Item


Violència obstètrica percebuda i risc de depressió postpart: projecte de recerca

INTRODUCTION: Obstetric violence (OV) is a term that is currently under constant debate and growth within society, but also within the healthcare community itself. It includes all practices that violate women’s rights during the peripartum period. The existing literature on these practices is scarce and the lack of measuring instruments makes the quantification of this type of violence complicated. This fact leads to an estimated prevalence of between 15 and 91% at world level, and up to 35-40% in Spain. Multiple studies talk about the consequences of this violence, relating it, specially, to maternal mental health. There are multiple mental disorders developed during peripartum, but one of the most common, affecting 10-20% of women, is postpartum depression (PPD). The relationship between OV and PPD remains unclear, since it is an association that has been little explored in the scientific literature. The present research project aims to determine the relationship between women’s perceived OV during peripartum and the risk of developing PPD

INTRODUCCIÓ: La VO és un terme que està actualment en constant debat i creixement dins la societat, però també dins el propi col·lectiu sanitari. Inclou totes les pràctiques que vulneren els drets de la dona durant el peripart. La bibliografia existent que parla sobre aquestes pràctiques és escassa, i la manca d’instruments de mesura fan que la quantificació d’aquest tipus de violència sigui complicada. Aquest fet provoca que s’estimi una prevalença de VO d’entre el 15 i el 91% a nivell mundial, acotant-se fins a un 35- 40% a l’Estat Espanyol. Múltiples estudis parlen de les conseqüències d’aquesta violència, relacionant-la, sobretot, amb la salut mental materna. Existeixen múltiples trastorns mentals desenvolupats durant el peripart, però un dels més comuns, amb afectació a un 10-20% de les dones, és la Depressió Postpart (DPP). La relació entre la VO i la DPP no és clara, donat que és una associació poc explorada a nivell de literatura científica. El present projecte de recerca té com a objectiu determinar la relació entre la VO percebuda per la dona durant el peripart i el risc de desenvolupar una DPP

Manager: Garre Olmo, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Martos Ramió, Sandra
Date: 2022
Abstract: INTRODUCTION: Obstetric violence (OV) is a term that is currently under constant debate and growth within society, but also within the healthcare community itself. It includes all practices that violate women’s rights during the peripartum period. The existing literature on these practices is scarce and the lack of measuring instruments makes the quantification of this type of violence complicated. This fact leads to an estimated prevalence of between 15 and 91% at world level, and up to 35-40% in Spain. Multiple studies talk about the consequences of this violence, relating it, specially, to maternal mental health. There are multiple mental disorders developed during peripartum, but one of the most common, affecting 10-20% of women, is postpartum depression (PPD). The relationship between OV and PPD remains unclear, since it is an association that has been little explored in the scientific literature. The present research project aims to determine the relationship between women’s perceived OV during peripartum and the risk of developing PPD
INTRODUCCIÓ: La VO és un terme que està actualment en constant debat i creixement dins la societat, però també dins el propi col·lectiu sanitari. Inclou totes les pràctiques que vulneren els drets de la dona durant el peripart. La bibliografia existent que parla sobre aquestes pràctiques és escassa, i la manca d’instruments de mesura fan que la quantificació d’aquest tipus de violència sigui complicada. Aquest fet provoca que s’estimi una prevalença de VO d’entre el 15 i el 91% a nivell mundial, acotant-se fins a un 35- 40% a l’Estat Espanyol. Múltiples estudis parlen de les conseqüències d’aquesta violència, relacionant-la, sobretot, amb la salut mental materna. Existeixen múltiples trastorns mentals desenvolupats durant el peripart, però un dels més comuns, amb afectació a un 10-20% de les dones, és la Depressió Postpart (DPP). La relació entre la VO i la DPP no és clara, donat que és una associació poc explorada a nivell de literatura científica. El present projecte de recerca té com a objectiu determinar la relació entre la VO percebuda per la dona durant el peripart i el risc de desenvolupar una DPP
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22031
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Violència obstètrica
Obstetric violence
Part -- Aspectes ètics i morals
Parturition -- Moral and ethical aspects
Embarassades -- Assistència hospitalària -- Aspectes ètics i morals
Pregnant women -- Hospital care -- Moral and ethical aspects
Depressió postpart
Postpartum depression
Naixement -- Aspectes ètics i morals
Childbirth -- Moral and ethical aspects
Infermeria perinatal
Maternity nursing
Title: Violència obstètrica percebuda i risc de depressió postpart: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors