Item


Neuromàrqueting i la influència de la part gràfica del packaging en la decisió de compra online de productes alimentaris

Cada dia ens impacten milions d’estímuls, però tan sols alguns d’ells tenen la capacitat de generar una impressió en nosaltres. Així doncs, les marques busquen sense cessar la manera més efectiva d’arribar al seu públic. Des de la pandèmia, la indústria alimentària ha experimentat un dels majors increments de compres digitals i, per tant, ara més que mai, les empreses del sector han de trobar la forma correcta de connectar amb els usuaris. Aleshores, és possible llegir la ment dels consumidors? Com es pot anticipar al resultat? L’objectiu principal del projecte és veure i comprovar com es pot conèixer quins elements gràfics de l’embalatge influeixen en la decisió de la compra online de productes alimentaris. A més, examinar si existeix una correlació entre les variables qualitat-preu i sostenibilitat-confiança, i com aquesta és transportada en el disseny del packaging. A fi d’assolir els propòsits, s’han escollit 20 packaging diferents, classificats en 5 categories alimentàries, per analitzar-los es fa ús de tècniques quantitatives i qualitatives, en concret, comparació de matrius, enquestes i mapes de posicionament. A través del present treball, identifiquem l’alt percentatge de correlació entre les variables definides, a més, establim nous aspectes d’interès per les futures recerques. Finalment, ens endinsem en el món del neuromàrqueting i les seves infinites aplicacions

Every day we are impacted by millions of stimuli, but only some of them have the power to make an impression on us. Therefore, brands are constantly looking for the most effective way to reach their audiences. Since the pandemic, the food industry has seen one of the biggest increases in digital purchases and so, now more than ever, retailers need to find the right way to connect with their users. So, is it possible to read the consumers’ minds? How can we anticipate the outcome? The main objective of the project is to see and test how it is possible to know which graphical elements of the packaging influence the online purchase decision of food products. Furthermore, to examine whether there is a correlation between the variables quality-price and sustainability-trust, and how this is conveyed in the packaging design. In order to achieve these aims, 20 different packaging products, classified into 5 food categories, have been chosen and analysed using quantitative and qualitative techniques, specifically, matrix comparison, surveys and positioning maps. Through this work, we identify the high percentage of correlation between the defined variables, and we also establish new aspects of interest for future research. Finally, we explore the world of neuromarketing and its infinite applications

Manager: Julián Pérez, Fernando
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Goncharenko, Karyna
Date: 2022 May
Abstract: Cada dia ens impacten milions d’estímuls, però tan sols alguns d’ells tenen la capacitat de generar una impressió en nosaltres. Així doncs, les marques busquen sense cessar la manera més efectiva d’arribar al seu públic. Des de la pandèmia, la indústria alimentària ha experimentat un dels majors increments de compres digitals i, per tant, ara més que mai, les empreses del sector han de trobar la forma correcta de connectar amb els usuaris. Aleshores, és possible llegir la ment dels consumidors? Com es pot anticipar al resultat? L’objectiu principal del projecte és veure i comprovar com es pot conèixer quins elements gràfics de l’embalatge influeixen en la decisió de la compra online de productes alimentaris. A més, examinar si existeix una correlació entre les variables qualitat-preu i sostenibilitat-confiança, i com aquesta és transportada en el disseny del packaging. A fi d’assolir els propòsits, s’han escollit 20 packaging diferents, classificats en 5 categories alimentàries, per analitzar-los es fa ús de tècniques quantitatives i qualitatives, en concret, comparació de matrius, enquestes i mapes de posicionament. A través del present treball, identifiquem l’alt percentatge de correlació entre les variables definides, a més, establim nous aspectes d’interès per les futures recerques. Finalment, ens endinsem en el món del neuromàrqueting i les seves infinites aplicacions
Every day we are impacted by millions of stimuli, but only some of them have the power to make an impression on us. Therefore, brands are constantly looking for the most effective way to reach their audiences. Since the pandemic, the food industry has seen one of the biggest increases in digital purchases and so, now more than ever, retailers need to find the right way to connect with their users. So, is it possible to read the consumers’ minds? How can we anticipate the outcome? The main objective of the project is to see and test how it is possible to know which graphical elements of the packaging influence the online purchase decision of food products. Furthermore, to examine whether there is a correlation between the variables quality-price and sustainability-trust, and how this is conveyed in the packaging design. In order to achieve these aims, 20 different packaging products, classified into 5 food categories, have been chosen and analysed using quantitative and qualitative techniques, specifically, matrix comparison, surveys and positioning maps. Through this work, we identify the high percentage of correlation between the defined variables, and we also establish new aspects of interest for future research. Finally, we explore the world of neuromarketing and its infinite applications
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22183
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Neuromàrqueting
Neuromarketing
Envasament
Packaging
Aliments -- Consum
Food consumption
Consumidors -- Actituds
Consumers -- Attitudes
Consumidors -- Conducta
Consumer behavior
Title: Neuromàrqueting i la influència de la part gràfica del packaging en la decisió de compra online de productes alimentaris
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors