Item


Optimització del procés de fabricació de materials bicomponents mitjançant la tecnologia FDM

La competició en el mercat mundial en productes i serveis manufacturats s’ha intensificat estrepitosament en els últims anys. Actualment s’ha convertit en un tema important a l’hora de llençar nous productes al mercat el mes ràpid possible i aconseguir avantatge envers els competidors. Per introduir productes al mercat ràpidament, molt dels processos involucrats en el disseny, test, fabricació, mercat i distribució del producte han estat comprimits en termes de temps i fonts de materials. Per tal de tenir un ús eficient d’aquests recursos es requereixen d’eines més eficients i d’enfocaments alternatius com facilita la fabricació additiva. Essent aquesta la més adequada per a dissenys complexos de baix volum respecte els mètodes de fabricació tradicionals. Cal remarcar que la fabricació additiva és el terme formal utilitzat per descriure “rapid prototyping“ i el que és popularment coneguda com a impressió 3D. La tecnologia Fused deposition modeling (FDM) funciona amb impressores 3D especialitzades alimentades per termoplàstics, les quals tenen capacitat per construir parts robustes, amb alta durabilitat i dimensionalment estables amb la millor precisió i repetibilitat de qualsevol altra tecnologia d’impressió 3D disponible. No obstant això, els problemes crítics amb aquesta tecnologia han estat equilibrar la capacitat de produir productes estèticament atractius amb funcionalitat i propietats al cost més baix possible

Competition in the global market for manufactured products and services has intensified dramatically in recent years. Nowadays it has become an important topic at the moment to launch new products on the market as quickly as possible and gain an advantage over others competitors To introduce products to the market quickly, many of the processes involved in the design, test, manufacture, market and distribution of the product have been compressed into terms of time and sources of materials. In order to have an efficient use of these resources they are required of more efficient tools and alternative approaches as facilitated by additive manufacturing. being this is the most suitable for complex designs of low volume with respect to the methods of traditional manufacturing. It should be noted that additive manufacturing is the formal term used by describe "rapid prototyping" and what is popularly known as 3D printing. The Fused deposition modeling (FDM) technology works with specialized 3D printers fed by thermoplastics, which have the capacity to build robust parts, with high durability and dimensionally stable with the best accuracy and repeatability of any other 3D printing technology available. However, the critical problems with this technology have been balancing the ability to produce aesthetically appealing products with functionality and properties at the lowest possible cost

Manager: Oliver Ortega, Helena
Méndez González, José Alberto
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Martínez i Vecino, Marc
Date: 2022 September 1
Abstract: La competició en el mercat mundial en productes i serveis manufacturats s’ha intensificat estrepitosament en els últims anys. Actualment s’ha convertit en un tema important a l’hora de llençar nous productes al mercat el mes ràpid possible i aconseguir avantatge envers els competidors. Per introduir productes al mercat ràpidament, molt dels processos involucrats en el disseny, test, fabricació, mercat i distribució del producte han estat comprimits en termes de temps i fonts de materials. Per tal de tenir un ús eficient d’aquests recursos es requereixen d’eines més eficients i d’enfocaments alternatius com facilita la fabricació additiva. Essent aquesta la més adequada per a dissenys complexos de baix volum respecte els mètodes de fabricació tradicionals. Cal remarcar que la fabricació additiva és el terme formal utilitzat per descriure “rapid prototyping“ i el que és popularment coneguda com a impressió 3D. La tecnologia Fused deposition modeling (FDM) funciona amb impressores 3D especialitzades alimentades per termoplàstics, les quals tenen capacitat per construir parts robustes, amb alta durabilitat i dimensionalment estables amb la millor precisió i repetibilitat de qualsevol altra tecnologia d’impressió 3D disponible. No obstant això, els problemes crítics amb aquesta tecnologia han estat equilibrar la capacitat de produir productes estèticament atractius amb funcionalitat i propietats al cost més baix possible
Competition in the global market for manufactured products and services has intensified dramatically in recent years. Nowadays it has become an important topic at the moment to launch new products on the market as quickly as possible and gain an advantage over others competitors To introduce products to the market quickly, many of the processes involved in the design, test, manufacture, market and distribution of the product have been compressed into terms of time and sources of materials. In order to have an efficient use of these resources they are required of more efficient tools and alternative approaches as facilitated by additive manufacturing. being this is the most suitable for complex designs of low volume with respect to the methods of traditional manufacturing. It should be noted that additive manufacturing is the formal term used by describe "rapid prototyping" and what is popularly known as 3D printing. The Fused deposition modeling (FDM) technology works with specialized 3D printers fed by thermoplastics, which have the capacity to build robust parts, with high durability and dimensionally stable with the best accuracy and repeatability of any other 3D printing technology available. However, the critical problems with this technology have been balancing the ability to produce aesthetically appealing products with functionality and properties at the lowest possible cost
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21920
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Fabricació additiva
Costos de producció
Cost, Industrial
Title: Optimització del procés de fabricació de materials bicomponents mitjançant la tecnologia FDM
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors