Item


Cap a un oci més verd. Sistematització de guies i anàlisi d’esdeveniments per l’organització sostenible de festivals de música

La sostenibilitat es posiciona com una tendència a l’alça en la forma en què les empreses aporten valor als seus clients, els quals volen consumir de formes més ètiques, però sense renunciar al nivell de gaudiment de sempre. L’estudi que es presenta a continuació fa una exploració d’aquesta tendència en el sector dels esdeveniments, concretament dels festivals de música pel seu elevat impacte mediambiental, amb l’objectiu de conèixer com els principals festivals sostenibles apliquen accions de sostenibilitat en el seu procés d’organització per tal de reduir el seu impacte mediambiental. A través d’una anàlisi de contingut, es reuneix en un mateix document una primera aproximació d’una guia integral d’accions de sostenibilitat, creada a partir de guies prèviament confeccionades per altres autors. La segona part de la metodologia utilitza aquest document com a base per analitzar l’actuació de 9 casos d’estudi en matèria de sostenibilitat. Els resultats identifiquen algunes accions més comunes que d’altres en la pràctica, essent les principals aquelles relacionades amb la recerca del sector i tendències, la gestió eficient de recursos i la comunicació tant de l’esdeveniment com dels seus esforços per reduir el seu impacte mediambiental. També es detecten altres mesures no contemplades a la guia integral, les quals podrien ser considerades com a potencials millores. En general, la guia integral demostra ser vàlida en cas de voler difondre-la i oferir-la a empreses com a ajuda. Així doncs, l’estudi presenta, en primer pla, una contribució en la investigació del tema, la qual encara té molt de camí per recórrer i, en segon pla, un avenç cap a una cohesió en un sol document de consulta de les mesures més efectives tant en l’àmbit corporatiu com mediambiental i social, de forma que més festivals de música i altres tipus d’esdeveniments puguin implementar la sostenibilitat en la seva experiència

Sustainability is positioning itself as a rising trend in the way in which companies provide value to their customers, who want to consume in more ethical ways, but without giving up the level of enjoyment from before. The following study explores this trend in the events sector, specifically in music festivals due to their high environmental impact, with the goal of finding out how the main sustainable festivals apply sustainability actions in their organisation process in order to reduce their environmental impact. Through a content analysis, a first approach to a comprehensive guide to sustainability actions, created from guides previously created by other authors, is brought together in a single document. The second part of the methodology uses this document as a basis for analysing the actions of 9 case studies. The results identify some actions that are more common than others in practice, the main ones being those related to sector and trend research, efficient resource management and communication of both the event and its efforts to reduce its environmental impact. Other measures not contemplated in the comprehensive guide are also detected, which could be considered as potential improvements. In general, the comprehensive guide proves to be valid in case of wishing to disseminate it and offer it to companies as an aid. Thus, the study presents, firstly, a contribution to research on the subject, which still has a long way to go and, secondly, a step towards a cohesion in a single reference document of the most effective measures at both corporate and environmental and social levels, so that more music festivals and other types of events can implement sustainability in their experience

Manager: Oliveira dos Santos, Andrea
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Navarro Lara, Carla
Date: 2022 May
Abstract: La sostenibilitat es posiciona com una tendència a l’alça en la forma en què les empreses aporten valor als seus clients, els quals volen consumir de formes més ètiques, però sense renunciar al nivell de gaudiment de sempre. L’estudi que es presenta a continuació fa una exploració d’aquesta tendència en el sector dels esdeveniments, concretament dels festivals de música pel seu elevat impacte mediambiental, amb l’objectiu de conèixer com els principals festivals sostenibles apliquen accions de sostenibilitat en el seu procés d’organització per tal de reduir el seu impacte mediambiental. A través d’una anàlisi de contingut, es reuneix en un mateix document una primera aproximació d’una guia integral d’accions de sostenibilitat, creada a partir de guies prèviament confeccionades per altres autors. La segona part de la metodologia utilitza aquest document com a base per analitzar l’actuació de 9 casos d’estudi en matèria de sostenibilitat. Els resultats identifiquen algunes accions més comunes que d’altres en la pràctica, essent les principals aquelles relacionades amb la recerca del sector i tendències, la gestió eficient de recursos i la comunicació tant de l’esdeveniment com dels seus esforços per reduir el seu impacte mediambiental. També es detecten altres mesures no contemplades a la guia integral, les quals podrien ser considerades com a potencials millores. En general, la guia integral demostra ser vàlida en cas de voler difondre-la i oferir-la a empreses com a ajuda. Així doncs, l’estudi presenta, en primer pla, una contribució en la investigació del tema, la qual encara té molt de camí per recórrer i, en segon pla, un avenç cap a una cohesió en un sol document de consulta de les mesures més efectives tant en l’àmbit corporatiu com mediambiental i social, de forma que més festivals de música i altres tipus d’esdeveniments puguin implementar la sostenibilitat en la seva experiència
Sustainability is positioning itself as a rising trend in the way in which companies provide value to their customers, who want to consume in more ethical ways, but without giving up the level of enjoyment from before. The following study explores this trend in the events sector, specifically in music festivals due to their high environmental impact, with the goal of finding out how the main sustainable festivals apply sustainability actions in their organisation process in order to reduce their environmental impact. Through a content analysis, a first approach to a comprehensive guide to sustainability actions, created from guides previously created by other authors, is brought together in a single document. The second part of the methodology uses this document as a basis for analysing the actions of 9 case studies. The results identify some actions that are more common than others in practice, the main ones being those related to sector and trend research, efficient resource management and communication of both the event and its efforts to reduce its environmental impact. Other measures not contemplated in the comprehensive guide are also detected, which could be considered as potential improvements. In general, the comprehensive guide proves to be valid in case of wishing to disseminate it and offer it to companies as an aid. Thus, the study presents, firstly, a contribution to research on the subject, which still has a long way to go and, secondly, a step towards a cohesion in a single reference document of the most effective measures at both corporate and environmental and social levels, so that more music festivals and other types of events can implement sustainability in their experience
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22208
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Esdeveniments especials -- Planificació
Special events -- Planning
Desenvolupament sostenible
Sustainable development
Festivals de música
Music festivals
Title: Cap a un oci més verd. Sistematització de guies i anàlisi d’esdeveniments per l’organització sostenible de festivals de música
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors