Item


Disseny i estudi de motlles impresos en fabricació additiva per a la injecció de peces de plàstic per ultrasons

Aquest treball té com a objectiu principal l’estudi de la capacitat de les tecnologies de Fabricació Additiva (FA) per al desenvolupament i fabricació de motlles per ser utilitzats en processos d’emmotllament amb ultrasons. Les tecnologies de FA es troben en un moment de constant desenvolupament i avanç degut a la popularitat i reducció de cost que han experimentat. Alguns dels avanços han comportat la millora dels processos, els materials i les propietats de les peces resultants, suposant una alternativa viable en el desenvolupament de peces o utillatges més enllà del prototipatge. Els processos d’injecció de peces de plàstic són uns dels nombrosos camps que s’han beneficiat de l’avanç en les tecnologies de FA. En aquest sentit, ja s’han començat a incorporar processos de FA en el desenvolupament de motlles de producció i fins i tot en la fabricació de motlles per sèries limitades de peces. Aquesta innovació no només suposa una alternativa als processos de fabricació utilitzats fins a dia d’avui sinó també un estalvi de temps i cost en comparació amb altres mètodes de fabricació més tradicionals

This work has as its main objective the study of the capacity of the technologies of Additive Manufacturing (FA) for the development and manufacture of molds to be used in ultrasonic molding processes. FA technologies are at a time of constant development and advancement due to the popularity and cost reduction they have experienced. Some of the advances have led to the improvement of the processes, the materials and the properties of the resulting pieces, assuming a viable alternative in the development of parts or tooling beyond of prototyping. The processes of injection of plastic parts are one of the many fields that have benefited from advances in FA technologies. In this sense, they already have started to incorporate FA processes in the development of production molds and even in the manufacture of molds for limited series of parts. This innovation does not it is only an alternative to the manufacturing processes used until today also a time and cost saving compared to other manufacturing methods traditional

Manager: Ferrer Real, Inés
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Sala Jurado, Carles
Date: 2020 June 1
Abstract: Aquest treball té com a objectiu principal l’estudi de la capacitat de les tecnologies de Fabricació Additiva (FA) per al desenvolupament i fabricació de motlles per ser utilitzats en processos d’emmotllament amb ultrasons. Les tecnologies de FA es troben en un moment de constant desenvolupament i avanç degut a la popularitat i reducció de cost que han experimentat. Alguns dels avanços han comportat la millora dels processos, els materials i les propietats de les peces resultants, suposant una alternativa viable en el desenvolupament de peces o utillatges més enllà del prototipatge. Els processos d’injecció de peces de plàstic són uns dels nombrosos camps que s’han beneficiat de l’avanç en les tecnologies de FA. En aquest sentit, ja s’han començat a incorporar processos de FA en el desenvolupament de motlles de producció i fins i tot en la fabricació de motlles per sèries limitades de peces. Aquesta innovació no només suposa una alternativa als processos de fabricació utilitzats fins a dia d’avui sinó també un estalvi de temps i cost en comparació amb altres mètodes de fabricació més tradicionals
This work has as its main objective the study of the capacity of the technologies of Additive Manufacturing (FA) for the development and manufacture of molds to be used in ultrasonic molding processes. FA technologies are at a time of constant development and advancement due to the popularity and cost reduction they have experienced. Some of the advances have led to the improvement of the processes, the materials and the properties of the resulting pieces, assuming a viable alternative in the development of parts or tooling beyond of prototyping. The processes of injection of plastic parts are one of the many fields that have benefited from advances in FA technologies. In this sense, they already have started to incorporate FA processes in the development of production molds and even in the manufacture of molds for limited series of parts. This innovation does not it is only an alternative to the manufacturing processes used until today also a time and cost saving compared to other manufacturing methods traditional
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21937
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Fabricació additiva
Plàstic
Ultrasons - Aplicacions industrials
Ultrasonic waves - Industrial applications
Casts
Motlles
Title: Disseny i estudi de motlles impresos en fabricació additiva per a la injecció de peces de plàstic per ultrasons
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors