Item


Intervenció urbanística a Herculaneum

La idea d’aquest projecte sorgeix arran d’un concurs d’idees per estudiants que es convoca l’abril del 2018 per realitzar una intervenció a Herculà organitzat per Start for Talents. Es tractava de dissenyar una escola d’arqueologia en un solar al costat de les ruïnes. Aquest solar va quedar buit en els últims anys. Es troba en una cota elevada del jaciment arqueològic amb vista a aquest i en el transcurs del camí de la Milla d’Or, via que connecta diferents viles Vesuvianes de rellevància. Es demanava crear un signe contemporani que es relacionés amb les ruïnes, i que a part de ser un centre educatiu fos un important punt de reactivació urbana. El tema em va semblar molt interessant i motivador, i durant els primers mesos de treball d’aquest projecte es van seguir les pautes imposades pel concurs. No obstant això, a mesura que estudiava el lloc vaig trobar que el projecte em portava per altres camins. El fet que sota el solar de treball es tenia constància de l’existència de ruïnes, i que l’antiga ciutat s’estenia sota l’actual Ercolano, i especialment la poca i mala relació entre els espais urbans de les dues ciutats van ser factors determinants per canviar el curs del projecte. D’aquesta manera encara que tenia plantejat l’edifici de l’escola, la idea de poder fer una intervenció urbanística que tractes aquests temes principals em va resultà tan imperiosa que vaig desestimar el projecte anterior i em vaig dedicar íntegrament a la nova intervenció, que encara que era més amplia em resultava molt més al·licient.

The idea of this project arises as a result of a competition of ideas for students that is convened in April 2018 to carry out an intervention in Herculà organized by Start for Talents It was about designing an archeology school on a plot of land next to the ruins. This lot has been empty in recent years. It is located at a high altitude of archaeological site overlooking this and in the course of the Golden Mile route, via which connects different Vesuvian towns of relevance It was required to create a contemporary sign that was related to the ruins, and that apart from being an educational center was an important point of urban reactivation. I found the topic very interesting and motivating, and during the first months of work the guidelines were followed for this Project imposed by the competition. However, a as I studied the site I found that the project took me along other paths. The the fact that under the work site there was evidence of the existence of ruins, and that the old city extended under the current Er colano, and especially the little and bad relationship between the urban spaces of the two cities were determining factors to change the course of the project. In this way, even though the school building was planned, the idea of power make an urban planning intervention that you deal with these main themes turned out to be so imperative that I dismissed the Project previous and I dedicated myself entirely to the new intervention, which, although it was more extensive, was much more enticing to me.

Manager: Torra Pla, Josep Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Morales Rubino, Mara
Date: 2019 September
Abstract: La idea d’aquest projecte sorgeix arran d’un concurs d’idees per estudiants que es convoca l’abril del 2018 per realitzar una intervenció a Herculà organitzat per Start for Talents. Es tractava de dissenyar una escola d’arqueologia en un solar al costat de les ruïnes. Aquest solar va quedar buit en els últims anys. Es troba en una cota elevada del jaciment arqueològic amb vista a aquest i en el transcurs del camí de la Milla d’Or, via que connecta diferents viles Vesuvianes de rellevància. Es demanava crear un signe contemporani que es relacionés amb les ruïnes, i que a part de ser un centre educatiu fos un important punt de reactivació urbana. El tema em va semblar molt interessant i motivador, i durant els primers mesos de treball d’aquest projecte es van seguir les pautes imposades pel concurs. No obstant això, a mesura que estudiava el lloc vaig trobar que el projecte em portava per altres camins. El fet que sota el solar de treball es tenia constància de l’existència de ruïnes, i que l’antiga ciutat s’estenia sota l’actual Ercolano, i especialment la poca i mala relació entre els espais urbans de les dues ciutats van ser factors determinants per canviar el curs del projecte. D’aquesta manera encara que tenia plantejat l’edifici de l’escola, la idea de poder fer una intervenció urbanística que tractes aquests temes principals em va resultà tan imperiosa que vaig desestimar el projecte anterior i em vaig dedicar íntegrament a la nova intervenció, que encara que era més amplia em resultava molt més al·licient.
The idea of this project arises as a result of a competition of ideas for students that is convened in April 2018 to carry out an intervention in Herculà organized by Start for Talents It was about designing an archeology school on a plot of land next to the ruins. This lot has been empty in recent years. It is located at a high altitude of archaeological site overlooking this and in the course of the Golden Mile route, via which connects different Vesuvian towns of relevance It was required to create a contemporary sign that was related to the ruins, and that apart from being an educational center was an important point of urban reactivation. I found the topic very interesting and motivating, and during the first months of work the guidelines were followed for this Project imposed by the competition. However, a as I studied the site I found that the project took me along other paths. The the fact that under the work site there was evidence of the existence of ruins, and that the old city extended under the current Er colano, and especially the little and bad relationship between the urban spaces of the two cities were determining factors to change the course of the project. In this way, even though the school building was planned, the idea of power make an urban planning intervention that you deal with these main themes turned out to be so imperative that I dismissed the Project previous and I dedicated myself entirely to the new intervention, which, although it was more extensive, was much more enticing to me.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22076
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Ercolano -- Urbanisme
Ercolano -- City planning
Escoles -- Construcció -- Itàlia -- Ercolano
Schools – Building – Italy -- Ercolano
Title: Intervenció urbanística a Herculaneum
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors