Item


Instal·lacions d’energia renovable pel subministrament d’energia elèctrica en una granja

Durant l’ultima dècada s’ha impulsat la utilització i implementació d’energies renovables pel subministrament d’energia. Les diferents polítiques que s’han aplicat han permès expandir l’abast d’aquestes fonts d’energia així com s’ha facilitat l’adquisició d’elements de producció d’energia renovable per els particulars. El projecte en qüestió tracta sobre la implementació d’aquests mètodes de producció d’energia a una granja de la Garrotxa. Donada la situació actual, es precisa d’una nova font d’energia elèctrica i, si s’escau, assolir l’autosuficiència energètica. Es tracta d’una empresa agrícola i ramadera amb uns amplis terrenys i diferents recursos renovables a explotar. Al ser una única empresa i de dimensions petites, el subministrament elèctric necessari actualment és de 9.2 kW. Per el que fa al projecte , és necessari analitzar totes les possibles fonts d’energia elèctrica que ofereix el terreny, avaluar-ne la viabilitat i desenvolupar el projecte en torn a la solució més òptima

During the last decade, the use and implementation of energies has been promoted renewables for energy supply. The different policies that have been applied have allowed the scope of these energy sources to be expanded as well as facilitated the acquisition of renewable energy production elements by individuals. The project in question deals with the implementation of these production methods of energy to a farm in La Garrotxa. Given the current situation, a new one is needed source of electrical energy and, where appropriate, achieve energy self-sufficiency. It is an agricultural and livestock company with extensive and different land renewable resources to exploit. Being a single company and of small dimensions, the currently required electrical supply is 9.2 kW. Regarding the project, it is necessary to analyze all possible sources of energy electricity offered by the land, evaluate its feasibility and develop the project in return to the most optimal solution

Manager: Herraiz Jaramillo, Sergio
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Vila Martínez, Ferran
Date: 2020 June 1
Abstract: Durant l’ultima dècada s’ha impulsat la utilització i implementació d’energies renovables pel subministrament d’energia. Les diferents polítiques que s’han aplicat han permès expandir l’abast d’aquestes fonts d’energia així com s’ha facilitat l’adquisició d’elements de producció d’energia renovable per els particulars. El projecte en qüestió tracta sobre la implementació d’aquests mètodes de producció d’energia a una granja de la Garrotxa. Donada la situació actual, es precisa d’una nova font d’energia elèctrica i, si s’escau, assolir l’autosuficiència energètica. Es tracta d’una empresa agrícola i ramadera amb uns amplis terrenys i diferents recursos renovables a explotar. Al ser una única empresa i de dimensions petites, el subministrament elèctric necessari actualment és de 9.2 kW. Per el que fa al projecte , és necessari analitzar totes les possibles fonts d’energia elèctrica que ofereix el terreny, avaluar-ne la viabilitat i desenvolupar el projecte en torn a la solució més òptima
During the last decade, the use and implementation of energies has been promoted renewables for energy supply. The different policies that have been applied have allowed the scope of these energy sources to be expanded as well as facilitated the acquisition of renewable energy production elements by individuals. The project in question deals with the implementation of these production methods of energy to a farm in La Garrotxa. Given the current situation, a new one is needed source of electrical energy and, where appropriate, achieve energy self-sufficiency. It is an agricultural and livestock company with extensive and different land renewable resources to exploit. Being a single company and of small dimensions, the currently required electrical supply is 9.2 kW. Regarding the project, it is necessary to analyze all possible sources of energy electricity offered by the land, evaluate its feasibility and develop the project in return to the most optimal solution
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21942
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Energies renovables
Renewable energy sources
Energia elèctrica - Distribució
Electric power distribution
Title: Instal·lacions d’energia renovable pel subministrament d’energia elèctrica en una granja
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors