Item


Projecte d’exposició temporal "The temple of Hilma af Klint"

L’objecte d’estudi se centra a crear una proposta enfocada en afavorir la visibilització i coneixement cap a l’artista sueca, Hilma af Klint (1862-1944), pionera de l’art abstracte, qui ha viscut oculta a ulls de la societat al llarg de la seva vida i durant els anys posteriors a la seva mort. Així doncs, aquest treball inclou els diversos processos que configuren l’elaboració d’una proposta de projecte. La investigació es basa en la recerca d’informaciótant sobre el context de la dona artista en la societat com, principalment, sobre Hilma af Klint i la seva obra, tenint en compte les peculiaritats de la seva trajectòria i el reconeixement que ha tingut per part de la societat al llarg dels anys. La tasca experimental consisteix en l’aplicació d’una metodologia centrada en la recollida de dades i es basa en l’ús de tècniques qualitatives (entrevistes en profunditat i anàlisis de continguts) per a extreure informació rellevant tant de fonts primàries com secundàries. En últim lloc, amb els resultats obtinguts, es dona solució als objectius definits inicialment, i es finalitza el treball amb un document que inclou la proposta de projecte temporal "The Temple ofHilma af Klint" (Annex E), sent aquesta la resolució a l’objectiu principal

The object of study focuses on creating a proposal focused on promoting visibility and knowledge towards the Swedish artist, Hilma af Klint (1862- 1944), pioneer of abstract art, who has lived hidden from the eyes of society throughout her whole life and during the years following her death. Thus, this work includes the various processes that make up the elaboration of a project proposal. The research is based on the search for information both on the context of women artist in society and, mainly, on Hilma af Klint and her work, considering the peculiarities of her trajectory and the recognition she has had for part of society over the years. The experimental task consists of the application of a methodology focused on data collection and is based on the use of qualitative techniques (in-depth interviews and content analysis) to extract relevant information from primary and secondary sources. Finally, with the results obtained, the objectives initially defined are solved, and the work is completed with a document that includes the temporary project proposal “The Temple of Kilma af Klint” (Annex E), this being the resolution of the main objective

Manager: Espinach Orús, Xavier
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Aquino Carbó, Claudia
Date: 2022 May
Abstract: L’objecte d’estudi se centra a crear una proposta enfocada en afavorir la visibilització i coneixement cap a l’artista sueca, Hilma af Klint (1862-1944), pionera de l’art abstracte, qui ha viscut oculta a ulls de la societat al llarg de la seva vida i durant els anys posteriors a la seva mort. Així doncs, aquest treball inclou els diversos processos que configuren l’elaboració d’una proposta de projecte. La investigació es basa en la recerca d’informaciótant sobre el context de la dona artista en la societat com, principalment, sobre Hilma af Klint i la seva obra, tenint en compte les peculiaritats de la seva trajectòria i el reconeixement que ha tingut per part de la societat al llarg dels anys. La tasca experimental consisteix en l’aplicació d’una metodologia centrada en la recollida de dades i es basa en l’ús de tècniques qualitatives (entrevistes en profunditat i anàlisis de continguts) per a extreure informació rellevant tant de fonts primàries com secundàries. En últim lloc, amb els resultats obtinguts, es dona solució als objectius definits inicialment, i es finalitza el treball amb un document que inclou la proposta de projecte temporal "The Temple ofHilma af Klint" (Annex E), sent aquesta la resolució a l’objectiu principal
The object of study focuses on creating a proposal focused on promoting visibility and knowledge towards the Swedish artist, Hilma af Klint (1862- 1944), pioneer of abstract art, who has lived hidden from the eyes of society throughout her whole life and during the years following her death. Thus, this work includes the various processes that make up the elaboration of a project proposal. The research is based on the search for information both on the context of women artist in society and, mainly, on Hilma af Klint and her work, considering the peculiarities of her trajectory and the recognition she has had for part of society over the years. The experimental task consists of the application of a methodology focused on data collection and is based on the use of qualitative techniques (in-depth interviews and content analysis) to extract relevant information from primary and secondary sources. Finally, with the results obtained, the objectives initially defined are solved, and the work is completed with a document that includes the temporary project proposal “The Temple of Kilma af Klint” (Annex E), this being the resolution of the main objective
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22017
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Esdeveniments especials
Special events
Art -- Exposicions
Art -- Exhibitions
Art abstracte -- Exposicions
Art, Abstract -- Exhibitions
Klint, Hilma af, 1862-1944
Title: Projecte d’exposició temporal "The temple of Hilma af Klint"
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors