Item


Creació d’un blog per l’Institut del Silenci

El mindfulness va agafant força en una societat cada vegada més connectada amb l’entorn i desconnectada del mateix individu. Les persones saben que aquesta pràctica els serà beneficiosa, però no saben com començar. El blog serà una eina amb la qual es publicarà contingut de valor, més ampliat del que permeten les xarxes socials, amb informació relativa a la consciència i l’atenció plena. Això es farà a petició de l’Institut del Silenci, organització a la qual es vincularà el blog. Per crear-lo, s’ha dut a terme una investigació prèvia, la metodologia de la qual ha constat de tres mètodes d’anàlisi. El primer ha estat qualitatiu i ha consistit en un estudi de mercat amb els nou blogs de referència del sector. El segon, quantitatiu, ha estat una enquesta per esbrinar les preferències del públic potencial: les persones interessades en el mindfulness. El darrer mètode ha estat qualitatiu, ja que s’han entrevistat un total de sis professionals; tres del món digital i tres del món del mindfulness. Amb els resultats obtinguts, s’ha elaborat un blog coherent amb les opinions, recomanacions i peticions principals dels enquestats, entrevistats i, sobretot, del peticionari. La difusió regular i la qualitat del contingut han ajudat a fer que el producte final hagi estat un blog útil i beneficiós pels lectors, que va en consonància amb la filosofia de la marca i contribueix a millorar el benestar de les persones

Mindfulness is gaining importance in an increasingly connected but individually disconnected society. People are becoming aware that this kind of practice is beneficial for them, but don’t know where to start. A blog will be the tool through which valuable content will be published, in a broader way than social media platforms allow, with information regarding awareness and mindfulness. This is requested by the Institute of Silence, the company to which the blog will be connected. In order to create it, previous research has been carried out. The methodology has been formed by three different research methods. The first one has been qualitative: the analysis of nine reference mindfulness blogs through a benchmark. The second one, quantitative, has been a survey to identify the preferences of our target: people who are interested in mindfulness. The last method has also been qualitative: three mindfulness experts and three digital professionals have been interviewed. With the obtained results, the final product of this project is a mindfulness blog that is in line with the opinions, recommendations and petitions of the surveyed, interviewed and, most importantly, the petitionary. Consistent sharing and content quality have been key to make the final product a useful and beneficial blog for readers, that is in accordance with the brand’s philosophy and contributes to increase people’s wellbeing

Manager: Alcalà Vilavella, Manel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Contijoch Vidal, Nora
Date: 2022 May
Abstract: El mindfulness va agafant força en una societat cada vegada més connectada amb l’entorn i desconnectada del mateix individu. Les persones saben que aquesta pràctica els serà beneficiosa, però no saben com començar. El blog serà una eina amb la qual es publicarà contingut de valor, més ampliat del que permeten les xarxes socials, amb informació relativa a la consciència i l’atenció plena. Això es farà a petició de l’Institut del Silenci, organització a la qual es vincularà el blog. Per crear-lo, s’ha dut a terme una investigació prèvia, la metodologia de la qual ha constat de tres mètodes d’anàlisi. El primer ha estat qualitatiu i ha consistit en un estudi de mercat amb els nou blogs de referència del sector. El segon, quantitatiu, ha estat una enquesta per esbrinar les preferències del públic potencial: les persones interessades en el mindfulness. El darrer mètode ha estat qualitatiu, ja que s’han entrevistat un total de sis professionals; tres del món digital i tres del món del mindfulness. Amb els resultats obtinguts, s’ha elaborat un blog coherent amb les opinions, recomanacions i peticions principals dels enquestats, entrevistats i, sobretot, del peticionari. La difusió regular i la qualitat del contingut han ajudat a fer que el producte final hagi estat un blog útil i beneficiós pels lectors, que va en consonància amb la filosofia de la marca i contribueix a millorar el benestar de les persones
Mindfulness is gaining importance in an increasingly connected but individually disconnected society. People are becoming aware that this kind of practice is beneficial for them, but don’t know where to start. A blog will be the tool through which valuable content will be published, in a broader way than social media platforms allow, with information regarding awareness and mindfulness. This is requested by the Institute of Silence, the company to which the blog will be connected. In order to create it, previous research has been carried out. The methodology has been formed by three different research methods. The first one has been qualitative: the analysis of nine reference mindfulness blogs through a benchmark. The second one, quantitative, has been a survey to identify the preferences of our target: people who are interested in mindfulness. The last method has also been qualitative: three mindfulness experts and three digital professionals have been interviewed. With the obtained results, the final product of this project is a mindfulness blog that is in line with the opinions, recommendations and petitions of the surveyed, interviewed and, most importantly, the petitionary. Consistent sharing and content quality have been key to make the final product a useful and beneficial blog for readers, that is in accordance with the brand’s philosophy and contributes to increase people’s wellbeing
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22048
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Atenció plena
Mindfulness (Psychology)
Psicologia -- Blogs
Psychology -- Blogs
Meditació
Meditation
Well-being
Benestar
Title: Creació d’un blog per l’Institut del Silenci
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors