Item


Estudi d’un model matemàtic del col·lapse del pont de Tacoma Narrows

L’enfonsament del pont de Tacoma el dia 7 de novembre de 1940 ha estat estudiat per enginyers, matem`atics i f´ısics d’arreu del m´on. Tot i aix`o, mai s’ha arribat a trobar una explicaci´o acceptada universalment. No obstant aix`o, tots arriben al mateix principi f´ısic evident: l’aparici´o inesperada d’oscil·lacions de torsi´o. Algunes explicacions atribueixen el frac`as a un problema estructural, mentre que altres ho fan a la resson`ancia entre la freq¨u`encia del vent i els modes oscil·lants del pont. Recentment, l’article [G. Arioli, F. Gazzola. A new mathematical explanation of what triggered the catastrophic torsional mode of the Tacoma Narrows Bridge. Applied Mathemalical Modelling 39 (2015) 901–912] proposa un nou model matem`atic que modelitza l’estructura del pont en suspensi´o i n’analitza el comportament dinàmic

The collapse of the Tacoma Bridge on November 7, 1940 has been studied by engineers, mathematicians and physicists from all over the world. Despite this, an accepted explanation has never been found universally However, they all arrive at the same obvious physical principle: the unexpected appearance of torsional oscillations. Some explanations attribute the failure to a structural problem, while others do it at the resonance between the frequency of the wind and the oscillating modes of the bridge. recently, the article [G. Arioli, F. Gazzola. A new mathematical explanation of what triggered the catastrophic torsional mode of the Tacoma Narrows Bridge. Applied Mathematical Modeling 39 (2015) 901–912] proposes a new mathematical model that models the structure of the suspension bridge and analyzes its behavior dynamic

Manager: Rojas Pérez, David
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Esteve Marés, Gemma
Date: 2022 June 1
Abstract: L’enfonsament del pont de Tacoma el dia 7 de novembre de 1940 ha estat estudiat per enginyers, matem`atics i f´ısics d’arreu del m´on. Tot i aix`o, mai s’ha arribat a trobar una explicaci´o acceptada universalment. No obstant aix`o, tots arriben al mateix principi f´ısic evident: l’aparici´o inesperada d’oscil·lacions de torsi´o. Algunes explicacions atribueixen el frac`as a un problema estructural, mentre que altres ho fan a la resson`ancia entre la freq¨u`encia del vent i els modes oscil·lants del pont. Recentment, l’article [G. Arioli, F. Gazzola. A new mathematical explanation of what triggered the catastrophic torsional mode of the Tacoma Narrows Bridge. Applied Mathemalical Modelling 39 (2015) 901–912] proposa un nou model matem`atic que modelitza l’estructura del pont en suspensi´o i n’analitza el comportament dinàmic
The collapse of the Tacoma Bridge on November 7, 1940 has been studied by engineers, mathematicians and physicists from all over the world. Despite this, an accepted explanation has never been found universally However, they all arrive at the same obvious physical principle: the unexpected appearance of torsional oscillations. Some explanations attribute the failure to a structural problem, while others do it at the resonance between the frequency of the wind and the oscillating modes of the bridge. recently, the article [G. Arioli, F. Gazzola. A new mathematical explanation of what triggered the catastrophic torsional mode of the Tacoma Narrows Bridge. Applied Mathematical Modeling 39 (2015) 901–912] proposes a new mathematical model that models the structure of the suspension bridge and analyzes its behavior dynamic
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21890
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Tacoma Narrows Bridge
Oscil·lacions de torsió
Pont de Tacoma
Models matemàtics
Mathematical models
Aerodinàmica
Aerodynamics
Title: Estudi d’un model matemàtic del col·lapse del pont de Tacoma Narrows
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors