Item


El comportament prosocial i la seva relaci贸 amb el benestar subjectiu en el col路lectiu de persones grans

This thesis aims to know if prosocial behaviours such as volunteering or selfless help to others contribute to the elderly to stay active and productive and how this is related with their subjective well-being. In addition, it deepens into the knowledge of the factors that facilitate or hinder the development of prosocial activities by the elderly, based on the premise that this type of task contributes positively to their well-being. Older people are productive with both informal or selfless help to others and volunteer work, and these activities have a positive impact on their subjective well-being. Specifically, the areas in which satisfaction is greatest when prosocial behaviors are performed in the elderly group are satisfaction with free time, with grandchildren, with overall life and also in the feeling of happiness. Older people feel that volunteering is not encouraged enough among them, and that their participation in prosocial behaviour is often hampered by the lack of health, training, institutional support, or family responsibilities. On the contrary, they believe that being cheerful and good-natured, healthy, having time, and a broad social network help older people to engage in volunteer work. Knowing the perspective of older people on prosocial behaviour is important when planning actions to increase the involvement of this group in this type of tasks. There is a need for greater social recognition of the contributions that older people make to society, especially when aid behaviours are informal, selfless, and without the support of volunteer organizations. Healthcare professionals can play an important role in promoting prosocial behaviour among the elderly.

Aquesta tesi t茅 com a objectiu con猫ixer si les conductes prosocials com, per exemple, el voluntariat o l鈥檃juda desinteressada als altres contribueixen a que les persones grans es mantinguin actives i productives i com es relaciona aix貌 amb el seu benestar subjectiu. A m茅s, s鈥檃profundeix en el coneixement de quins s贸n els factors que faciliten o dificulten que les persones grans desenvolupin activitats prosocials tot partint de la premissa que aquest tipus de tasques contribueixen de forma positiva al seu benestar. Les persones grans s贸n productives amb la realitzaci贸 tant d鈥檃juda informal o desinteressada als altres com fent tasques de voluntariat i aquestes activitats repercuteixen positivament en el seu benestar subjectiu. Concretament els 脿mbits en els que la satisfacci贸 茅s major quan es realitzen conductes prosocials en el col路lectiu de gent gran serien la satisfacci贸 amb el temps lliure, amb els n茅ts, amb la satisfacci贸 amb la vida en genera i tamb茅 en el sentiment de felicitat. Les persones grans consideren que el voluntariat no es fomenta prou en el seu col路lectiu, i que sovint la seva participaci贸 en conductes prosocials es veu dificultada per manca de salut, de formaci贸, de suport institucional o per tenir obligacions familiars. Pel contrari, opinen que ser alegre i bona persona, tenir bona salut, tenir temps i una 脿mplia xarxa social ajuden a que les persones grans s鈥檌nvolucrin en activitats de voluntariat. Con猫ixer la perspectiva de les persones grans sobre les conductes prosocials 茅s important a l鈥檋ora de planificar accions per augmentar la vinculaci贸 d鈥檃quest col路lectiu a aquest tipus de tasques. Cal un major reconeixement social de les aportacions que fan a la societat les persones grans, sobretot quan les conductes d鈥檃juda s贸n informals, de manera desinteressada i sense el suport d鈥檕rganitzacions de voluntariat. Els professionals de la salut poden tenir un paper rellevant a l鈥檋ora de fomentar les conductes prosocials entre el col路lectiu de persones grans.

Universitat de Girona

Manager: Gonz谩lez Carrasco, M貌nica
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Universitat de Girona. Institut de Recerca sobre Qualitat de Vida
Author: Serrat Graboleda, Eva
Date: 2022 June 30
Abstract: This thesis aims to know if prosocial behaviours such as volunteering or selfless help to others contribute to the elderly to stay active and productive and how this is related with their subjective well-being. In addition, it deepens into the knowledge of the factors that facilitate or hinder the development of prosocial activities by the elderly, based on the premise that this type of task contributes positively to their well-being. Older people are productive with both informal or selfless help to others and volunteer work, and these activities have a positive impact on their subjective well-being. Specifically, the areas in which satisfaction is greatest when prosocial behaviors are performed in the elderly group are satisfaction with free time, with grandchildren, with overall life and also in the feeling of happiness. Older people feel that volunteering is not encouraged enough among them, and that their participation in prosocial behaviour is often hampered by the lack of health, training, institutional support, or family responsibilities. On the contrary, they believe that being cheerful and good-natured, healthy, having time, and a broad social network help older people to engage in volunteer work. Knowing the perspective of older people on prosocial behaviour is important when planning actions to increase the involvement of this group in this type of tasks. There is a need for greater social recognition of the contributions that older people make to society, especially when aid behaviours are informal, selfless, and without the support of volunteer organizations. Healthcare professionals can play an important role in promoting prosocial behaviour among the elderly.
Aquesta tesi t茅 com a objectiu con猫ixer si les conductes prosocials com, per exemple, el voluntariat o l鈥檃juda desinteressada als altres contribueixen a que les persones grans es mantinguin actives i productives i com es relaciona aix貌 amb el seu benestar subjectiu. A m茅s, s鈥檃profundeix en el coneixement de quins s贸n els factors que faciliten o dificulten que les persones grans desenvolupin activitats prosocials tot partint de la premissa que aquest tipus de tasques contribueixen de forma positiva al seu benestar. Les persones grans s贸n productives amb la realitzaci贸 tant d鈥檃juda informal o desinteressada als altres com fent tasques de voluntariat i aquestes activitats repercuteixen positivament en el seu benestar subjectiu. Concretament els 脿mbits en els que la satisfacci贸 茅s major quan es realitzen conductes prosocials en el col路lectiu de gent gran serien la satisfacci贸 amb el temps lliure, amb els n茅ts, amb la satisfacci贸 amb la vida en genera i tamb茅 en el sentiment de felicitat. Les persones grans consideren que el voluntariat no es fomenta prou en el seu col路lectiu, i que sovint la seva participaci贸 en conductes prosocials es veu dificultada per manca de salut, de formaci贸, de suport institucional o per tenir obligacions familiars. Pel contrari, opinen que ser alegre i bona persona, tenir bona salut, tenir temps i una 脿mplia xarxa social ajuden a que les persones grans s鈥檌nvolucrin en activitats de voluntariat. Con猫ixer la perspectiva de les persones grans sobre les conductes prosocials 茅s important a l鈥檋ora de planificar accions per augmentar la vinculaci贸 d鈥檃quest col路lectiu a aquest tipus de tasques. Cal un major reconeixement social de les aportacions que fan a la societat les persones grans, sobretot quan les conductes d鈥檃juda s贸n informals, de manera desinteressada i sense el suport d鈥檕rganitzacions de voluntariat. Els professionals de la salut poden tenir un paper rellevant a l鈥檋ora de fomentar les conductes prosocials entre el col路lectiu de persones grans.
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/675987
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22093
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L鈥檃cc茅s als continguts d鈥檃questa tesi doctoral i la seva utilitzaci贸 ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, aix铆 com en activitats o materials d鈥檌nvestigaci贸 i doc猫ncia en els termes establerts a l鈥檃rt. 32 del Text Ref贸s de la Llei de Propietat Intel路lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l鈥檃utoritzaci贸 pr猫via i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilitzaci贸 dels seus continguts caldr脿 indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el t铆tol de la tesi doctoral. No s鈥檃utoritza la seva reproducci贸 o altres formes d鈥檈xplotaci贸 efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicaci贸 p煤blica des d鈥檜n lloc ali猫 al servei TDX. Tampoc s鈥檃utoritza la presentaci贸 del seu contingut en una finestra o marc ali猫 a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i 铆ndexs.
Subject: Voluntariat
Voluntarism
Voluntariado
Benestar subjectiu
Subjective well-being
Bienestar subjetivo
Persones grans
Older people
Personas mayores
Comportament prosocial
Prosocial behavior
Comportamiento social
159.9 - Psicologia
Title: El comportament prosocial i la seva relaci贸 amb el benestar subjectiu en el col路lectiu de persones grans
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors