Item


Els estereotips de gènere als centres educatius: elaboració d’uns materials per a treballar els estereotips de gènere amb l’alumnat de primària

La següent recerca es planteja si la comunitat educativa considera rellevant treballar els estereotips de gènere a les institucions escolars. Té com a objectius investigar quina influència desenvolupen els centres educatius en la transmissió d’estereotips de gènere, conèixer quina és la percepció de diversos professionals de l’àmbit educatiu així com evidenciar la necessitat de treballar-los a les aules. La investigació es recolza en dues metodologies, la qualitativa i la quantitativa. D’una banda, fa ús de l’estudi de casos realitzant tres entrevistes a professionals d’un mateix centre educatiu. D’altra banda, recull informació a través d’una enquesta adreçada a diverses escoles per tal de poder obtenir una visió més àmplia de la qüestió. Finalment, s’elabora un material dirigit a mestres d’educació primària perquè l’alumnat comprengui que no necessàriament han d’haver-hi qüestions pròpies per als nens i per a les nenes així com fomentar el respecte i l’acceptació entre companys i companyes

The following research raises the question of whether the educational community considers it relevant to work on gender stereotypes in school institutions. It aims to investigate the influence of schools on the transmission of gender stereotypes, to know the perception of different professionals in the field of education and to show the need to work on them in the classrooms. The research is based on two methodologies, qualitative and quantitative. On the one hand, it makes use of the case study by carrying out three interviews with professionals from the same school. On the other hand, it gathers information through a survey aimed at different schools to get a broader view of the issue. Finally, an instructional material is elaborated aimed at primary school teachers so that students understand that there does not necessarily have to be own issues for boys and girls and encourage respect and acceptance among classmates

Manager: Salguero Merino, Mabel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Tripiana López, Narelle
Date: 2022 June 3
Abstract: La següent recerca es planteja si la comunitat educativa considera rellevant treballar els estereotips de gènere a les institucions escolars. Té com a objectius investigar quina influència desenvolupen els centres educatius en la transmissió d’estereotips de gènere, conèixer quina és la percepció de diversos professionals de l’àmbit educatiu així com evidenciar la necessitat de treballar-los a les aules. La investigació es recolza en dues metodologies, la qualitativa i la quantitativa. D’una banda, fa ús de l’estudi de casos realitzant tres entrevistes a professionals d’un mateix centre educatiu. D’altra banda, recull informació a través d’una enquesta adreçada a diverses escoles per tal de poder obtenir una visió més àmplia de la qüestió. Finalment, s’elabora un material dirigit a mestres d’educació primària perquè l’alumnat comprengui que no necessàriament han d’haver-hi qüestions pròpies per als nens i per a les nenes així com fomentar el respecte i l’acceptació entre companys i companyes
The following research raises the question of whether the educational community considers it relevant to work on gender stereotypes in school institutions. It aims to investigate the influence of schools on the transmission of gender stereotypes, to know the perception of different professionals in the field of education and to show the need to work on them in the classrooms. The research is based on two methodologies, qualitative and quantitative. On the one hand, it makes use of the case study by carrying out three interviews with professionals from the same school. On the other hand, it gathers information through a survey aimed at different schools to get a broader view of the issue. Finally, an instructional material is elaborated aimed at primary school teachers so that students understand that there does not necessarily have to be own issues for boys and girls and encourage respect and acceptance among classmates
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22124
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Diferències entre sexes en l’educació
Estereotips (Psicologia social)
Rol sexual en els infants
Sexisme en l’educació
Sex differences in education
Stereotypes (Social psychology)
Sex rol in children
Sexism in education
Title: Els estereotips de gènere als centres educatius: elaboració d’uns materials per a treballar els estereotips de gènere amb l’alumnat de primària
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors