW expansion
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21886
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Instal·lacions elèctriques
Energia solar fotovoltaica
Photovoltaic power generation
Title: Projecte executiu d’ampliació d’una instal·lació fotovoltaica de 330 kW a Sant Jaume de Llierca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors