Item


Estudi de viabilitat d’una instal·lació fotovoltaica a l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona

In recent years, there has been a constant growth in generating facilities of renewable energy, specifically a great development of facilities is observed photovoltaics for self-consumption both in the domestic and industrial spheres. This fact is given by the administrative facilities obtained in the publication of article RD244/2019 and the decrease in the price of the components due to the diversification of the market. Apart from these changes, currently there is an increase in the price of energy which increases the need to reduce energy dependence. Considering this increase in photovoltaic installations, the present study analyzes the feasibility, both technical and economic, of the implementation of a photovoltaic installation on the different roofs of the Polytechnic School of the University of Girona

En els darrers anys s’està vivint un creixement constant en les instal·lacions generadores d’energia renovable, concretament s’observa un gran desenvolupament de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum tant en àmbit domèstic com en industrial. Aquest fet ve donat per les facilitats administratives obtingudes en la publicació de l’article RD244/2019 i de la disminució del preu dels components degut a la diversificació del mercat. A part d’aquests canvis, actualment està havent-hi un creixement del preu de l’energia que augmenta la necessitat de disminuir la dependència energètica. Tenint en compte aquest increment de les instal·lacions fotovoltaiques, en el present estudi s’analitza la viabilitat, tant tècnica com econòmica, de la implementació d’una instal·lació fotovoltaica en les diferents cobertes de l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona

Manager: Deltell Carbonell, Alexandre
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Alesanco Bonet, Marc
Date: 2022 June 1
Abstract: In recent years, there has been a constant growth in generating facilities of renewable energy, specifically a great development of facilities is observed photovoltaics for self-consumption both in the domestic and industrial spheres. This fact is given by the administrative facilities obtained in the publication of article RD244/2019 and the decrease in the price of the components due to the diversification of the market. Apart from these changes, currently there is an increase in the price of energy which increases the need to reduce energy dependence. Considering this increase in photovoltaic installations, the present study analyzes the feasibility, both technical and economic, of the implementation of a photovoltaic installation on the different roofs of the Polytechnic School of the University of Girona
En els darrers anys s’està vivint un creixement constant en les instal·lacions generadores d’energia renovable, concretament s’observa un gran desenvolupament de les instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum tant en àmbit domèstic com en industrial. Aquest fet ve donat per les facilitats administratives obtingudes en la publicació de l’article RD244/2019 i de la disminució del preu dels components degut a la diversificació del mercat. A part d’aquests canvis, actualment està havent-hi un creixement del preu de l’energia que augmenta la necessitat de disminuir la dependència energètica. Tenint en compte aquest increment de les instal·lacions fotovoltaiques, en el present estudi s’analitza la viabilitat, tant tècnica com econòmica, de la implementació d’una instal·lació fotovoltaica en les diferents cobertes de l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21895
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Instal·lacions elèctriques
Energia solar fotovoltaica
Electrification
Electrificació
Photovoltaic power generation
Title: Estudi de viabilitat d’una instal·lació fotovoltaica a l’Escola Politècnica de la Universitat de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors