Item


Avaluació de diferents mètodes de control d’herbes adventícies en el cultiu de blat de moro.

En el cultiu del blat de moro la producció es veu afectada negativament per l’acció dels agents nocius. Entre aquests agents nocius cal destacar la importància de la competència interespecífica deguda a herbes adventícies. En aquesta competència és especialment crític el període de naixença. Els objectius del present treball es van determinar en la cerca de diferents mètodes de control d’herbes adventícies, que tinguessin un major respecte pel medi ambient i la salut humana, combinant tractaments mecànics amb diferents tractaments químics. Per una banda es va utilitzar en pre-emergència el producte Lumax, aplicat en 3 llocs diferents de les parcel·les; a la totalitat de la parcel·la, només sobre les línies del cultiu i només entre les línies del cultiu. Per l’altra es va utilitzar en post-emergència el producte Elumis i igual que el Lumax, aplicat als mateixos 3 llocs de les parcel·les. Finalment es va emprar una alternativa en base a un mètode físic, amb una calçadora de blat de moro. Es va realitzar el treball mecànic en parcel·les verge, en parcel·les tractades amb el Lumax (pre-emergència) i en parcel·les tractades amb l’Elumis (post-emergència)

In the cultivation of maize, production is negatively affected by the action of the agents harmful Among these harmful agents, the importance of competition should be highlighted interspecific due to adventitious grasses. In this competition is particularly critical the birth period The objectives of the present work were determined in the search for different control methods of adventitious herbs, which had greater respect for the environment and human health, combining mechanical treatments with different chemical treatments. On the one hand, the Lumax product was used pre-emergency, applied in 3 different places of the plots; throughout the plot, only on the crop lines and only between the crop lines. On the other hand, the Elumis product was used post-emergency and the same the Lumax, applied to the same 3 places in the plots. Finally an alternative was used based on a physical method, with a corn cobbler. The mechanical work was done in virgin plots, in plots treated with Lumax (pre-emergence) and in plots treated with Elumis (post-emergency)

Manager: Llorente Cabratosa, Isidre
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Aulet Llenas, Joel
Date: 2020 June 1
Abstract: En el cultiu del blat de moro la producció es veu afectada negativament per l’acció dels agents nocius. Entre aquests agents nocius cal destacar la importància de la competència interespecífica deguda a herbes adventícies. En aquesta competència és especialment crític el període de naixença. Els objectius del present treball es van determinar en la cerca de diferents mètodes de control d’herbes adventícies, que tinguessin un major respecte pel medi ambient i la salut humana, combinant tractaments mecànics amb diferents tractaments químics. Per una banda es va utilitzar en pre-emergència el producte Lumax, aplicat en 3 llocs diferents de les parcel·les; a la totalitat de la parcel·la, només sobre les línies del cultiu i només entre les línies del cultiu. Per l’altra es va utilitzar en post-emergència el producte Elumis i igual que el Lumax, aplicat als mateixos 3 llocs de les parcel·les. Finalment es va emprar una alternativa en base a un mètode físic, amb una calçadora de blat de moro. Es va realitzar el treball mecànic en parcel·les verge, en parcel·les tractades amb el Lumax (pre-emergència) i en parcel·les tractades amb l’Elumis (post-emergència)
In the cultivation of maize, production is negatively affected by the action of the agents harmful Among these harmful agents, the importance of competition should be highlighted interspecific due to adventitious grasses. In this competition is particularly critical the birth period The objectives of the present work were determined in the search for different control methods of adventitious herbs, which had greater respect for the environment and human health, combining mechanical treatments with different chemical treatments. On the one hand, the Lumax product was used pre-emergency, applied in 3 different places of the plots; throughout the plot, only on the crop lines and only between the crop lines. On the other hand, the Elumis product was used post-emergency and the same the Lumax, applied to the same 3 places in the plots. Finally an alternative was used based on a physical method, with a corn cobbler. The mechanical work was done in virgin plots, in plots treated with Lumax (pre-emergence) and in plots treated with Elumis (post-emergency)
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/21977
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Blat de moro - Conreu
Corn - Breeding
Herbicides
Herbicides GEC
Title: Avaluació de diferents mètodes de control d’herbes adventícies en el cultiu de blat de moro.
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors