Item


Determinació dels paràmetres de monitorització i control durant el procés d’hidròlisi enzimàtica de fibres de cel·lulosa

La cel·lulosa és el polímer natural més abundant a la Terra, les fonts de les quals es pot obtenir són molt diverses (vegetal o animal). En els últims anys, les comunitats tant industrials com científiques han mostrat un interès creixent per la unitat d’estructura més petita de les fibres de cel·lulosa, les nanofibres. El seu origen natural i les seves propietats mecàniques tals com resistència i lleugeresa, la seva elevada superfície específica i relació d’aspecte, la capacitat d’enllaç o funcionalització química i estabilitat tèrmica i dimensional [1], [2] fan que siguin un producte molt potent i versàtil, amb un ampli rang d’aplicacions com ara nanopapers, aerogels, additius alimentaris o dispositius mèdics, entre d’altres

Cellulose is the most abundant natural polymer on Earth, the sources of which are can obtain are very diverse (vegetable or animal). In recent years, both communities both industrial and scientific have shown a growing interest in the structural unit plus small of the cellulose fibers, the nanofibres. Its natural origin and its mechanical properties such as resistance and lightness, its high surface area specific and aspect ratio, the bonding capacity or chemical functionalization and stability thermal and dimensional [1], [2] make them a very powerful and versatile product, with a wide range of applications such as nanopapers, aerogels, food additives or medical devices, among others

Manager: Delgado Aguilar, Marc
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Grau Gironès, Neus
Date: 2020 September 1
Abstract: La cel·lulosa és el polímer natural més abundant a la Terra, les fonts de les quals es pot obtenir són molt diverses (vegetal o animal). En els últims anys, les comunitats tant industrials com científiques han mostrat un interès creixent per la unitat d’estructura més petita de les fibres de cel·lulosa, les nanofibres. El seu origen natural i les seves propietats mecàniques tals com resistència i lleugeresa, la seva elevada superfície específica i relació d’aspecte, la capacitat d’enllaç o funcionalització química i estabilitat tèrmica i dimensional [1], [2] fan que siguin un producte molt potent i versàtil, amb un ampli rang d’aplicacions com ara nanopapers, aerogels, additius alimentaris o dispositius mèdics, entre d’altres
Cellulose is the most abundant natural polymer on Earth, the sources of which are can obtain are very diverse (vegetable or animal). In recent years, both communities both industrial and scientific have shown a growing interest in the structural unit plus small of the cellulose fibers, the nanofibres. Its natural origin and its mechanical properties such as resistance and lightness, its high surface area specific and aspect ratio, the bonding capacity or chemical functionalization and stability thermal and dimensional [1], [2] make them a very powerful and versatile product, with a wide range of applications such as nanopapers, aerogels, food additives or medical devices, among others
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21959
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Cel·lulosa
Cellulose
Fibres de cel·lulosa
Cellulose fibers
Nanofibres
Nanofibers
Hidròlisi
Hydrolysis
Title: Determinació dels paràmetres de monitorització i control durant el procés d’hidròlisi enzimàtica de fibres de cel·lulosa
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors