Item


Estudi del comportament tèrmic de la caseïna com a material escumós per la seva aplicació en l’edificació

Aquest projecte final de grau pretén portar a terme el desenvolupament d’un producte escumós per tal d’estudiar el seu comportament tèrmic i posar, en un futur, la seva aplicació en el sector de l’edificació. La idea principal d’aquest projecte va sorgir a partir de la motivació d’avançar en el coneixement actual dels materials compostos de prestacions d’aïllament tèrmic basats en polímers d’origen animal de manera sostenible, així com a la possible contribució a l’estalvi energètic en edificacions, tant d’habitables com no habitable, existent o de nova construcció. Tot i que es proposa el projecte sense conèixer gairebé res del producte resultant, el tutor va donar l’aprovació d’aquesta idea i de seguida es va contactar amb el grup de recerca del Laboratori de Materials Sostenible i Disseny del Producte, del departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària, de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per tal de desenvolupar el producte i escollir les millors tècniques i mètodes aplicats. S’inicia el projecte amb la idea de mesclar diferents materials, juntament amb la caseïna, per formar una massa suficient per determinar propietats mecàniques i tèrmiques. Donats els resultats negatius a la immersió en aigua es va decidir provar amb el mètode de liofilització amb un únic component: la caseïna. El desenvolupament d’aquesta tècnica la vàrem portar a terme a la Unitat Enginyeria Ambiental, ubicat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.

This final degree project aims to carry out the development of a foamy product for in order to study its thermal behavior and put, in the future, its application in the sector of the building The main idea of this project arose from the motivation to advance knowledge current of composite materials with thermal insulation benefits based on polymers of origin animal in a sustainable way, as well as the possible contribution to energy savings in buildings, both habitable and non-habitable, existing or new construction. Although the project is proposed without knowing almost anything about the resulting product, the tutor gave the approval of this idea and immediately contacted the research group of the Laboratory of Sustainable Materials and Product Design, from the Department of Chemical, Agricultural and Engineering Engineering Agro-food Technology, from the Higher Polytechnic School of the University of Girona in order to develop the product and choose the best applied techniques and methods. The project begins with the idea of mixing different materials, together with casein, to form a sufficient mass to determine mechanical and thermal properties. Given the negative results in water immersion it was decided to try the freeze-drying method with a single component: the casein We carried out the development of this technique in the Engineering Unit Environmental, located in the Science and Technology Park of the University of Girona.

Manager: Chamorro Trenado, Miquel Àngel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Nieto Ruiz, Cristian
Date: 2022 February
Abstract: Aquest projecte final de grau pretén portar a terme el desenvolupament d’un producte escumós per tal d’estudiar el seu comportament tèrmic i posar, en un futur, la seva aplicació en el sector de l’edificació. La idea principal d’aquest projecte va sorgir a partir de la motivació d’avançar en el coneixement actual dels materials compostos de prestacions d’aïllament tèrmic basats en polímers d’origen animal de manera sostenible, així com a la possible contribució a l’estalvi energètic en edificacions, tant d’habitables com no habitable, existent o de nova construcció. Tot i que es proposa el projecte sense conèixer gairebé res del producte resultant, el tutor va donar l’aprovació d’aquesta idea i de seguida es va contactar amb el grup de recerca del Laboratori de Materials Sostenible i Disseny del Producte, del departament d’Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària, de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona per tal de desenvolupar el producte i escollir les millors tècniques i mètodes aplicats. S’inicia el projecte amb la idea de mesclar diferents materials, juntament amb la caseïna, per formar una massa suficient per determinar propietats mecàniques i tèrmiques. Donats els resultats negatius a la immersió en aigua es va decidir provar amb el mètode de liofilització amb un únic component: la caseïna. El desenvolupament d’aquesta tècnica la vàrem portar a terme a la Unitat Enginyeria Ambiental, ubicat al Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona.
This final degree project aims to carry out the development of a foamy product for in order to study its thermal behavior and put, in the future, its application in the sector of the building The main idea of this project arose from the motivation to advance knowledge current of composite materials with thermal insulation benefits based on polymers of origin animal in a sustainable way, as well as the possible contribution to energy savings in buildings, both habitable and non-habitable, existing or new construction. Although the project is proposed without knowing almost anything about the resulting product, the tutor gave the approval of this idea and immediately contacted the research group of the Laboratory of Sustainable Materials and Product Design, from the Department of Chemical, Agricultural and Engineering Engineering Agro-food Technology, from the Higher Polytechnic School of the University of Girona in order to develop the product and choose the best applied techniques and methods. The project begins with the idea of mixing different materials, together with casein, to form a sufficient mass to determine mechanical and thermal properties. Given the negative results in water immersion it was decided to try the freeze-drying method with a single component: the casein We carried out the development of this technique in the Engineering Unit Environmental, located in the Science and Technology Park of the University of Girona.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22080
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Materials compostos
Composite materials
Assaigs de materials
Materials -- Testing
Biopolímers
Biopolymers
Casseína -- Propietats tèrmiques
Casseína -- Propietats mecàniques
Casseine -- Thermal properties
Casseine -- Mechanical properties
Aïlladors
Insulating materials
Llet
Milk
Title: Estudi del comportament tèrmic de la caseïna com a material escumós per la seva aplicació en l’edificació
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0