Item


La servitització com a nou model de negoci a Cafès Cornellà

Tradicionalment les empreses productores han centrat el seu model de negoci en la venda del producte que fabriquen. Tot i que aquest model ja funciona, en aquests darrers anys s’ha iniciat una transició cap a un nou model en el que les empreses volen oferir, a més del producte, un servei. Aquesta nova estratègia, és la que es coneix com a servitització. La servitització és una estratègia d’economia circular, on es busquen sistemes de producció i consum més eficients i resilients, que preservin els recursos dins d’un cicle continu, optimitzant-ne el seu valor. Implantar un model enfocat cap a la servitització és un procés complex en el que és necessari analitzar les diferents decisions i estratègies abans d’aplicar-les per veure l’impacte que tindran. El projecte que es presenta té l’origen en l’empresa Cafès Cornellà, empresa gironina del sector agroalimentari productora de cafè torrat, i en el seu interès en implantar un model de negoci enfocat cap a la servitització. La nova proposta de model de negoci de Cafès Cornellà es basa en passar de vendre quilograms de cafè a facturar tasses de cafè, amb l’objectiu d’anar cap a una proposta de valor més eficient i circular. Aquesta proposta va acompanyada d’una plataforma (Cafeteria 4.0) destinada als clients i que té per objectiu augmentar la rendibilitat dels seus establiments. La plataforma tindrà diferents funcionalitats, com ara informar del nombre òptim de tasses que s’haurien de servir o avisar de quan cal fer manteniment de les cafeteres i així evitar avaries

Traditionally, production companies have focused their business model in the sale of the product they manufacture. Although this model already works, en In recent years, a transition has begun towards a new model in which the companies want to offer, in addition to the product, a service. This new strategy, is what is known as servitization. Servitization is an economic strategy circular, where more efficient and resilient production and consumption systems are sought, that preserve resources in a continuous cycle, optimizing their value. Implementing a model focused on servitization is a complex process in the that it is necessary to analyze the different decisions and strategies before applying them to see the impact they will have. The project that is presented has its origin in the company Cafès Cornellà, company Girona in the agri-food sector producing roasted coffee, and in their interest by implementing a business model focused on servitization. The new proposal Cafès Cornellà’s business model is based on selling kilograms of coffee to invoice cups of coffee, with the aim of moving towards a value proposition more efficient and circular. This proposal is accompanied by a platform (Cafeteria 4.0) intended for customers and which aims to increase profitability of their establishments. The platform will have different functionalities, such as inform the optimal number of cups that should be served or advise when coffee machines must be maintained to avoid breakdowns

Manager: De Castro Vila, Rodolfo
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Soler Boada, Júlia
Date: 2022 June 1
Abstract: Tradicionalment les empreses productores han centrat el seu model de negoci en la venda del producte que fabriquen. Tot i que aquest model ja funciona, en aquests darrers anys s’ha iniciat una transició cap a un nou model en el que les empreses volen oferir, a més del producte, un servei. Aquesta nova estratègia, és la que es coneix com a servitització. La servitització és una estratègia d’economia circular, on es busquen sistemes de producció i consum més eficients i resilients, que preservin els recursos dins d’un cicle continu, optimitzant-ne el seu valor. Implantar un model enfocat cap a la servitització és un procés complex en el que és necessari analitzar les diferents decisions i estratègies abans d’aplicar-les per veure l’impacte que tindran. El projecte que es presenta té l’origen en l’empresa Cafès Cornellà, empresa gironina del sector agroalimentari productora de cafè torrat, i en el seu interès en implantar un model de negoci enfocat cap a la servitització. La nova proposta de model de negoci de Cafès Cornellà es basa en passar de vendre quilograms de cafè a facturar tasses de cafè, amb l’objectiu d’anar cap a una proposta de valor més eficient i circular. Aquesta proposta va acompanyada d’una plataforma (Cafeteria 4.0) destinada als clients i que té per objectiu augmentar la rendibilitat dels seus establiments. La plataforma tindrà diferents funcionalitats, com ara informar del nombre òptim de tasses que s’haurien de servir o avisar de quan cal fer manteniment de les cafeteres i així evitar avaries
Traditionally, production companies have focused their business model in the sale of the product they manufacture. Although this model already works, en In recent years, a transition has begun towards a new model in which the companies want to offer, in addition to the product, a service. This new strategy, is what is known as servitization. Servitization is an economic strategy circular, where more efficient and resilient production and consumption systems are sought, that preserve resources in a continuous cycle, optimizing their value. Implementing a model focused on servitization is a complex process in the that it is necessary to analyze the different decisions and strategies before applying them to see the impact they will have. The project that is presented has its origin in the company Cafès Cornellà, company Girona in the agri-food sector producing roasted coffee, and in their interest by implementing a business model focused on servitization. The new proposal Cafès Cornellà’s business model is based on selling kilograms of coffee to invoice cups of coffee, with the aim of moving towards a value proposition more efficient and circular. This proposal is accompanied by a platform (Cafeteria 4.0) intended for customers and which aims to increase profitability of their establishments. The platform will have different functionalities, such as inform the optimal number of cups that should be served or advise when coffee machines must be maintained to avoid breakdowns
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21912
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Cafè - Indústria i comerç
Coffee industry
Economia circular
Title: La servitització com a nou model de negoci a Cafès Cornellà
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors