Item


Anàlisi i disseny d’una biga de formigó d’altes prestacions

Avui dia s’estan realitzant extenses investigacions arreu del món enfocades en l’anàlisi i estudi del formigó d’alt rendiment reforçat amb fibres (UHPFRC). A diferència d’altres formigons convencionals, les seves propietats depenen en gran manera de la rigidesa aportada per la contribució de les fibres després del trencament inicial de la matriu de formigó. Aquest treball es centra principalment en l’estudi, disseny i anàlisi del comportament d’un prototip de biga fet amb formigó amb fibres, així com aprofundir i conèixer més sobre aquest tipus de formigó i les seves propietats bàsiques. Prèviament es farà una recerca d’informació dirigida a l’estudi del formigó barrejat amb fibres, les seves característiques principals, les diferencies més genèriques envers els formigons tradicionals, la normativa que el regula i alguns casos reals on s’hagi utilitzat.

Today, extensive research is being carried out around the world focused on the analysis and study of high-performance fiber-reinforced concrete (UHPFRC). Unlike other conventional concretes, its properties depend to a great extent on the stiffness provided by the contribution of the fibers after the initial breakdown of the concrete matrix. This work mainly focuses on the study, design and analysis of the behavior of a beam prototype made of concrete with fibres, as well as deepening and learning more about this type of concrete and its basic properties. Previously, an information search will be conducted aimed at the study of concrete mixed with fibers, its main characteristics, the most generic differences compared to traditional concrete, the regulations that regulate it and some real cases where it has been used.

Manager: Llorens Sulivera, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Font Puigdevall, Pere
Date: 2019 September
Abstract: Avui dia s’estan realitzant extenses investigacions arreu del món enfocades en l’anàlisi i estudi del formigó d’alt rendiment reforçat amb fibres (UHPFRC). A diferència d’altres formigons convencionals, les seves propietats depenen en gran manera de la rigidesa aportada per la contribució de les fibres després del trencament inicial de la matriu de formigó. Aquest treball es centra principalment en l’estudi, disseny i anàlisi del comportament d’un prototip de biga fet amb formigó amb fibres, així com aprofundir i conèixer més sobre aquest tipus de formigó i les seves propietats bàsiques. Prèviament es farà una recerca d’informació dirigida a l’estudi del formigó barrejat amb fibres, les seves característiques principals, les diferencies més genèriques envers els formigons tradicionals, la normativa que el regula i alguns casos reals on s’hagi utilitzat.
Today, extensive research is being carried out around the world focused on the analysis and study of high-performance fiber-reinforced concrete (UHPFRC). Unlike other conventional concretes, its properties depend to a great extent on the stiffness provided by the contribution of the fibers after the initial breakdown of the concrete matrix. This work mainly focuses on the study, design and analysis of the behavior of a beam prototype made of concrete with fibres, as well as deepening and learning more about this type of concrete and its basic properties. Previously, an information search will be conducted aimed at the study of concrete mixed with fibers, its main characteristics, the most generic differences compared to traditional concrete, the regulations that regulate it and some real cases where it has been used.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22054
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Formigó -- Proves
Concrete -- Testing
Resistència de materials
Strength of materials
Esforç i tensió
Strains and stresses
Title: Anàlisi i disseny d’una biga de formigó d’altes prestacions
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors