Item


Importància del treball de l’autoestima en joves amb comportaments de risc: una aproximació des de la visió de l’estudiant i el professional de la pedagogia

La recerca en educació presentada té com a objectiu principal exposar la relació entre autoestima i conductes de risc, destacant especialment la necessitat que es tingui en compte a l’hora d’intervenir amb adolescents que presenten comportaments vinculats a factors de risc. En aquest sentit, l’estudi elaborat es desenvolupa recollint l’experiència de tres estudiants de quart de Pedagogia de la Universitat de Girona que, durant les pràctiques, van estar en contacte amb adolescents que tenien conductes de risc i exposant la visió de tres professionals de la Pedagogia que, fonamentalment des de l’àmbit socioeducatiu d’intervenció, hi treballen diàriament. Així doncs, la investigació presentada fa una aproximació teòrica al concepte d’autoestima, de conducta de risc i d’adolescència per a destacar la importància del treball de la gestió emocional i les creences a través de les quals es defineixen els adolescents que presenten aquests comportaments. D’aquesta manera, la recerca s’emmarca dins el paradigma interpretatiu i per a dur-la a terme s’han emprat dos instruments qualitatius: s’ha dut a terme un grup de discussió per a recollir l’experiència i els punts de vista de les estudiants de Pedagogia i s’ha dissenyat una entrevista per tal d’exposar la visió dels pedagogs/gues seleccionats per dur a terme l’estudi. A partir dels resultats obtinguts mitjançant els instruments qualitatius presentats s’ha fet una aportació al camp de la Pedagogia

The main objective of the educational research developed is to expose the relationship between self-esteem and risk behaviours, especially highlighting the need to take it into account when intervening with adolescents who present behaviours linked to risk factors. In this sense, the study is developed by collecting the experience of three fourth year students of Pedagogy at the University of Girona who, during their internships, were in contact with adolescents who had risk behaviours and exposing the vision of three professionals of Pedagogy who, fundamentally from the socio-educational field of intervention, work with them on a daily basis. Likewise, the research presented makes a theoretical approach to the concept of self-esteem, risk behaviour and adolescence in order to highlight the importance of working on emotional management and the beliefs through which adolescents who present these behaviours define themselves. In this way, the research is based on the interpretative paradigm and two qualitative instruments were used to develop it: a discussion group was held to gather the points of view and experience of the students and an interview was designed to present the vision of the Pedagogy professionals selected to carry out the study. Based on the results obtained through the qualitative instruments presented, a contribution was made to the field of Pedagogy

Manager: Mayoral Rodríguez, Sílvia
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Arnau Fernández, Zoe
Date: 2022 June 3
Abstract: La recerca en educació presentada té com a objectiu principal exposar la relació entre autoestima i conductes de risc, destacant especialment la necessitat que es tingui en compte a l’hora d’intervenir amb adolescents que presenten comportaments vinculats a factors de risc. En aquest sentit, l’estudi elaborat es desenvolupa recollint l’experiència de tres estudiants de quart de Pedagogia de la Universitat de Girona que, durant les pràctiques, van estar en contacte amb adolescents que tenien conductes de risc i exposant la visió de tres professionals de la Pedagogia que, fonamentalment des de l’àmbit socioeducatiu d’intervenció, hi treballen diàriament. Així doncs, la investigació presentada fa una aproximació teòrica al concepte d’autoestima, de conducta de risc i d’adolescència per a destacar la importància del treball de la gestió emocional i les creences a través de les quals es defineixen els adolescents que presenten aquests comportaments. D’aquesta manera, la recerca s’emmarca dins el paradigma interpretatiu i per a dur-la a terme s’han emprat dos instruments qualitatius: s’ha dut a terme un grup de discussió per a recollir l’experiència i els punts de vista de les estudiants de Pedagogia i s’ha dissenyat una entrevista per tal d’exposar la visió dels pedagogs/gues seleccionats per dur a terme l’estudi. A partir dels resultats obtinguts mitjançant els instruments qualitatius presentats s’ha fet una aportació al camp de la Pedagogia
The main objective of the educational research developed is to expose the relationship between self-esteem and risk behaviours, especially highlighting the need to take it into account when intervening with adolescents who present behaviours linked to risk factors. In this sense, the study is developed by collecting the experience of three fourth year students of Pedagogy at the University of Girona who, during their internships, were in contact with adolescents who had risk behaviours and exposing the vision of three professionals of Pedagogy who, fundamentally from the socio-educational field of intervention, work with them on a daily basis. Likewise, the research presented makes a theoretical approach to the concept of self-esteem, risk behaviour and adolescence in order to highlight the importance of working on emotional management and the beliefs through which adolescents who present these behaviours define themselves. In this way, the research is based on the interpretative paradigm and two qualitative instruments were used to develop it: a discussion group was held to gather the points of view and experience of the students and an interview was designed to present the vision of the Pedagogy professionals selected to carry out the study. Based on the results obtained through the qualitative instruments presented, a contribution was made to the field of Pedagogy
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22181
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Adolescents desfavorits
Autoestima
Conducta de risc (Psicologia)
Teenagers with social disabilities
Self-esteem
Risk-taking (Psychology)
Title: Importància del treball de l’autoestima en joves amb comportaments de risc: una aproximació des de la visió de l’estudiant i el professional de la pedagogia
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors