Item


Estudi tècnic i energètic dels sistemes emprats en trens de levitació magnètica

L’esgotament d’energies no renovables, la contaminació mediambiental i la necessitat de mobilitat social, requereix la reducció de vehicles privats mitjançant estratègies d’eficiència en el transport públic. Des de la seva invenció, un exponent dels mitjans de transport més eficients ha estat el tren. Per augmentar la velocitat tot mantenint el rendiment, darrerament han aparegut trens de levitació magnètica, anomenats trens Maglev, que permeten el desplaçament amb poques pèrdues, ja que les úniques forces de fricció a vèncer són les aerodinàmiques tant en el frontal del tren, com sobretot en les seves parets laterals, provocades per la viscositat de l’aire. Els Maglev poden assolir velocitats comparables a les dels avions amb molt menys consum energètic i sense cremar combustibles sòlids. A més, requereixen baixes despeses de manteniment ja que no desgasten per fricció ni rodes, ni vies, ni mecanismes de transmissió; minimitzen el soroll i el perill de descarrilar però, això sí, requereixen una inversió elevada en la seva infraestructura. La complexitat en l’estudi de les seves tecnologies recau en el fet que cada model és diferent ja que utilitza una combinació específica dels sistemes utilitzats en la levitació, propulsió, centratge a la guia, sumat al fet que és un terreny en plena expansió on les tecnologies són de caire reservat

The depletion of non-renewable energies, environmental pollution and the need for social mobility, requires the reduction of private vehicles through efficiency strategies in public transport. Since its invention, an exponent of the means of transport more efficient has been the train. To increase speed while maintaining performance, lately Magnetic levitation trains have appeared, called Maglev trains, which allow the displacement with few losses, since the only frictional forces to overcome are the aerodynamics both in the front of the train, and especially in its side walls, caused by the viscosity of the air. Maglev can reach speeds comparable to of airplanes with much less energy consumption and without burning solid fuels. Besides, they require low maintenance costs since neither wheels nor tracks wear out due to friction, nor transmission mechanisms; they minimize the noise and the danger of derailment but, of course, they require a high investment in their infrastructure. The complexity in the study of its technologies lies in the fact that each model is different as it uses a combination specific to the systems used in levitation, propulsion, centering in the guide, added to the fact which is a field in full expansion where the technologies are of a reserved nature

Manager: Armengol Llobet, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Ferrer Torres, Neus
Date: 2020 June 1
Abstract: L’esgotament d’energies no renovables, la contaminació mediambiental i la necessitat de mobilitat social, requereix la reducció de vehicles privats mitjançant estratègies d’eficiència en el transport públic. Des de la seva invenció, un exponent dels mitjans de transport més eficients ha estat el tren. Per augmentar la velocitat tot mantenint el rendiment, darrerament han aparegut trens de levitació magnètica, anomenats trens Maglev, que permeten el desplaçament amb poques pèrdues, ja que les úniques forces de fricció a vèncer són les aerodinàmiques tant en el frontal del tren, com sobretot en les seves parets laterals, provocades per la viscositat de l’aire. Els Maglev poden assolir velocitats comparables a les dels avions amb molt menys consum energètic i sense cremar combustibles sòlids. A més, requereixen baixes despeses de manteniment ja que no desgasten per fricció ni rodes, ni vies, ni mecanismes de transmissió; minimitzen el soroll i el perill de descarrilar però, això sí, requereixen una inversió elevada en la seva infraestructura. La complexitat en l’estudi de les seves tecnologies recau en el fet que cada model és diferent ja que utilitza una combinació específica dels sistemes utilitzats en la levitació, propulsió, centratge a la guia, sumat al fet que és un terreny en plena expansió on les tecnologies són de caire reservat
The depletion of non-renewable energies, environmental pollution and the need for social mobility, requires the reduction of private vehicles through efficiency strategies in public transport. Since its invention, an exponent of the means of transport more efficient has been the train. To increase speed while maintaining performance, lately Magnetic levitation trains have appeared, called Maglev trains, which allow the displacement with few losses, since the only frictional forces to overcome are the aerodynamics both in the front of the train, and especially in its side walls, caused by the viscosity of the air. Maglev can reach speeds comparable to of airplanes with much less energy consumption and without burning solid fuels. Besides, they require low maintenance costs since neither wheels nor tracks wear out due to friction, nor transmission mechanisms; they minimize the noise and the danger of derailment but, of course, they require a high investment in their infrastructure. The complexity in the study of its technologies lies in the fact that each model is different as it uses a combination specific to the systems used in levitation, propulsion, centering in the guide, added to the fact which is a field in full expansion where the technologies are of a reserved nature
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22211
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Levitació magnètica
Magnetic suspension
Ferrocarrils
Railroads
Transport de viatgers
Transportation - Passenger traffic
Title: Estudi tècnic i energètic dels sistemes emprats en trens de levitació magnètica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors