Item


Restyling & anàlisi de creixement de Delicious Brava

Les xarxes socials han adquirit un paper molt important a causa de la digitalització del context social actual esdevenint un canal de comunicació instantani i una eina fonamental per connectar amb persones i crear continguts heterogenis. Delicious Brava, va néixer fa poc més d’un any a Instagram per compartir la passió per la Costa Brava i la seva gastronomia. Inicialment, era un projecte desinteressat i quan la comunitat de seguidors s’anava incrementant, es va convertir en un perfil valorat per als amants d’aquesta zona. Veient una clara possibilitat de creixement, s’ha elaborat un restyling de Delicious Brava, actualitzant i professionalitzant la seva imatge corporativa des d’un vessant creatiu, desenvolupant al màxim les qualitats artístiques i amb l’objectiu de destacar la importància que suposa una identitat visual corporativa, així com el domini de noves eines comunicatives com són les xarxes socials. Les teories exposades pels diferents autors investigats, ens han orientat respecte a les tendències actuals d’aquest sector. Ha estat a través d’una planificació i investigació realitzada prèviament al restyling, així com la col·laboració de dotze professionals del sector creatiu i del disseny gràfic, que s’han obtingut un seguit d’acreditacions de gran rellevància per aquest projecte personal. A partir de la tècnica d’investigació quantitativa, s’han conegut les preferències de la comunitat de seguidors amb la finalitat de millorar la qualitat del contingut publicat. Així doncs, es mostraran els resultats i les noves mètriques aconseguides en diferents les accions dutes a terme al perfil. Com a resultat, es pot veure el veritable poder que arriba a tenir per una marca, com ara, Delicious Brava, una bona imatge i una bona identitat corporativa, combinades amb una treballada estratègia digital

Social networks have acquired a very important role due to the digitalization of the current social context, becoming an instant communication channel and a fundamental tool to connect with people and create heterogeneous content. Delicious Brava, was born more than a year ago on Instagram to share the passion for the Costa Brava and its gastronomy. Initially, it was a disinterested project and as the community of followers increased, it became a valued profile for lovers of this area. Seeing a clear possibility of growth, a restyling of Delicious Brava has been elaborated, updating and professionalizing its corporate image from a creative point of view, developing to the maximum the artistic qualities and with the aim of highlighting the importance of a visual corporate identity, as well as the mastery of new communication tools such as social xarxes. The theories exposed by the different authors investigated, have guided us with respect to the current trends in this sector. It has been through planning and research carried out prior to the restyling, as well as the collaboration of twelve professionals in the creative and graphic design sector, that we have obtained a series of accreditations of great relevance for this personal project. From the quantitative research technique, the preferences of the community of followers have been known in order to improve the quality of the published content. Thus, the results and the new metrics achieved in different actions carried out on the profile will be shown. As a result, it is possible to see the real power that a good image and a good corporate identity, combined with a worked digital strategy, can have for a brand, such as Delicious Brava

Manager: Alcalà Vilavella, Manel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Llunell Sánchez, Marta
Date: 2022 May
Abstract: Les xarxes socials han adquirit un paper molt important a causa de la digitalització del context social actual esdevenint un canal de comunicació instantani i una eina fonamental per connectar amb persones i crear continguts heterogenis. Delicious Brava, va néixer fa poc més d’un any a Instagram per compartir la passió per la Costa Brava i la seva gastronomia. Inicialment, era un projecte desinteressat i quan la comunitat de seguidors s’anava incrementant, es va convertir en un perfil valorat per als amants d’aquesta zona. Veient una clara possibilitat de creixement, s’ha elaborat un restyling de Delicious Brava, actualitzant i professionalitzant la seva imatge corporativa des d’un vessant creatiu, desenvolupant al màxim les qualitats artístiques i amb l’objectiu de destacar la importància que suposa una identitat visual corporativa, així com el domini de noves eines comunicatives com són les xarxes socials. Les teories exposades pels diferents autors investigats, ens han orientat respecte a les tendències actuals d’aquest sector. Ha estat a través d’una planificació i investigació realitzada prèviament al restyling, així com la col·laboració de dotze professionals del sector creatiu i del disseny gràfic, que s’han obtingut un seguit d’acreditacions de gran rellevància per aquest projecte personal. A partir de la tècnica d’investigació quantitativa, s’han conegut les preferències de la comunitat de seguidors amb la finalitat de millorar la qualitat del contingut publicat. Així doncs, es mostraran els resultats i les noves mètriques aconseguides en diferents les accions dutes a terme al perfil. Com a resultat, es pot veure el veritable poder que arriba a tenir per una marca, com ara, Delicious Brava, una bona imatge i una bona identitat corporativa, combinades amb una treballada estratègia digital
Social networks have acquired a very important role due to the digitalization of the current social context, becoming an instant communication channel and a fundamental tool to connect with people and create heterogeneous content. Delicious Brava, was born more than a year ago on Instagram to share the passion for the Costa Brava and its gastronomy. Initially, it was a disinterested project and as the community of followers increased, it became a valued profile for lovers of this area. Seeing a clear possibility of growth, a restyling of Delicious Brava has been elaborated, updating and professionalizing its corporate image from a creative point of view, developing to the maximum the artistic qualities and with the aim of highlighting the importance of a visual corporate identity, as well as the mastery of new communication tools such as social xarxes. The theories exposed by the different authors investigated, have guided us with respect to the current trends in this sector. It has been through planning and research carried out prior to the restyling, as well as the collaboration of twelve professionals in the creative and graphic design sector, that we have obtained a series of accreditations of great relevance for this personal project. From the quantitative research technique, the preferences of the community of followers have been known in order to improve the quality of the published content. Thus, the results and the new metrics achieved in different actions carried out on the profile will be shown. As a result, it is possible to see the real power that a good image and a good corporate identity, combined with a worked digital strategy, can have for a brand, such as Delicious Brava
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22188
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Imatge corporativa
Corporate image
Delicious Brava
Xarxes socials
Social networks
Title: Restyling & anàlisi de creixement de Delicious Brava
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0