Item


Projecte d’una coberta vegetal a l’Escola Santa Margarida de Quart (Gironès)

L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar una coberta verda a l’Escola Santa Margarida de Quart (Gironès). Aquesta augmentarà la superfície vegetal de l’escola, la farà més sostenible energèticament, augmentarà la biodiversitat de la zona i aprofitarà un espai que actualment només fa la funció de coberta. L’escola està situada a l’oest del nucli urbà de Quart i el projecte s’emplaçarà a la coberta de l’edifici principal de l’escola. Aquest compta amb una superfície plana d’uns 1.400 m2, dividits en diferents seccions rectangulars unides entre si. Actualment a la coberta hi ha grava que evita la germinació d’herbes no desitjades. L’edifici principal consta de diverses seccions de planta rectangular, que es van anar construint per fases a mesura que augmentava el nombre d’alumnes. Tota l’escola està construïda a un únic nivell a l’altura del terra. L’aïllament superior de la coberta està conformat per una capa de tela asfàltica per evitar les filtracions d’aigua, i per una capa de grava de riu de 4 cm que evita la germinació d’herbes. La coberta disposa de diversos drenatges pluvials que recullen l’aigua que s’hi canalitza mitjançant pendents. Per tal de fer que la coberta verda sigui el màxim de sostenible possible el seu disseny es farà seguint els principis de la xerojardineria. El tipus de coberta escollida serà l’extensiva, ja que necessita menys manteniment i consum d’aigua. El sistema d’instal·lació de la coberta serà el de multicapa, ja que es pot adaptar bé a la coberta i permet un major ventall de substrats i materials, proporcionant més llibertat a l’hora de reduir la càrrega sobre la coberta. La vegetació triada és una barreja de suculentes del gènere Sedum. Aquestes plantes tenen unes molt baixes necessitats de manteniment, de reg i necessiten un gruix de substrat baix, reduint així la càrrega sobre la coberta. El sistema de reg es composarà de degoters situats en els ramals de reg amb una separació d’entre 30 i 40 cm entre ells que aniran connectats a una canonada secundària. Es faran revisions ordinàries amb el propòsit de detectar possibles anomalies, que es comunicaran al responsable de manteniment de la coberta verda. També es faran inspeccions tècniques anuals que hauran d’anar acompanyades d’un informe

Manager: Duran i Ros, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Masferrer Gironella, Gerard
Date: 2022 September
Abstract: L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar una coberta verda a l’Escola Santa Margarida de Quart (Gironès). Aquesta augmentarà la superfície vegetal de l’escola, la farà més sostenible energèticament, augmentarà la biodiversitat de la zona i aprofitarà un espai que actualment només fa la funció de coberta. L’escola està situada a l’oest del nucli urbà de Quart i el projecte s’emplaçarà a la coberta de l’edifici principal de l’escola. Aquest compta amb una superfície plana d’uns 1.400 m2, dividits en diferents seccions rectangulars unides entre si. Actualment a la coberta hi ha grava que evita la germinació d’herbes no desitjades. L’edifici principal consta de diverses seccions de planta rectangular, que es van anar construint per fases a mesura que augmentava el nombre d’alumnes. Tota l’escola està construïda a un únic nivell a l’altura del terra. L’aïllament superior de la coberta està conformat per una capa de tela asfàltica per evitar les filtracions d’aigua, i per una capa de grava de riu de 4 cm que evita la germinació d’herbes. La coberta disposa de diversos drenatges pluvials que recullen l’aigua que s’hi canalitza mitjançant pendents. Per tal de fer que la coberta verda sigui el màxim de sostenible possible el seu disseny es farà seguint els principis de la xerojardineria. El tipus de coberta escollida serà l’extensiva, ja que necessita menys manteniment i consum d’aigua. El sistema d’instal·lació de la coberta serà el de multicapa, ja que es pot adaptar bé a la coberta i permet un major ventall de substrats i materials, proporcionant més llibertat a l’hora de reduir la càrrega sobre la coberta. La vegetació triada és una barreja de suculentes del gènere Sedum. Aquestes plantes tenen unes molt baixes necessitats de manteniment, de reg i necessiten un gruix de substrat baix, reduint així la càrrega sobre la coberta. El sistema de reg es composarà de degoters situats en els ramals de reg amb una separació d’entre 30 i 40 cm entre ells que aniran connectats a una canonada secundària. Es faran revisions ordinàries amb el propòsit de detectar possibles anomalies, que es comunicaran al responsable de manteniment de la coberta verda. També es faran inspeccions tècniques anuals que hauran d’anar acompanyades d’un informe
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22006
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Subject: Cobertes verdes -- Catalunya -- Quart d’Onyar
Green roofs (Gardening) -- Catalonia -- Quart d’Onyar
Title: Projecte d’una coberta vegetal a l’Escola Santa Margarida de Quart (Gironès)
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors