Item


Estudi comparatiu de models de filtre per a l’adsorció de contaminants gasosos

Aquest projecte parteix de la necessitat de reduir les emissions de gasos contaminants a l’ambient, de manera que cal tenir sistemes de filtratge que puguin dur a terme la captaci´o d’aquests contaminants. Aix´ı, tamb´e ´es necessari estudiar els principals fen`omens que tenen lloc en aquest tipus de sistemes, que s´on l’adsorci´o, la desorci´o, la difusi´o i el transport del contaminant pel flux gas´os. A partir d’aquest estudi es poden deduir models matem`atics d’aquests sistemes de filtraci´o que permetin predir el comportament d’un sistema de captaci´o de contaminant real. D’una banda, els models que en resultin hauran de ser tan simples com sigui possible sense que es perdi coher`encia amb la realitat, permetent aix´ı una reducci´o del nombre d’experiments de laboratori necessaris per al disseny d’un filtre d’adsorci´o, i de l’altra aproximar la seva vida ´util en diverses condicions de treball

This project starts from the need to reduce emissions of polluting gases into the environment, from so it is necessary to have filtering systems that can carry out the capture of these pollutants. Thus, it is also necessary to study the main phenomena that take place in this type of system, which where the adsorption, desorption, diffusion and transport of the pollutant by the gaseous flow. From this study mathematical models of these filtration systems can be deduced that allow predicting the behavior of a real pollutant collection system. On the one hand, the resulting models they must be as simple as possible without losing coherence with reality, allowing thus a reduction in the number of laboratory experiments necessary for the design of an adsorption filter, and on the other to approximate its useful life in various working conditions

Manager: Aguareles Carrero, Maria
Barrabés Vera, Esther
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Anglada Lloveras, Joan
Date: 2022 June 1
Abstract: Aquest projecte parteix de la necessitat de reduir les emissions de gasos contaminants a l’ambient, de manera que cal tenir sistemes de filtratge que puguin dur a terme la captaci´o d’aquests contaminants. Aix´ı, tamb´e ´es necessari estudiar els principals fen`omens que tenen lloc en aquest tipus de sistemes, que s´on l’adsorci´o, la desorci´o, la difusi´o i el transport del contaminant pel flux gas´os. A partir d’aquest estudi es poden deduir models matem`atics d’aquests sistemes de filtraci´o que permetin predir el comportament d’un sistema de captaci´o de contaminant real. D’una banda, els models que en resultin hauran de ser tan simples com sigui possible sense que es perdi coher`encia amb la realitat, permetent aix´ı una reducci´o del nombre d’experiments de laboratori necessaris per al disseny d’un filtre d’adsorci´o, i de l’altra aproximar la seva vida ´util en diverses condicions de treball
This project starts from the need to reduce emissions of polluting gases into the environment, from so it is necessary to have filtering systems that can carry out the capture of these pollutants. Thus, it is also necessary to study the main phenomena that take place in this type of system, which where the adsorption, desorption, diffusion and transport of the pollutant by the gaseous flow. From this study mathematical models of these filtration systems can be deduced that allow predicting the behavior of a real pollutant collection system. On the one hand, the resulting models they must be as simple as possible without losing coherence with reality, allowing thus a reduction in the number of laboratory experiments necessary for the design of an adsorption filter, and on the other to approximate its useful life in various working conditions
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21896
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Contaminació
Pollution
Gasos - Absorció i adsorció
Gases - Absorption and adsorption
Title: Estudi comparatiu de models de filtre per a l’adsorció de contaminants gasosos
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors