Item


Estudi de la viabilitat de la impressió 3D amb material compòsit de matriu de PLA

Els plàstics es van començar a estudiar a mitjans del segle XIX sense saber que serien els materials per excel·lència en gairebé tots els àmbits. Des del seu descobriment fins a l’actualitat, s’han convertit en materials indispensables ja que són molt lleugers i aquesta característica permet obtenir objectes amb una densitat baixa, i fàcilment processables1. En molts casos s’obté la forma desitjada mitjançant processos tèrmics. A més a més, els plàstics, generalment, poden tenir diferents propietats mecàniques i físiques en funció de com siguin processats i, també, es poden variar les seves propietats si afegim reforços. Aquestes característiques dels plàstics els fan molt útils i versàtils, donant lloc a la seva elevada presència en una gran varietat d’àmbits com ara: el sector de l’embalatge; el sector més d’oci en objectes esportius o joguines es produeixen fent servir plàstic; objectes d’ús quotidià com estris de cuina i d’higiene; o el sector automobilístic i de la construcció. La indústria de l’obtenció i processat dels plàstics és molt important ja que ofereix ocupació laboral a més de 1,5 milions de persones en Europa

Plastics began to be studied in the middle of the 19th century without knowing that they would be the materials par excellence in almost all areas. From their discovery to the present day, they have become indispensable materials as they are very light and this characteristic allows obtaining objects with a low density, and easily processable1. In many cases, the desired shape is obtained through thermal processes. In addition, plastics, in general, can have different mechanical and physical properties depending on how they are processed and, also, their properties can be varied if we add reinforcements. These characteristics of plastics make them very useful and versatile, giving rise to their high presence in a wide variety of areas such as: the packaging sector; the most leisure sector in sports objects or toys are produced using plastic; objects of daily use such as kitchen and hygiene utensils; or the automotive and construction sectors. The industry of obtaining and processing plastics is very important as it offers employment to more than 1.5 million people in Europe

Manager: Oliver Ortega, Helena
Méndez González, José Alberto
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Arroyo Moreno, Sílvia
Date: 2021 September 1
Abstract: Els plàstics es van començar a estudiar a mitjans del segle XIX sense saber que serien els materials per excel·lència en gairebé tots els àmbits. Des del seu descobriment fins a l’actualitat, s’han convertit en materials indispensables ja que són molt lleugers i aquesta característica permet obtenir objectes amb una densitat baixa, i fàcilment processables1. En molts casos s’obté la forma desitjada mitjançant processos tèrmics. A més a més, els plàstics, generalment, poden tenir diferents propietats mecàniques i físiques en funció de com siguin processats i, també, es poden variar les seves propietats si afegim reforços. Aquestes característiques dels plàstics els fan molt útils i versàtils, donant lloc a la seva elevada presència en una gran varietat d’àmbits com ara: el sector de l’embalatge; el sector més d’oci en objectes esportius o joguines es produeixen fent servir plàstic; objectes d’ús quotidià com estris de cuina i d’higiene; o el sector automobilístic i de la construcció. La indústria de l’obtenció i processat dels plàstics és molt important ja que ofereix ocupació laboral a més de 1,5 milions de persones en Europa
Plastics began to be studied in the middle of the 19th century without knowing that they would be the materials par excellence in almost all areas. From their discovery to the present day, they have become indispensable materials as they are very light and this characteristic allows obtaining objects with a low density, and easily processable1. In many cases, the desired shape is obtained through thermal processes. In addition, plastics, in general, can have different mechanical and physical properties depending on how they are processed and, also, their properties can be varied if we add reinforcements. These characteristics of plastics make them very useful and versatile, giving rise to their high presence in a wide variety of areas such as: the packaging sector; the most leisure sector in sports objects or toys are produced using plastic; objects of daily use such as kitchen and hygiene utensils; or the automotive and construction sectors. The industry of obtaining and processing plastics is very important as it offers employment to more than 1.5 million people in Europe
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21965
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Plàstics
Plastics
Impressió 3D
Three-dimensional printing
Plàstics - Indústria i comerç
Plastics industry and trade
Title: Estudi de la viabilitat de la impressió 3D amb material compòsit de matriu de PLA
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors