Item


Preparació d’un superconductor YBa2Cu3O7 a partir d’una solució de nitrats

La superconductivitat es la propietat que tenen certes substàncies de presentar una conductivitat elèctrica molt elevada que els permet transportar corrents elèctrics sense pèrdua d’energia i d’obtenir camps elèctrics intensos. Per això actualment l’obtenció dels superconductors, com és el cas del superconductor YBa2Cu3O7 té un gran interès. És partirà del projecte de “Síntesi de pólvores del superconductor GdBa2Cu3O7 a partir de dissolucions precursores de nitrats” realitzat per en Guillem Pujol Bartrina a l’any 2015 en l’àmbit d’estudi d’enginyeria industrial on es van fer servir solucions aquoses de nitrat estabilitzades amb PEG (polímer termoplàstic). L’inconvenient d’aquest mètode està quan es prepara la solució de nitrats. Degut a la baixa solubilitat del bari, a l’hora de precipitar amb la resta dels metalls es pot segregar i formar-se el BaCO3 per reacció amb el carboni del PEG. Com a conseqüència, podrien aparèixer d’altres fases i no la fase del superconductor. Per aquest motiu en aquest projecte no s’utilitzarà PEG

Superconductivity is the property that certain substances have of presenting a very high electrical conductivity that allows them to transport electrical currents without loss of energy and obtaining intense electric fields. That is why currently obtaining the superconductors, as is the case of the superconductor YBa2Cu3O7 is of great interest. It will start from the project of "Synthesis of powders of the superconductor GdBa2Cu3O7 from Nitrate precursor dissolutions" carried out by Guillem Pujol Bartrina in 2015 the field of industrial engineering study where aqueous nitrate solutions were used stabilized with PEG (thermoplastic polymer). The disadvantage of this method is when the nitrate solution is prepared. Due to the drop solubility of barium, when it precipitates with the rest of the metals it can segregate and form the BaCO3 by reaction with the PEG carbon. As a result, they could appear of other phases and not the superconductor phase. For this reason, PEG will not be used in this project

Manager: Roura Grabulosa, Pere
Camps Soler, Jaume
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Zambrano Sabando, Carolina
Date: 2020 September 1
Abstract: La superconductivitat es la propietat que tenen certes substàncies de presentar una conductivitat elèctrica molt elevada que els permet transportar corrents elèctrics sense pèrdua d’energia i d’obtenir camps elèctrics intensos. Per això actualment l’obtenció dels superconductors, com és el cas del superconductor YBa2Cu3O7 té un gran interès. És partirà del projecte de “Síntesi de pólvores del superconductor GdBa2Cu3O7 a partir de dissolucions precursores de nitrats” realitzat per en Guillem Pujol Bartrina a l’any 2015 en l’àmbit d’estudi d’enginyeria industrial on es van fer servir solucions aquoses de nitrat estabilitzades amb PEG (polímer termoplàstic). L’inconvenient d’aquest mètode està quan es prepara la solució de nitrats. Degut a la baixa solubilitat del bari, a l’hora de precipitar amb la resta dels metalls es pot segregar i formar-se el BaCO3 per reacció amb el carboni del PEG. Com a conseqüència, podrien aparèixer d’altres fases i no la fase del superconductor. Per aquest motiu en aquest projecte no s’utilitzarà PEG
Superconductivity is the property that certain substances have of presenting a very high electrical conductivity that allows them to transport electrical currents without loss of energy and obtaining intense electric fields. That is why currently obtaining the superconductors, as is the case of the superconductor YBa2Cu3O7 is of great interest. It will start from the project of "Synthesis of powders of the superconductor GdBa2Cu3O7 from Nitrate precursor dissolutions" carried out by Guillem Pujol Bartrina in 2015 the field of industrial engineering study where aqueous nitrate solutions were used stabilized with PEG (thermoplastic polymer). The disadvantage of this method is when the nitrate solution is prepared. Due to the drop solubility of barium, when it precipitates with the rest of the metals it can segregate and form the BaCO3 by reaction with the PEG carbon. As a result, they could appear of other phases and not the superconductor phase. For this reason, PEG will not be used in this project
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21960
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Nitrates
Nitrats
Superconductivity
Superconductivitat
Polímers
Polymers
Title: Preparació d’un superconductor YBa2Cu3O7 a partir d’una solució de nitrats
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors