Item


El món emocional a través dels ulls de l’autisme: una proposta d’intervenció educativa per treballar les emocions

Les persones amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) es troben amb diverses limitacions que dificulten el seu procés de socialització, com ara el desenvolupament de les emocions. Les persones amb autisme tenen dificultats a l’hora d’identificar, comprendre i expressar les emocions, sigui les pròpies o de les persones del seu entorn, aquest és un aspecte que cal tenir en compte, ja que dificulta el seu desenvolupament personal, social i integral. Per tant, aquest Treball de Final de Grau pretén oferir una proposta d’intervenció educativa per tal de millorar i treballar l’àmbit emocional dels infants amb autisme. D’altra banda, inclou la conceptualització i el desenvolupament de les emocions de les persones amb autisme, ja que són aspectes que cal tenir en compte a l’hora de realitzar la intervenció. Per acabar, s’elabora una guia que recull la programació de la proposta educativa per tal que futurs professionals de la pedagogia, la psicologia i la psicopedagogia puguin aplicar durant les seves primeres intervencions

People with Autistic Spectrum Disorder (ASD) find various limitations that hinder their socialization process, as well as the development of emotions. People with autism have difficulties when it comes to identifying, understanding and expressing emotions, their own or from other people who surround, this is an aspect that must be taken into account, since it hinders their personal and social development. Therefore, this final degree project intends to offer an education intervention proposal in order to improve and work on the emotional realm of children with autism. Other than that, this work included the conceptualization and development of the emotions of people with autism, since they are aspects that must be taken into account when carrying out the intervention. Finally, a guide is created that summarizes the programming of the educational proposal so that future professionals of pedagogy, psychology and psychopedagogy can apply during their first interventions

Manager: Pujol Fabrellas, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Pedrosa i Ramsden, Amy
Date: 2022 June 3
Abstract: Les persones amb el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA) es troben amb diverses limitacions que dificulten el seu procés de socialització, com ara el desenvolupament de les emocions. Les persones amb autisme tenen dificultats a l’hora d’identificar, comprendre i expressar les emocions, sigui les pròpies o de les persones del seu entorn, aquest és un aspecte que cal tenir en compte, ja que dificulta el seu desenvolupament personal, social i integral. Per tant, aquest Treball de Final de Grau pretén oferir una proposta d’intervenció educativa per tal de millorar i treballar l’àmbit emocional dels infants amb autisme. D’altra banda, inclou la conceptualització i el desenvolupament de les emocions de les persones amb autisme, ja que són aspectes que cal tenir en compte a l’hora de realitzar la intervenció. Per acabar, s’elabora una guia que recull la programació de la proposta educativa per tal que futurs professionals de la pedagogia, la psicologia i la psicopedagogia puguin aplicar durant les seves primeres intervencions
People with Autistic Spectrum Disorder (ASD) find various limitations that hinder their socialization process, as well as the development of emotions. People with autism have difficulties when it comes to identifying, understanding and expressing emotions, their own or from other people who surround, this is an aspect that must be taken into account, since it hinders their personal and social development. Therefore, this final degree project intends to offer an education intervention proposal in order to improve and work on the emotional realm of children with autism. Other than that, this work included the conceptualization and development of the emotions of people with autism, since they are aspects that must be taken into account when carrying out the intervention. Finally, a guide is created that summarizes the programming of the educational proposal so that future professionals of pedagogy, psychology and psychopedagogy can apply during their first interventions
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22109
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Autisme
Educació emocional
Infants autistes
Infants -- Desenvolupament
Intervenció educativa
Autism
Affective education
Autistic children
Child development
Educative intervention
Title: El món emocional a través dels ulls de l’autisme: una proposta d’intervenció educativa per treballar les emocions
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors