Item


Fabricació de materials compostos biodegradables per aplicacions agrícoles

Actualment l’ús de materials plàstics en l’agricultura és indispensable. A més a més, aquests plàstics tenen usos molt diversos: s’utilitzen per a la fabricació de testos i capses per transportar les plantes, per fabricar eines per facilitar el treball, i fins i tot per millorar les condicions climàtiques a les que estan sotmeses els cultius com és el cas dels hivernacles. Tot això fa que els materials plàstics siguin necessaris pel manteniment competitiu del sector agrícola. No obstant, l’ús d’aquest plàstics representa un perjudici important pel medi ambient degut a que la major part d’aquests materials prové de fonts no renovables i que tot i haver realitzat progressos en aquests últims anys, encara no hi ha un ús suficient del reciclatge. Aquest reciclatge en el sector agrícola encara és més reduït ja que la llarga exposició a la climatologia que experimenten generalment els plàstics utilitzats en aquest sector provoca que pateixin una degradació dràstica i que dificulta el seu reciclatge o la seva reutilització. Aquest fet causa una gran quantitat de residus plàstics que acaben en abocadors i resulta indispensable reduir aquesta taxa. Per aquesta raó, actualment s’investiguen opcions més sostenibles i menys perjudicials pel medi ambient. Una de les alternatives investigades és el poli(3-hidroxibutirat) (PHB), un tipus de polihidroxialcaonat (PHA) que és una alternativa d’origen renovable i totalment biodegradable, apart de tenir unes propietats mecàniques similars a les dels polímers d’origen fòssil més utilitzats. No obstant, té un gran inconvenient, i és el seu elevat preu degut a l’elevat cost de la seva producció. Aquest fet provoca que no sigui una alternativa competitiva al mercat respecte els plàstics d’origen fòssil en les condicions actuals. Una opció per fer més assequible el preu dels materials és el reforç del PHB amb fibres naturals, un material molt més econòmic i que fins i tot pot provenir d’un residu agrícola, significat d’aquesta manera l’aprofitament de residus produïts en gran quantitats en el mateix sector en que es vol aplicar aquests materials

Nowadays the use of plastic materials in agriculture is indispensable. In addition, these plastics have very diverse uses: they are used to make pots and boxes to transport plants, to make tools to facilitate work, and even to improve the climatic conditions to which crops are subjected as is the case of greenhouses All this makes plastic materials necessary for maintenance competitiveness of the agricultural sector. However, the use of this plastic represents a detriment important for the environment because most of these materials come from sources non-renewable and that despite having made progress in recent years, still not there is sufficient use of recycling. This recycling in the agricultural sector is even more reduced since the long exposure to climatology that they generally experience plastics used in this sector causes them to suffer drastic degradation and that makes it difficult to recycle or reuse. This fact causes a large amount of plastic waste that ends up in landfills and it is essential to reduce this rate. For this reason, more sustainable and less harmful options are currently being investigated for the environment. One of the investigated alternatives is poly(3-hydroxybutyrate) (PHB), a type of polyhydroxyalkanoate (PHA) which is an alternative of renewable origin and fully biodegradable, apart from having mechanical properties similar to those of most commonly used polymers of fossil origin. However, it has a big drawback, and it’s his high price due to the high cost of its production. This fact causes it not to be a competitive alternative on the market with respect to plastics of fossil origin in the current conditions An option to make the price of materials more affordable is reinforcement of PHB with natural fibers, a material that is much cheaper and that can even come from of an agricultural waste, meaning in this way the use of waste produced in large amounts in the same sector in which you want to apply these materials

Manager: Oliver Ortega, Helena
Méndez González, José Alberto
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Geli Trulls, Tomàs
Date: 2020 December 1
Abstract: Actualment l’ús de materials plàstics en l’agricultura és indispensable. A més a més, aquests plàstics tenen usos molt diversos: s’utilitzen per a la fabricació de testos i capses per transportar les plantes, per fabricar eines per facilitar el treball, i fins i tot per millorar les condicions climàtiques a les que estan sotmeses els cultius com és el cas dels hivernacles. Tot això fa que els materials plàstics siguin necessaris pel manteniment competitiu del sector agrícola. No obstant, l’ús d’aquest plàstics representa un perjudici important pel medi ambient degut a que la major part d’aquests materials prové de fonts no renovables i que tot i haver realitzat progressos en aquests últims anys, encara no hi ha un ús suficient del reciclatge. Aquest reciclatge en el sector agrícola encara és més reduït ja que la llarga exposició a la climatologia que experimenten generalment els plàstics utilitzats en aquest sector provoca que pateixin una degradació dràstica i que dificulta el seu reciclatge o la seva reutilització. Aquest fet causa una gran quantitat de residus plàstics que acaben en abocadors i resulta indispensable reduir aquesta taxa. Per aquesta raó, actualment s’investiguen opcions més sostenibles i menys perjudicials pel medi ambient. Una de les alternatives investigades és el poli(3-hidroxibutirat) (PHB), un tipus de polihidroxialcaonat (PHA) que és una alternativa d’origen renovable i totalment biodegradable, apart de tenir unes propietats mecàniques similars a les dels polímers d’origen fòssil més utilitzats. No obstant, té un gran inconvenient, i és el seu elevat preu degut a l’elevat cost de la seva producció. Aquest fet provoca que no sigui una alternativa competitiva al mercat respecte els plàstics d’origen fòssil en les condicions actuals. Una opció per fer més assequible el preu dels materials és el reforç del PHB amb fibres naturals, un material molt més econòmic i que fins i tot pot provenir d’un residu agrícola, significat d’aquesta manera l’aprofitament de residus produïts en gran quantitats en el mateix sector en que es vol aplicar aquests materials
Nowadays the use of plastic materials in agriculture is indispensable. In addition, these plastics have very diverse uses: they are used to make pots and boxes to transport plants, to make tools to facilitate work, and even to improve the climatic conditions to which crops are subjected as is the case of greenhouses All this makes plastic materials necessary for maintenance competitiveness of the agricultural sector. However, the use of this plastic represents a detriment important for the environment because most of these materials come from sources non-renewable and that despite having made progress in recent years, still not there is sufficient use of recycling. This recycling in the agricultural sector is even more reduced since the long exposure to climatology that they generally experience plastics used in this sector causes them to suffer drastic degradation and that makes it difficult to recycle or reuse. This fact causes a large amount of plastic waste that ends up in landfills and it is essential to reduce this rate. For this reason, more sustainable and less harmful options are currently being investigated for the environment. One of the investigated alternatives is poly(3-hydroxybutyrate) (PHB), a type of polyhydroxyalkanoate (PHA) which is an alternative of renewable origin and fully biodegradable, apart from having mechanical properties similar to those of most commonly used polymers of fossil origin. However, it has a big drawback, and it’s his high price due to the high cost of its production. This fact causes it not to be a competitive alternative on the market with respect to plastics of fossil origin in the current conditions An option to make the price of materials more affordable is reinforcement of PHB with natural fibers, a material that is much cheaper and that can even come from of an agricultural waste, meaning in this way the use of waste produced in large amounts in the same sector in which you want to apply these materials
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21955
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Plastics
Plàstics
Agricultura
Agriculture
Desenvolupament sostenible
Polihidroxialcaonat
Materials compostos
Composite materials
Title: Fabricació de materials compostos biodegradables per aplicacions agrícoles
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0