Item


Acompanyant cerBELLs: projecte per la promoció de la formació contínua en neurociència per a mestres que exerceixen

ACOMPANYANT cerBElls és un projecte que vol promocionar la formació contínua en neurociència per als i les mestres d’Educació Primària que ja exerceixen. Aquestes són les persones que acompanyen a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge a l’escola i és important que coneguin com funciona el cervell i com aprèn, perquè si saben això, podran acompanyar bé a l’alumnat en la seva diversitat. Aquesta és la idea que dona nom al projecte. Altrament, l’educació emocional a les escoles no pot limitar-se només a aprendre les diferents emocions existents. Ha d’anar un pas més enllà. Així mateix, és imprescindible que el professorat sigui capaç de gestionar les seves pròpies emocions per tal de poder “ensenyar” a l’alumnat a gestionar les seves. ACOMPANYANT cerBElls intenta abordar tots aquests aspectes a través de formacions teòriques i tallers, que conformen la part pràctica d’aquest projecte

ACOMPANYANT cerBElls (accompanying brains) is a project that wants to promote continuous learning in neuroscience for Primary School teachers that are working at the present time. The teachers are the people that accompany the students during their learning process at school and it is important that they know how the brain works and how it learns, because if they know this, they will be able to accompany the students well in their diversity. This is the idea that gives the project a name. On the other hand, the emotional education at schools cannot only be limited to learn the different existing emotions. It has to go a little further. Likewise, it is essential that the teacher is able to control their own emotions in order to be able to “teach” students to control their own emotions. ACOMPANYANT cerBElls tries to deal with all these aspects through theoretical formation and “tallers” (that literally means workshops), which is the practical part of this project

Manager: Mayoral Rodríguez, Sílvia
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Oriol Gómez, Marina
Date: 2022 June
Abstract: ACOMPANYANT cerBElls és un projecte que vol promocionar la formació contínua en neurociència per als i les mestres d’Educació Primària que ja exerceixen. Aquestes són les persones que acompanyen a l’alumnat en el seu procés d’aprenentatge a l’escola i és important que coneguin com funciona el cervell i com aprèn, perquè si saben això, podran acompanyar bé a l’alumnat en la seva diversitat. Aquesta és la idea que dona nom al projecte. Altrament, l’educació emocional a les escoles no pot limitar-se només a aprendre les diferents emocions existents. Ha d’anar un pas més enllà. Així mateix, és imprescindible que el professorat sigui capaç de gestionar les seves pròpies emocions per tal de poder “ensenyar” a l’alumnat a gestionar les seves. ACOMPANYANT cerBElls intenta abordar tots aquests aspectes a través de formacions teòriques i tallers, que conformen la part pràctica d’aquest projecte
ACOMPANYANT cerBElls (accompanying brains) is a project that wants to promote continuous learning in neuroscience for Primary School teachers that are working at the present time. The teachers are the people that accompany the students during their learning process at school and it is important that they know how the brain works and how it learns, because if they know this, they will be able to accompany the students well in their diversity. This is the idea that gives the project a name. On the other hand, the emotional education at schools cannot only be limited to learn the different existing emotions. It has to go a little further. Likewise, it is essential that the teacher is able to control their own emotions in order to be able to “teach” students to control their own emotions. ACOMPANYANT cerBElls tries to deal with all these aspects through theoretical formation and “tallers” (that literally means workshops), which is the practical part of this project
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22108
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Aprenentatge cognitiu
Neurociència cognitiva
Neurociències
Cognitive learning
Cognitive neuroscience
Neurosciences
Title: Acompanyant cerBELLs: projecte per la promoció de la formació contínua en neurociència per a mestres que exerceixen
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors