Item


Eficàcia d’un programa de prescripció social a l’atenció primària per persones amb ansietat i depressió: projecte de recerca

Introduction: Social prescription is the recommendation of health activities between a health professional and a person, with the aim of improving the health and well-being of the latter. The prevalence of mental health problems increases with age and in the female gender. It is also higher in people of lower social class and in people with a lower level of education. Anxiety and depression are the most frequent mental health disorders in our society. Social prescription is one more tool for health professionals to solve mental health problems, avoiding medicalization and unnecessary prescription of antidepressants and anxiolytics. Objective: The main objective of the study is to identify the effect of a social prescription program in people with anxiety and/or depression problems who follow controls in the basic health area of Cassà de la Selva.

Introducció: La prescripció social és la recomanació d’actius en salut que fa un professional de la salut a una persona, amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar d’aquesta última. La prevalença de problemes de salut mental augmenta amb l’edat i en el gènere femení. També és més elevat en les persones de classe social menys afavorida i en les persones amb un nivell d’estudis més baix. L’ansietat i la depressió són els trastorns de salut mental més freqüents a la nostra societat. La prescripció social és una eina més pels professionals de la salut per tal de resoldre els problemes d’origen mental, evitant la medicalització i la prescripció innecessària d’antidepressius i ansiolítics. Objectiu: L’objectiu principal de l’estudi és identificar l’efecte d’un programa de prescripció social en persones amb problemes d’ansietat i/o depressió que segueixen controls a l’àrea bàsica de salut de Cassà de la Selva

Manager: Reig Garcia, Glòria
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Sánchez Cañigueral, Mar
Date: 2022
Abstract: Introduction: Social prescription is the recommendation of health activities between a health professional and a person, with the aim of improving the health and well-being of the latter. The prevalence of mental health problems increases with age and in the female gender. It is also higher in people of lower social class and in people with a lower level of education. Anxiety and depression are the most frequent mental health disorders in our society. Social prescription is one more tool for health professionals to solve mental health problems, avoiding medicalization and unnecessary prescription of antidepressants and anxiolytics. Objective: The main objective of the study is to identify the effect of a social prescription program in people with anxiety and/or depression problems who follow controls in the basic health area of Cassà de la Selva.
Introducció: La prescripció social és la recomanació d’actius en salut que fa un professional de la salut a una persona, amb l’objectiu de millorar la salut i el benestar d’aquesta última. La prevalença de problemes de salut mental augmenta amb l’edat i en el gènere femení. També és més elevat en les persones de classe social menys afavorida i en les persones amb un nivell d’estudis més baix. L’ansietat i la depressió són els trastorns de salut mental més freqüents a la nostra societat. La prescripció social és una eina més pels professionals de la salut per tal de resoldre els problemes d’origen mental, evitant la medicalització i la prescripció innecessària d’antidepressius i ansiolítics. Objectiu: L’objectiu principal de l’estudi és identificar l’efecte d’un programa de prescripció social en persones amb problemes d’ansietat i/o depressió que segueixen controls a l’àrea bàsica de salut de Cassà de la Selva
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22175
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Salut mental
Mental health
Serveis comunitaris de salut mental
Community mental health services
Infermeria en l’atenció primària
Primary nursing
Ansietat
Anxiety
Depressió psíquica
Depression, Mental
Title: Eficàcia d’un programa de prescripció social a l’atenció primària per persones amb ansietat i depressió: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors