Item


Bienestar subjetivo en niños, niñas y adolescentes que participan en programas públicos después de clases en Chile

This doctoral thesis aims to explore different aspects of the subjective well-being of children living in conditions of social vulnerability and participating in after-school programs in Chile. To this end, an investigation was carried out based on data collected from a sample of 1033 Chilean children (49.1% girls) between 9 and 14 years old, who live in socioeconomic conditions of poverty, of which 568 children participated in a public after-school program and 465 did not participate. The research focused on analyzing different aspects of their subjective well-being. To assess this well-being, different psychometric scales were administered, both those called "context-free", incorporating affective components (positive and negative affects) and cognitive (satisfaction with life in general), as well as those based on domains, that is, that explored satisfaction with different life domains, including the use of free time. The scales used here have been previously tested in international studies and validated in Chile. The research resulted in two studies, which have already been published in journals of international impact and which are part of this thesis by compendium of publications. Study 1 evaluated the subjective well-being of the entire sample and also analyzed the results according to the gender of the children. Using the maximum likelihood method, a model of structural equations was tested in which the extent to which these components of well-being were related to a second-order latent variable was evaluated, observing a good fit of the model. Study 2 assessed the subjective well-being of children who participate and do not participate in after-school programs and also evaluated satisfaction with the use of time in general and with the use of free time, considering the variables age and gender.

Aquesta tesi doctoral té com a propòsit explorar diferents aspectes del benestar subjectiu de nens i nenes que viuen en condicions de vulnerabilitat social i que participen en programes després de classes a Xile. Per a això, es va desenvolupar una recerca sobre la base de les dades recollides d’una mostra de 1033 nens xilens (49,1% nenes) d’entre 9 i 14 anys, que viuen en condicions socioeconòmiques de pobresa, dels quals 568 participaven d’un programa públic després de classes i 465 no hi participaven. La investigació es va focalitzar en analitzar diferents aspectes del seu benestar subjectiu. Per avaluar aquest benestar es van administrar diferents escales psicomètriques, tant de les denominades "lliures de context", incorporant components afectius (afectes positius i negatius) i cognitius (satisfacció amb la vida en general), com de les basades en àmbits, és a dir, que exploraven la satisfacció amb diferents àmbits de la vida, incloent-hi l’ús del temps lliure. Les escales aquí utilitzades han estat prèviament provades en estudis internacionals i validades a Xile. La recerca va derivar en dos estudis, que han estat ja publicats en revistes d’impacte internacional i que formen part d’aquesta tesi per compendi de publicacions. A l’Estudi 1 va avaluar el benestar subjectiu de tota la mostra i a més va analitzar els resultats en funció del sexe dels infants. Mitjançant el mètode de màxima versemblança, es va posar a prova un model d’equacions estructurals amb el qual es va avaluar en quina mesura aquests components del benestar es relacionaven amb una variable latent de segon ordre, i es va observar un bon ajustament del model. A l’Estudi 2 es va avaluar el benestar subjectiu d’infants que participen i que no participen en programes després de classes i també la satisfacció amb l’ ús del seu propi temps en general i l’ ús del seu temps lliure en particular, considerant les variables d’edat i sexe.

Universitat de Girona

Manager: Casas Aznar, Ferran
González Carrasco, Mònica
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Author: Ditzel, Ana Loreto
Date: 2022 June 7
Abstract: This doctoral thesis aims to explore different aspects of the subjective well-being of children living in conditions of social vulnerability and participating in after-school programs in Chile. To this end, an investigation was carried out based on data collected from a sample of 1033 Chilean children (49.1% girls) between 9 and 14 years old, who live in socioeconomic conditions of poverty, of which 568 children participated in a public after-school program and 465 did not participate. The research focused on analyzing different aspects of their subjective well-being. To assess this well-being, different psychometric scales were administered, both those called "context-free", incorporating affective components (positive and negative affects) and cognitive (satisfaction with life in general), as well as those based on domains, that is, that explored satisfaction with different life domains, including the use of free time. The scales used here have been previously tested in international studies and validated in Chile. The research resulted in two studies, which have already been published in journals of international impact and which are part of this thesis by compendium of publications. Study 1 evaluated the subjective well-being of the entire sample and also analyzed the results according to the gender of the children. Using the maximum likelihood method, a model of structural equations was tested in which the extent to which these components of well-being were related to a second-order latent variable was evaluated, observing a good fit of the model. Study 2 assessed the subjective well-being of children who participate and do not participate in after-school programs and also evaluated satisfaction with the use of time in general and with the use of free time, considering the variables age and gender.
Aquesta tesi doctoral té com a propòsit explorar diferents aspectes del benestar subjectiu de nens i nenes que viuen en condicions de vulnerabilitat social i que participen en programes després de classes a Xile. Per a això, es va desenvolupar una recerca sobre la base de les dades recollides d’una mostra de 1033 nens xilens (49,1% nenes) d’entre 9 i 14 anys, que viuen en condicions socioeconòmiques de pobresa, dels quals 568 participaven d’un programa públic després de classes i 465 no hi participaven. La investigació es va focalitzar en analitzar diferents aspectes del seu benestar subjectiu. Per avaluar aquest benestar es van administrar diferents escales psicomètriques, tant de les denominades "lliures de context", incorporant components afectius (afectes positius i negatius) i cognitius (satisfacció amb la vida en general), com de les basades en àmbits, és a dir, que exploraven la satisfacció amb diferents àmbits de la vida, incloent-hi l’ús del temps lliure. Les escales aquí utilitzades han estat prèviament provades en estudis internacionals i validades a Xile. La recerca va derivar en dos estudis, que han estat ja publicats en revistes d’impacte internacional i que formen part d’aquesta tesi per compendi de publicacions. A l’Estudi 1 va avaluar el benestar subjectiu de tota la mostra i a més va analitzar els resultats en funció del sexe dels infants. Mitjançant el mètode de màxima versemblança, es va posar a prova un model d’equacions estructurals amb el qual es va avaluar en quina mesura aquests components del benestar es relacionaven amb una variable latent de segon ordre, i es va observar un bon ajustament del model. A l’Estudi 2 es va avaluar el benestar subjectiu d’infants que participen i que no participen en programes després de classes i també la satisfacció amb l’ ús del seu propi temps en general i l’ ús del seu temps lliure en particular, considerant les variables d’edat i sexe.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675773
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21908
Language: spa
eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Benestar subjectiu
Subjective well-being
Bienestar subjetivo
Infants
Children
Niños y niñas
Adolescents
Teenagers
Adolescentes
Política pública
Public policy
Pobresa
Poverty
Pobreza
Programes extraescolars
After-school programs
Programas extraescolares
Lleure
Free time
Tiempo libre
Chile
Xile
159.9 - Psicologia
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
379.8 - Temps lliure
Title: Bienestar subjetivo en niños, niñas y adolescentes que participan en programas públicos después de clases en Chile
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors