Item


Aplicació del model Lean Healthcare en la gestió de blocs quirúrgics: model Vall d’Hebron de gestió quirúrgica

The purpose of this thesis is to investigate, analyze and interpret the results of a series of interventions applied in the surgical area with the aim of increasing the productivity and efficiency of the care activity. A methodology for implementing planning and execution processes in the healthcare environment based on Lean Management is presented. From the study of the literature on facilitators and barriers in this type of implantation together with the experience acquired in a Hospital of high complexity as it is Vall d’Hebron, and in the frame of the methodology Action Research, present the different steps to consider in a comprehensive improvement project in order to maintain a Lean Transformation over time. For each stage, the key points to consider and possible contingency points are presented. The Lean tools that have been applied to a total of 80 improvement projects successfully implemented at the Hospital as part of the Surgical Process are also illustrated with examples. The conclusion is to establish a roadmap for conducting Lean-based improvement projects, and to fill the current gap that exists between a large number of theoretical proposals that have not been implemented or maintained in the medium term, and the sustainability over time of the projects developed by the Hospital’s improvement teams. It shows the experience of more than 3 years of work between the phases of constitution of the teams of improvement, training of the professionals in Lean and realization of the maps of process, detect the value of each action from the point of view of the patient (VSM), up to the prioritization of opportunities, implementation and verification of the results obtained, laying the foundations for the sustainability of these projects and continuous improvement. The economic impact resulting from the implementation of improvement projects on the surgical process is also analyzed, which at the end of the study meant an annual operating saving of more than € 8.5 million after applying different concepts related to the improvement of patient flow management, the management of information among professionals and the improvement of the logistics circuits of materials.

El propòsit d’aquesta tesi és investigar, analitzar i interpretar els resultats d’una sèrie d’intervencions aplicades en l’àrea quirúrgica amb l’objectiu d’incrementar la productivitat i l’eficiència de l’activitat assistencial. Es presenta una metodologia d’implementació de processos de planificació i execució en l’entorn sanitari basada en Lean Management. A partir de l’estudi de la literatura sobre facilitadors i barreres en aquest tipus d’implantacions junt amb l’experiència adquirida en un Hospital d’alta complexitat com és Vall d’Hebron, i en el marc de la metodologia Action Research, es presenten els diferents passos a tenir en compte en un projecte integral de millora per poder mantenir una Transformació Lean al llarg del temps. Per cada etapa es presenten els punts clau a considerar i possibles punts de contingència. També s’il·lustren amb exemples les eines Lean que s’han aplicat en un total de 80 projectes de millora implantats amb èxit a l’Hospital en el marc del Procés Quirúrgic. La conclusió és l’establiment d’un full de ruta per conduir projectes de millora basats en Lean, i omplir el gap actual que existeix entre una gran quantitat de propostes teòriques que no s’han arribat a implantar o mantenir a mig termini, i la sostenibilitat en el temps dels projectes desenvolupats pels equips de millora de l’Hospital. Es mostra l’experiència de més de 3 anys de treball entre les fases de constitució dels equips de millora, formació dels professionals en Lean i realització dels mapes de procés, detectar el valor de cada acció des del punt de vista del pacient (VSM), fins a la priorització de les oportunitats, implantació i verificació dels resultats obtinguts, posant les bases per a la sostenibilitat d’aquests projectes i la millora continua. S’analitza també l’impacte econòmic fruit de la implantació de projectes de millora sobre el procés quirúrgic, el qual a la finalització de l’estudi suposava un estalvi operatiu anual de més de 8,5M€ després d’aplicar diferents conceptes relacionats amb la millora de la gestió del flux de pacient, la gestió de la informació entre els professionals i la millora del circuits logístics de materials.

Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa

3

Universitat de Girona

Manager: Castro Vila, Rodolfo de
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny del Producte
Author: Sales Coll, Marc
Date: 2022 July 13
Abstract: The purpose of this thesis is to investigate, analyze and interpret the results of a series of interventions applied in the surgical area with the aim of increasing the productivity and efficiency of the care activity. A methodology for implementing planning and execution processes in the healthcare environment based on Lean Management is presented. From the study of the literature on facilitators and barriers in this type of implantation together with the experience acquired in a Hospital of high complexity as it is Vall d’Hebron, and in the frame of the methodology Action Research, present the different steps to consider in a comprehensive improvement project in order to maintain a Lean Transformation over time. For each stage, the key points to consider and possible contingency points are presented. The Lean tools that have been applied to a total of 80 improvement projects successfully implemented at the Hospital as part of the Surgical Process are also illustrated with examples. The conclusion is to establish a roadmap for conducting Lean-based improvement projects, and to fill the current gap that exists between a large number of theoretical proposals that have not been implemented or maintained in the medium term, and the sustainability over time of the projects developed by the Hospital’s improvement teams. It shows the experience of more than 3 years of work between the phases of constitution of the teams of improvement, training of the professionals in Lean and realization of the maps of process, detect the value of each action from the point of view of the patient (VSM), up to the prioritization of opportunities, implementation and verification of the results obtained, laying the foundations for the sustainability of these projects and continuous improvement. The economic impact resulting from the implementation of improvement projects on the surgical process is also analyzed, which at the end of the study meant an annual operating saving of more than € 8.5 million after applying different concepts related to the improvement of patient flow management, the management of information among professionals and the improvement of the logistics circuits of materials.
El propòsit d’aquesta tesi és investigar, analitzar i interpretar els resultats d’una sèrie d’intervencions aplicades en l’àrea quirúrgica amb l’objectiu d’incrementar la productivitat i l’eficiència de l’activitat assistencial. Es presenta una metodologia d’implementació de processos de planificació i execució en l’entorn sanitari basada en Lean Management. A partir de l’estudi de la literatura sobre facilitadors i barreres en aquest tipus d’implantacions junt amb l’experiència adquirida en un Hospital d’alta complexitat com és Vall d’Hebron, i en el marc de la metodologia Action Research, es presenten els diferents passos a tenir en compte en un projecte integral de millora per poder mantenir una Transformació Lean al llarg del temps. Per cada etapa es presenten els punts clau a considerar i possibles punts de contingència. També s’il·lustren amb exemples les eines Lean que s’han aplicat en un total de 80 projectes de millora implantats amb èxit a l’Hospital en el marc del Procés Quirúrgic. La conclusió és l’establiment d’un full de ruta per conduir projectes de millora basats en Lean, i omplir el gap actual que existeix entre una gran quantitat de propostes teòriques que no s’han arribat a implantar o mantenir a mig termini, i la sostenibilitat en el temps dels projectes desenvolupats pels equips de millora de l’Hospital. Es mostra l’experiència de més de 3 anys de treball entre les fases de constitució dels equips de millora, formació dels professionals en Lean i realització dels mapes de procés, detectar el valor de cada acció des del punt de vista del pacient (VSM), fins a la priorització de les oportunitats, implantació i verificació dels resultats obtinguts, posant les bases per a la sostenibilitat d’aquests projectes i la millora continua. S’analitza també l’impacte econòmic fruit de la implantació de projectes de millora sobre el procés quirúrgic, el qual a la finalització de l’estudi suposava un estalvi operatiu anual de més de 8,5M€ després d’aplicar diferents conceptes relacionats amb la millora de la gestió del flux de pacient, la gestió de la informació entre els professionals i la millora del circuits logístics de materials.
Programa de Doctorat en Dret, Economia i Empresa
3
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/676006
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22110
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. Tots els drets reservats. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Assistència sanitària
Health care
Asistencia sanitaria
Assistència sanitaria basada en el valor
Valued-based health care
Asistencia sanitaria basada en el valor
Sales d’operacions
Operating rooms
Salas de operaciones
Processos quirúrgics
Surgical processes
Procesos quirúrgicos
Eficiència de recursos
Resources efficiency
Eficiencia de recursos
Sector sanitari
Public health sector
Sector sanitario
61 - Medicina
62 - Enginyeria. Tecnologia
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: Aplicació del model Lean Healthcare en la gestió de blocs quirúrgics: model Vall d’Hebron de gestió quirúrgica
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors