Item


Projecte educatiu: pedagogia verda a Andorra: Salvatge, animals dels Pirineus

Aquest treball final del grau de Pedagogia té com a objectiu proposar un projecte educatiu de pedagogia verda per a infants al Principat d’Andorra. Utilitzant els coneixements sobre Pedagogia Verda de diversos professionals, he creat un projecte amb instal·lacions interactives sobre els animals terrestres dels Pirineus utilitzant algunes facilitats de la tecnologia. Considero que el Principat d’Andorra no contempla aquest tipus de pedagogia i que podria ser molt satisfactori pel desenvolupament de l’aprenentatge dels infants i per reconnectar amb la natura. Tenir contacte amb el medi natural és molt important per al desenvolupament motor, psicològic i cognitiu dels infants. L’aprenentatge integral que ens aporta aquest projecte, proporciona coneixements sobre els animals terrestres de l’entorn, habilitats per a relacionar-se amb la natural i valors sobre la importància i el respecte mediambiental. Aquest treball està dividit en tres parts rellevants. La primera part és l’aproximació teòrica on explicaré el fenomen de la Pedagogia Verda, educació ambiental, intel·ligències múltiples i la importància pel projecte. Seguidament, la part de contextualització on manifestaré el perquè he decidit dur a terme el projecte al Principat d’Andorra i finalment, l’explicació completa i detallada del projecte que he creat per a estimular el contacte amb el medi natural

This final project of the Pedagogy degree aims to propose an educational project of green pedagogy for children in the Principality of Andorra. Using the Green Pedagogy knowledge of several professionals, I have created a project with interactive installations on the terrestrial animals of the Pyrenees using some technology facilities. I consider that the Principality of Andorra does not contemplate this type of pedagogy and that it could be very satisfactory for the development of children’s learning and for reconnecting with nature. Having contact with the natural environment is extremely important for the motor, psychological and cognitive development of children. The comprehensive learning that this project gives us provides knowledge about the terrestrial animals of the environment, skills to relate to nature and values about the importance and respect for the environment. This work is divided into three relevant parts. The first part is the theoretical approach in which I will explain the phenomenon of Green Pedagogy, environmental education, multiple intelligences and the importance for the project. Next, the contextualization part where I will explain why I have decided to carry out the project in the Principality of Andorra and finally, the complete and detailed explanation of the project that I have created to stimulate contact with the natural environment

Manager: Muñoz Mella, Maria Gloria
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Martinez Martinez, Iolanda
Date: 2022 June 3
Abstract: Aquest treball final del grau de Pedagogia té com a objectiu proposar un projecte educatiu de pedagogia verda per a infants al Principat d’Andorra. Utilitzant els coneixements sobre Pedagogia Verda de diversos professionals, he creat un projecte amb instal·lacions interactives sobre els animals terrestres dels Pirineus utilitzant algunes facilitats de la tecnologia. Considero que el Principat d’Andorra no contempla aquest tipus de pedagogia i que podria ser molt satisfactori pel desenvolupament de l’aprenentatge dels infants i per reconnectar amb la natura. Tenir contacte amb el medi natural és molt important per al desenvolupament motor, psicològic i cognitiu dels infants. L’aprenentatge integral que ens aporta aquest projecte, proporciona coneixements sobre els animals terrestres de l’entorn, habilitats per a relacionar-se amb la natural i valors sobre la importància i el respecte mediambiental. Aquest treball està dividit en tres parts rellevants. La primera part és l’aproximació teòrica on explicaré el fenomen de la Pedagogia Verda, educació ambiental, intel·ligències múltiples i la importància pel projecte. Seguidament, la part de contextualització on manifestaré el perquè he decidit dur a terme el projecte al Principat d’Andorra i finalment, l’explicació completa i detallada del projecte que he creat per a estimular el contacte amb el medi natural
This final project of the Pedagogy degree aims to propose an educational project of green pedagogy for children in the Principality of Andorra. Using the Green Pedagogy knowledge of several professionals, I have created a project with interactive installations on the terrestrial animals of the Pyrenees using some technology facilities. I consider that the Principality of Andorra does not contemplate this type of pedagogy and that it could be very satisfactory for the development of children’s learning and for reconnecting with nature. Having contact with the natural environment is extremely important for the motor, psychological and cognitive development of children. The comprehensive learning that this project gives us provides knowledge about the terrestrial animals of the environment, skills to relate to nature and values about the importance and respect for the environment. This work is divided into three relevant parts. The first part is the theoretical approach in which I will explain the phenomenon of Green Pedagogy, environmental education, multiple intelligences and the importance for the project. Next, the contextualization part where I will explain why I have decided to carry out the project in the Principality of Andorra and finally, the complete and detailed explanation of the project that I have created to stimulate contact with the natural environment
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22107
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Educació ambiental
Natura, Estudi de la -- Mètodes actius
Trastorns de l’aprenentatge
Environmental education
Nature study -- Activity programs
Learning disabilities
Title: Projecte educatiu: pedagogia verda a Andorra: Salvatge, animals dels Pirineus
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors