Item


Beneficis del pinçament tardà del cordó umbilical pel nadó i la gestant: revisió bibliogràfica

Background: In recent years, there has been an increase in the demand by pregnant women to assume a physiological part, diminished by those interventionist techniques, and consequently, the search for alternative techniques has increased exponentially with the aim of providing autonomy and empowerment to the donor during the gestation process. One of the main tips is umbilical cord management, which is based on the application of delayed umbilical cord clamping instead of immediate clamping. Delayed umbilical cord clamping involves abandoning the practice of early clamping and clipping of the umbilical cord at the time of birth, which allows the physiology of the process to be respected in its rhythm and the harvesting, especially the transfusion of the blood remaining in the placenta to its recipient, the newborn. Objectives: The overall objective of this study is to determine the health benefits of the baby and the pregnant woman of delayed umbilical cord clamping as a technique applicable at the time of delivery

Introducció: En els darrers anys, hi ha hagut un augment de la demanda, per part de les gestants a assolir un part fisiològic, disminuint així aquelles tècniques intervencionistes i en conseqüència, ha augmentat de forma exponencial la cerca de tècniques alternatives amb l’objectiu d’aportar autonomia i apoderament a la dona durant el procés de gestació. Un dels principals canvis és el maneig del cordó umbilical, vetllant per l’aplicació del pinçament tardà del cordó umbilical en lloc del pinçament immediat. El pinçament tardà del cordó umbilical implica abandonar la pràctica de pinçar i tallar de forma precoç el cordó quan neix el nadó, permetent que bategui al seu ritme respectar la fisiologia del procés i cos, especialment la transfusió de la sang que queda a la placenta al seu receptor, el nounat. Objectiu: L’objectiu general del present estudi és determinar els beneficis per a la salut del nadó i de la gestant, del pinçament tardà del cordó umbilical com a tècnica aplicable en el moment de part

Manager: Malagón Aguilera, M. Carmen
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Planas Díaz, Maria
Date: 2022
Abstract: Background: In recent years, there has been an increase in the demand by pregnant women to assume a physiological part, diminished by those interventionist techniques, and consequently, the search for alternative techniques has increased exponentially with the aim of providing autonomy and empowerment to the donor during the gestation process. One of the main tips is umbilical cord management, which is based on the application of delayed umbilical cord clamping instead of immediate clamping. Delayed umbilical cord clamping involves abandoning the practice of early clamping and clipping of the umbilical cord at the time of birth, which allows the physiology of the process to be respected in its rhythm and the harvesting, especially the transfusion of the blood remaining in the placenta to its recipient, the newborn. Objectives: The overall objective of this study is to determine the health benefits of the baby and the pregnant woman of delayed umbilical cord clamping as a technique applicable at the time of delivery
Introducció: En els darrers anys, hi ha hagut un augment de la demanda, per part de les gestants a assolir un part fisiològic, disminuint així aquelles tècniques intervencionistes i en conseqüència, ha augmentat de forma exponencial la cerca de tècniques alternatives amb l’objectiu d’aportar autonomia i apoderament a la dona durant el procés de gestació. Un dels principals canvis és el maneig del cordó umbilical, vetllant per l’aplicació del pinçament tardà del cordó umbilical en lloc del pinçament immediat. El pinçament tardà del cordó umbilical implica abandonar la pràctica de pinçar i tallar de forma precoç el cordó quan neix el nadó, permetent que bategui al seu ritme respectar la fisiologia del procés i cos, especialment la transfusió de la sang que queda a la placenta al seu receptor, el nounat. Objectiu: L’objectiu general del present estudi és determinar els beneficis per a la salut del nadó i de la gestant, del pinçament tardà del cordó umbilical com a tècnica aplicable en el moment de part
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22172
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Part
Parturition
Delivery (Obstetrics)
Part natural
Natural childbirth
Cordó umbilical
Umbilical cord
Title: Beneficis del pinçament tardà del cordó umbilical pel nadó i la gestant: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors