Item


La interculturalidad crítica como propuesta político-pedagógica liberadora: nuestra experiencia en Shere Rom

In this doctoral dissertation I analyze the intercultural model in education in the context of Catalonia, addressing the political, theoretical, and practical dimensions in which it materializes. To do so, I am based on the contributions of decolonial theories and the notion of critical interculturality as a liberatory political-pedagogical proposal. The publications that make up the body of this work approaches this analysis from different methodological techniques: autoethnography, action-research and design-based research. On the one hand, I situate the Catalan intercultural model as the one of the institutions and, therefore, as a political-pedagogical project that contributes to sustain the violence and inequities of the system. On the other hand, through the analysis of Shere Rom, a school-university collaboration, and the projects carried out based on the Fifth Dimension model and the Funds of Knowledge and Identity approach, we look at the tensions, contradictions and opportunities for reimagining educational practice that emerge when incorporating a critical intercultural project within the educational system. Based on our experience in Shere Rom, we account for the political, theoretical, practical, and methodological implications that requires to action a liberatory political-pedagogical proposal, as well as the importance of assuming the open joint processes of change, reflections, learning, progress, and losses. This manuscript is, then, a memory that gathers parts of the path that I have been able to travel together with students, educational and management team of the instituto-escuela El Til·ler, undergraduate students, artists, activists and researchers. But also, an invitation that the ideas presented here may inspire you and may contribute to a construction of a critical and decolonial approach when researching on teaching-learning processes in Catalonia

En aquesta tesi doctoral per compendi d’articles elaboro una anàlisi del model intercultural català en educació en el context de Catalunya, abordant les dimensiones polítiques, teòriques i pràctiques en les quals es materialitza. Per fer-ho em baso en les aportacions de les teories decolonials i la noció d’interculturalitat crítica com a proposta politico-pedagògica alliberadora. Les publicacions que conformen el cos d’aquest treball s’apropen a l’anàlisi des de diferents aproximacions metodològiques: l’autoetnografia, la recerca-acció i la recerca basada en el disseny. Per un costat, ubico el model intercultural català com el propi de les institucions i, en conseqüència, com un projecte polític-pedagògic que contribueix a sostenir les violències i inequitats del sistema. Per un altre costat, a través de l’anàlisi de la col·laboració escola-universitat Shere Rom i els projectes duts a terme basats en el model d’activitat de la Fifth Dimension i l’aproximació dels Fons de Coneixement i Identitat, ens fixem en les tensions, contradiccions i oportunitats de reimaginació de la pràctica educativa que emergeixen a l’incorporar un projecte intercultural crític en el si del sistema educatiu. A partir de la nostra experiència a Shere Rom, donem compte de les implicacions polítiques, teòriques, pràctiques i metodològiques necessàries per accionar una proposta politico-pedagògica alliberadora, així com la importància en assumir aquests processos de canvi necessàriament oberts, de reflexions, aprenentatges, avenços i pèrdues conjuntes. Aquest manuscrit és, per tant, una memòria que recull parts del camí que hem pogut fer juntament amb estudiants, equip educatiu i directiu de l’institut-escola El Til·ler, l’estudiant universitari, artistes, activistes i investigadores. Però també és una invitació a què les idees presentades aquí, puguin inspirar-te i puguin contribuir a la construcció d’un lloc de recerca crític i decolonial sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge a Catalunya

Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (DIPE)

4

Universitat de Girona

Manager: Esteban Guitart, Moisès
Lalueza Sazatornil, José Luis
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Zhang Yu, Cristina
Date: 2022 June 13
Abstract: In this doctoral dissertation I analyze the intercultural model in education in the context of Catalonia, addressing the political, theoretical, and practical dimensions in which it materializes. To do so, I am based on the contributions of decolonial theories and the notion of critical interculturality as a liberatory political-pedagogical proposal. The publications that make up the body of this work approaches this analysis from different methodological techniques: autoethnography, action-research and design-based research. On the one hand, I situate the Catalan intercultural model as the one of the institutions and, therefore, as a political-pedagogical project that contributes to sustain the violence and inequities of the system. On the other hand, through the analysis of Shere Rom, a school-university collaboration, and the projects carried out based on the Fifth Dimension model and the Funds of Knowledge and Identity approach, we look at the tensions, contradictions and opportunities for reimagining educational practice that emerge when incorporating a critical intercultural project within the educational system. Based on our experience in Shere Rom, we account for the political, theoretical, practical, and methodological implications that requires to action a liberatory political-pedagogical proposal, as well as the importance of assuming the open joint processes of change, reflections, learning, progress, and losses. This manuscript is, then, a memory that gathers parts of the path that I have been able to travel together with students, educational and management team of the instituto-escuela El Til·ler, undergraduate students, artists, activists and researchers. But also, an invitation that the ideas presented here may inspire you and may contribute to a construction of a critical and decolonial approach when researching on teaching-learning processes in Catalonia
En aquesta tesi doctoral per compendi d’articles elaboro una anàlisi del model intercultural català en educació en el context de Catalunya, abordant les dimensiones polítiques, teòriques i pràctiques en les quals es materialitza. Per fer-ho em baso en les aportacions de les teories decolonials i la noció d’interculturalitat crítica com a proposta politico-pedagògica alliberadora. Les publicacions que conformen el cos d’aquest treball s’apropen a l’anàlisi des de diferents aproximacions metodològiques: l’autoetnografia, la recerca-acció i la recerca basada en el disseny. Per un costat, ubico el model intercultural català com el propi de les institucions i, en conseqüència, com un projecte polític-pedagògic que contribueix a sostenir les violències i inequitats del sistema. Per un altre costat, a través de l’anàlisi de la col·laboració escola-universitat Shere Rom i els projectes duts a terme basats en el model d’activitat de la Fifth Dimension i l’aproximació dels Fons de Coneixement i Identitat, ens fixem en les tensions, contradiccions i oportunitats de reimaginació de la pràctica educativa que emergeixen a l’incorporar un projecte intercultural crític en el si del sistema educatiu. A partir de la nostra experiència a Shere Rom, donem compte de les implicacions polítiques, teòriques, pràctiques i metodològiques necessàries per accionar una proposta politico-pedagògica alliberadora, així com la importància en assumir aquests processos de canvi necessàriament oberts, de reflexions, aprenentatges, avenços i pèrdues conjuntes. Aquest manuscrit és, per tant, una memòria que recull parts del camí que hem pogut fer juntament amb estudiants, equip educatiu i directiu de l’institut-escola El Til·ler, l’estudiant universitari, artistes, activistes i investigadores. Però també és una invitació a què les idees presentades aquí, puguin inspirar-te i puguin contribuir a la construcció d’un lloc de recerca crític i decolonial sobre els processos d’ensenyament-aprenentatge a Catalunya
Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de l’Educació (DIPE)
4
Format: application/pdf
Other identifiers: http://hdl.handle.net/10803/676039
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22126
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: L’accés als continguts d’aquesta tesi queda condicionat a l’acceptació de les condicions d’ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Psicologia pedagògica
Psicología pedagógica
Educational psychology
Aprenentatge
Aprendizaje
Learning
Educació intercultural
Educación intercultural
Multicultural education
Pedagogia
Pedagogía
Pedagogy
Política educativa
Education policy
Ensenyament
Enseñanza
Teaching
Interculturalitat
Interculturalidad
Interculturality
159.9 - Psicologia
316 - Sociologia. Comunicació
32 - Política
37 - Educació. Ensenyament. Formació. Temps lliure
Title: La interculturalidad crítica como propuesta político-pedagógica liberadora: nuestra experiencia en Shere Rom
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors