Item


Obtenció d’un fil conductor per impressió 3D a base de compòsits de PCL o PLA amb agents conductors

Actualment, les expectatives de la tecnologia d’impressió 3D són molt elevades, aplicant-se aquesta tecnologia en camps molt diversos com ara la biomedicina, arquitectura, electrònica, aeronàutica, tèxtil, prototipatge industrial... Alhora, la constant evolució de les ciències de materials per tal d’obtenir nous compostos amb noves propietats, dona lloc a nous materials que poden aplicar-se a la impressió 3D amb aplicacions molt diverses. Així doncs, quan es van aconseguir aïllar nanopartícules de grafè l’any 2004, l’interès per aquest material degut a les seves altes prestacions electròniques ha fet emergir innovacions industrials per la fabricació de diferents dispositius electrònics. En aquest sentit, aquest Treball Final de Grau té per objectius: utilitzar la dissolució de polímers amb la barreja del reforç en dissolució i la fusió de polímers amb la mescla del reforç en estat fos per l’elaboració de nanocompòsits per tal de determinar quina presenta millors propietats conductores, comparar les propietats conductores de dos polímers termoplàstics; el PLA i la PCL i finalment, donar una aplicació al material obtingut elaborant un prototip de placa de circuit impresa

Currently, the expectations of 3D printing technology are very high high, applying this technology in very diverse fields such as biomedicine, architecture, electronics, aeronautics, textiles, prototyping industrial... At the same time, the constant evolution of material sciences in order to obtain new compounds with new properties, gives rise to new materials that can apply to 3D printing with very diverse applications. So when is managed to isolate graphene nanoparticles in 2004, the interest in this material due to its high electronic performance has emerged industrial innovations for the manufacture of different electronic devices. In this sense, this Final Degree Thesis aims to: use the dissolution of polymers with the mixture of reinforcement in dissolution and the melting of polymers with the mixture of reinforcement in a molten state for the preparation of nanocomposites in order to determine which has better conductive properties, compare the conductive properties of two thermoplastic polymers; the PLA and the PCL i finally, give an application to the material obtained by making a plate prototype of printed circuit

Manager: Vilaseca Morera, Fabiola
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Vilajoliu Martorell, Ariadna
Date: 2021 September 1
Abstract: Actualment, les expectatives de la tecnologia d’impressió 3D són molt elevades, aplicant-se aquesta tecnologia en camps molt diversos com ara la biomedicina, arquitectura, electrònica, aeronàutica, tèxtil, prototipatge industrial... Alhora, la constant evolució de les ciències de materials per tal d’obtenir nous compostos amb noves propietats, dona lloc a nous materials que poden aplicar-se a la impressió 3D amb aplicacions molt diverses. Així doncs, quan es van aconseguir aïllar nanopartícules de grafè l’any 2004, l’interès per aquest material degut a les seves altes prestacions electròniques ha fet emergir innovacions industrials per la fabricació de diferents dispositius electrònics. En aquest sentit, aquest Treball Final de Grau té per objectius: utilitzar la dissolució de polímers amb la barreja del reforç en dissolució i la fusió de polímers amb la mescla del reforç en estat fos per l’elaboració de nanocompòsits per tal de determinar quina presenta millors propietats conductores, comparar les propietats conductores de dos polímers termoplàstics; el PLA i la PCL i finalment, donar una aplicació al material obtingut elaborant un prototip de placa de circuit impresa
Currently, the expectations of 3D printing technology are very high high, applying this technology in very diverse fields such as biomedicine, architecture, electronics, aeronautics, textiles, prototyping industrial... At the same time, the constant evolution of material sciences in order to obtain new compounds with new properties, gives rise to new materials that can apply to 3D printing with very diverse applications. So when is managed to isolate graphene nanoparticles in 2004, the interest in this material due to its high electronic performance has emerged industrial innovations for the manufacture of different electronic devices. In this sense, this Final Degree Thesis aims to: use the dissolution of polymers with the mixture of reinforcement in dissolution and the melting of polymers with the mixture of reinforcement in a molten state for the preparation of nanocomposites in order to determine which has better conductive properties, compare the conductive properties of two thermoplastic polymers; the PLA and the PCL i finally, give an application to the material obtained by making a plate prototype of printed circuit
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21966
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Impressió 3D
Three-dimensional printing
Materials compostos
Composite materials
Title: Obtenció d’un fil conductor per impressió 3D a base de compòsits de PCL o PLA amb agents conductors
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors