Item


Comparació entre paràmetres del sòl d’una vinya de maneig tradicional envers una vinya orgànica amb cobertura vegetal de Vilajuïga (Alt Empordà)

En la última dècada s’han pogut observar les conseqüències de la industrialització de l’agricultura. Una de les repercussions directes ha estat l’acceleració del desgast dels sòls, que ha provocat l’erosió d’aquest, la pèrdua de fertilitat i la reducció de la biodiversitat en l’agroecosistema. Davant d’aquesta problemàtica, van sorgir diferents tècniques de maneig de sòls com alternatives a l’agricultura convencional i industrialitzada per tal de conservar la funcionalitat del sòl. El projecte va sorgir enfront aquesta preocupació, on es buscava una agricultura respectuosa amb el medi i regenerativa pels agroecosistemes. Per assolir un equilibri sostenible en l’agricultura i simultàniament un increment de la matèria orgànica del sòl. L’objectiu principal del projecte ha estat la comparació de diferents característiques del sòl de la vinya en funció de les tècniques agrícoles que s’hi apliquen. Concretament s’ha centrat en dos tipus de maneig, el maneig utilitzat en agricultura tradicional o convencional i el maneig aplicat en agricultura orgànica i regenerativa amb una coberta vegetal

In the last decade, the consequences of the industrialization of agriculture One of the direct repercussions has been the acceleration of soil wear, which has caused the erosion of this, the loss of fertility and the reduction of biodiversity in the agroecosystem Faced with this problem, different soil management techniques emerged such as alternatives to conventional and industrialized agriculture in order to preserve functionality of the ground The project arose in response to this concern, where respectful agriculture was sought with the environment and regenerative through agroecosystems. To achieve a sustainable balance in agriculture and simultaneously an increase in soil organic matter. The main objective of the project has been the comparison of different characteristics of the soil of the vineyard depending on the agricultural techniques applied. Specifically, it has focused on two type of management, management used in traditional or conventional agriculture and applied management in organic and regenerative agriculture with a plant cover

Manager: Gispert i Negrell, Maria Assumpta
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Mera Fernández, Mireia
Date: 2019 September 1
Abstract: En la última dècada s’han pogut observar les conseqüències de la industrialització de l’agricultura. Una de les repercussions directes ha estat l’acceleració del desgast dels sòls, que ha provocat l’erosió d’aquest, la pèrdua de fertilitat i la reducció de la biodiversitat en l’agroecosistema. Davant d’aquesta problemàtica, van sorgir diferents tècniques de maneig de sòls com alternatives a l’agricultura convencional i industrialitzada per tal de conservar la funcionalitat del sòl. El projecte va sorgir enfront aquesta preocupació, on es buscava una agricultura respectuosa amb el medi i regenerativa pels agroecosistemes. Per assolir un equilibri sostenible en l’agricultura i simultàniament un increment de la matèria orgànica del sòl. L’objectiu principal del projecte ha estat la comparació de diferents característiques del sòl de la vinya en funció de les tècniques agrícoles que s’hi apliquen. Concretament s’ha centrat en dos tipus de maneig, el maneig utilitzat en agricultura tradicional o convencional i el maneig aplicat en agricultura orgànica i regenerativa amb una coberta vegetal
In the last decade, the consequences of the industrialization of agriculture One of the direct repercussions has been the acceleration of soil wear, which has caused the erosion of this, the loss of fertility and the reduction of biodiversity in the agroecosystem Faced with this problem, different soil management techniques emerged such as alternatives to conventional and industrialized agriculture in order to preserve functionality of the ground The project arose in response to this concern, where respectful agriculture was sought with the environment and regenerative through agroecosystems. To achieve a sustainable balance in agriculture and simultaneously an increase in soil organic matter. The main objective of the project has been the comparison of different characteristics of the soil of the vineyard depending on the agricultural techniques applied. Specifically, it has focused on two type of management, management used in traditional or conventional agriculture and applied management in organic and regenerative agriculture with a plant cover
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21976
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Roofs
Cobertes verdes
Vinya
Grapes
Agricultura biològica
Organic farming
Sòls
Soils
Title: Comparació entre paràmetres del sòl d’una vinya de maneig tradicional envers una vinya orgànica amb cobertura vegetal de Vilajuïga (Alt Empordà)
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors