Item


Projecte per a la construcció d’una coberta vegetal de baix manteniment a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona

Les cobertes verdes o cobertes vegetals són zones verdes ubicades sobre construccions i que poden arribar a tenir la magnitud d’un parc o jardí convencional. Existeixen diversos tipus de cobertes verdes depenent de la profunditat del substrat, el tipus de vegetació i els requeriments de manteniment. Aquestes són: extensives, semiextensives i intensives, sent les extensives les que requereixen menys manteniment, tenen menys substrat i la vegetació és de tipus entapissant i, les intensives, les que tenen més profunditat de substrat, més requeriment de manteniment i que poden tenir vegetació de gran port com arbres i palmeres. Les grans ciutats del món s’han convertit en boscos de ciment que es troben lluny d’integrar-se amb el paisatge i l’ecosistema de les zones rurals i forestals que les envolten. Les cobertes verdes poden donar una empenta cap aquesta integració actuant conjuntament amb els altres elements verds com ho son els parcs i jardins, jardins verticals, façanes verdes, i altres tipus d’estructures enjardinades. A més, l’amenaça del canvi climàtic actual ens ha d’empènyer a trobar solucions per combatre’l, transformant els nuclis urbans per obtenir ciutats més sostenibles. Per aquestes raons, en el present treball es pretén dissenyar una coberta verda a l’edifici PII de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, amb la qual s’obtindrà una zona verda que aporti a la universitat i a l’entorn tots els avantatges de les cobertes verdes com ho són: un millor aïllament acústic i tèrmic, una millor integració amb l’entorn natural i l’increment de la biodiversitat, entre d’altres. Al llarg de la memòria i els annexos corresponents es descriuen les diferents característiques d’aquest projecte i se’n desenvolupen els càlculs necessaris per portarlo a terme (reg, instal·lació elèctrica, càlculs estructurals). A continuació es detallen alguns dels apartats amb més transcendència

Green roofs or vegetal roofs are green areas located on constructions that can reach the size of a conventional park or garden. There are several types of green roofs depending on the depth of the substrate, the type of vegetation and maintenance requirements. These are: extensive, semi-extensive and intensive, being the extensive ones requiring less maintenance, they have less substrate and the vegetation is of the covering type and, the intensive, those with greater depth of substrate, more maintenance required and that can have large vegetation such as trees and palm trees. The great cities of the world have become cement forests that lie far away to integrate with the landscape and the ecosystem of the rural and forest areas that the they surround Green roofs can give a push towards this integration by acting together with other green elements such as parks and gardens, gardens verticals, green facades, and other types of landscaped structures. In addition, the threat of current climate change must push us to find solutions to combat it, transforming urban centers to obtain more sustainable cities. For these reasons, in the present work it is intended to design a green roof on the building PII of the Higher Technical School of the University of Girona, with which it will be obtained a green area that provides the university and the surrounding area with all the advantages of roofs green as they are: better acoustic and thermal insulation, better integration with the environment natural environment and the increase in biodiversity, among others. Throughout the report and the corresponding annexes, the different ones are described characteristics of this project and develop the necessary calculations to carry it out (irrigation, electrical installation, structural calculations). They are detailed below some of the sections with more significance

Manager: Duran i Ros, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Secchi Tarrés, Ariana
Date: 2019 June 1
Abstract: Les cobertes verdes o cobertes vegetals són zones verdes ubicades sobre construccions i que poden arribar a tenir la magnitud d’un parc o jardí convencional. Existeixen diversos tipus de cobertes verdes depenent de la profunditat del substrat, el tipus de vegetació i els requeriments de manteniment. Aquestes són: extensives, semiextensives i intensives, sent les extensives les que requereixen menys manteniment, tenen menys substrat i la vegetació és de tipus entapissant i, les intensives, les que tenen més profunditat de substrat, més requeriment de manteniment i que poden tenir vegetació de gran port com arbres i palmeres. Les grans ciutats del món s’han convertit en boscos de ciment que es troben lluny d’integrar-se amb el paisatge i l’ecosistema de les zones rurals i forestals que les envolten. Les cobertes verdes poden donar una empenta cap aquesta integració actuant conjuntament amb els altres elements verds com ho son els parcs i jardins, jardins verticals, façanes verdes, i altres tipus d’estructures enjardinades. A més, l’amenaça del canvi climàtic actual ens ha d’empènyer a trobar solucions per combatre’l, transformant els nuclis urbans per obtenir ciutats més sostenibles. Per aquestes raons, en el present treball es pretén dissenyar una coberta verda a l’edifici PII de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, amb la qual s’obtindrà una zona verda que aporti a la universitat i a l’entorn tots els avantatges de les cobertes verdes com ho són: un millor aïllament acústic i tèrmic, una millor integració amb l’entorn natural i l’increment de la biodiversitat, entre d’altres. Al llarg de la memòria i els annexos corresponents es descriuen les diferents característiques d’aquest projecte i se’n desenvolupen els càlculs necessaris per portarlo a terme (reg, instal·lació elèctrica, càlculs estructurals). A continuació es detallen alguns dels apartats amb més transcendència
Green roofs or vegetal roofs are green areas located on constructions that can reach the size of a conventional park or garden. There are several types of green roofs depending on the depth of the substrate, the type of vegetation and maintenance requirements. These are: extensive, semi-extensive and intensive, being the extensive ones requiring less maintenance, they have less substrate and the vegetation is of the covering type and, the intensive, those with greater depth of substrate, more maintenance required and that can have large vegetation such as trees and palm trees. The great cities of the world have become cement forests that lie far away to integrate with the landscape and the ecosystem of the rural and forest areas that the they surround Green roofs can give a push towards this integration by acting together with other green elements such as parks and gardens, gardens verticals, green facades, and other types of landscaped structures. In addition, the threat of current climate change must push us to find solutions to combat it, transforming urban centers to obtain more sustainable cities. For these reasons, in the present work it is intended to design a green roof on the building PII of the Higher Technical School of the University of Girona, with which it will be obtained a green area that provides the university and the surrounding area with all the advantages of roofs green as they are: better acoustic and thermal insulation, better integration with the environment natural environment and the increase in biodiversity, among others. Throughout the report and the corresponding annexes, the different ones are described characteristics of this project and develop the necessary calculations to carry it out (irrigation, electrical installation, structural calculations). They are detailed below some of the sections with more significance
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21973
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Cobertes verdes
Cobertes (Construcció)
Green roofs (Gardening)
Roofs
Title: Projecte per a la construcció d’una coberta vegetal de baix manteniment a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0