Item


Equip de mesura de cicles d’histèresi magnètica

Des del Departament de Física, s’investiga en l’obtenció d’aliatges per síntesi mecànica que permetin obtenir materials ferromagnètics tous. Aquests posseeixen la propietat d’imantar-se i de desimantar-se amb rapidesa i facilitat. Disposen, doncs, d’imantacions romanents i camps coercitius petits amb cicles d’histèresi de poca àrea. Un cop produït l’aliatge, cal verificar que aquestes propietats són les esperades. Per aquest motiu, el Departament requereix caracteritzar, quantificar i fer una anàlisi magnètica dels materials obtinguts. L’objectiu d’aquest treball és dissenyar i construir un equip per mesurar el cicle d’histèresi magnètica de materials ferromagnètics

From the Department of Physics, research is being done on obtaining alloys by mechanical synthesis that allow obtaining soft ferromagnetic materials. These have the property of being magnetized and demagnetized quickly and easily. They therefore have remaining magnetizations and small coercive fields with hysteresis cycles of little area. Once the alloy is produced, it is necessary to verify that these properties are as expected. For this reason, the Department requires to characterize, quantify and carry out a magnetic analysis of the materials obtained. The aim of this work is to design and build an equipment to measure the magnetic hysteresis cycle of ferromagnetic materials

Manager: Suñol Martínez, Joan
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Cuenca Claver, Alejandro
Date: 2022 June 1
Abstract: Des del Departament de Física, s’investiga en l’obtenció d’aliatges per síntesi mecànica que permetin obtenir materials ferromagnètics tous. Aquests posseeixen la propietat d’imantar-se i de desimantar-se amb rapidesa i facilitat. Disposen, doncs, d’imantacions romanents i camps coercitius petits amb cicles d’histèresi de poca àrea. Un cop produït l’aliatge, cal verificar que aquestes propietats són les esperades. Per aquest motiu, el Departament requereix caracteritzar, quantificar i fer una anàlisi magnètica dels materials obtinguts. L’objectiu d’aquest treball és dissenyar i construir un equip per mesurar el cicle d’histèresi magnètica de materials ferromagnètics
From the Department of Physics, research is being done on obtaining alloys by mechanical synthesis that allow obtaining soft ferromagnetic materials. These have the property of being magnetized and demagnetized quickly and easily. They therefore have remaining magnetizations and small coercive fields with hysteresis cycles of little area. Once the alloy is produced, it is necessary to verify that these properties are as expected. For this reason, the Department requires to characterize, quantify and carry out a magnetic analysis of the materials obtained. The aim of this work is to design and build an equipment to measure the magnetic hysteresis cycle of ferromagnetic materials
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21905
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Materials ferromagnètics
Ferromagnetic materials
Histerèsi
Hysteresis
Title: Equip de mesura de cicles d’histèresi magnètica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors