Item


Creació i desenvoupament de la marca The Halter Barcelona marca de bruses sostenible

Aquest projecte es basa en la creació i procés d’una marca de roba, concretament de bruses. Basant-me en tot moment en el fet que els processos fossin els més sostenibles possibles. Amb un target concret i amb una imatge de marca molt definida. S’han seguit tots els passos de la creació d’una marca, des de la conceptualització de la indústria per poder indicar uns objectius, passant per l’etapa d’inspiracions, del logo o la creació de la peça fins a les accions de màrqueting per vendre el producte. Tenint en compte que quan una marca aconsegueix la confiança del consumidor, en la utilitat pràctica del producte que ven, és quan està preparada per aconseguir involucrar els consumidors per aconseguir els objectius que es tenen marcats. És a dir, que en aquest cas s’ha volgut fer el plantejament d’un contingut eficient per poder ser capaç d’equilibrar la veritable finalitat del producte amb els beneficis addicionals. S’haurà de posar en pràctica de manera real, és a dir llançar a la venda els productes per poder veure els resultats reals. Però s’ha pogut comprovar l’evolució i creació per poder assolir les peces i les accions de màrqueting

This project is based on the creation and process of a brand of clothing, specifically blouses. Based at all times on the fact that the processes were as sustainable as possible. With a specific target and a very defined brand image. All the steps of creating a brand have been followed, from the conceptualization of the industry to be able to indicate some objectives, going through the stage of inspirations, of the logo or the creation of the piece to the actions of marketing to sell the product. Given that when a brand achieves consumer confidence, in the practical usefulness of the product it sells, it is when it is ready to get consumers involved to achieve the goals that are set. In other words, in this case, the aim was to create an efficient content in order to be able to balance the true purpose of the product with the additional benefits. It will have to be implemented in a real way, that is, the products will be launched for sale in order to see the real results. But it has been possible to test the evolution and creation in order to achieve the pieces and the marketing actions

Manager: Costa Marcé, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Roquerols Gómez, Clara
Date: 2022 May
Abstract: Aquest projecte es basa en la creació i procés d’una marca de roba, concretament de bruses. Basant-me en tot moment en el fet que els processos fossin els més sostenibles possibles. Amb un target concret i amb una imatge de marca molt definida. S’han seguit tots els passos de la creació d’una marca, des de la conceptualització de la indústria per poder indicar uns objectius, passant per l’etapa d’inspiracions, del logo o la creació de la peça fins a les accions de màrqueting per vendre el producte. Tenint en compte que quan una marca aconsegueix la confiança del consumidor, en la utilitat pràctica del producte que ven, és quan està preparada per aconseguir involucrar els consumidors per aconseguir els objectius que es tenen marcats. És a dir, que en aquest cas s’ha volgut fer el plantejament d’un contingut eficient per poder ser capaç d’equilibrar la veritable finalitat del producte amb els beneficis addicionals. S’haurà de posar en pràctica de manera real, és a dir llançar a la venda els productes per poder veure els resultats reals. Però s’ha pogut comprovar l’evolució i creació per poder assolir les peces i les accions de màrqueting
This project is based on the creation and process of a brand of clothing, specifically blouses. Based at all times on the fact that the processes were as sustainable as possible. With a specific target and a very defined brand image. All the steps of creating a brand have been followed, from the conceptualization of the industry to be able to indicate some objectives, going through the stage of inspirations, of the logo or the creation of the piece to the actions of marketing to sell the product. Given that when a brand achieves consumer confidence, in the practical usefulness of the product it sells, it is when it is ready to get consumers involved to achieve the goals that are set. In other words, in this case, the aim was to create an efficient content in order to be able to balance the true purpose of the product with the additional benefits. It will have to be implemented in a real way, that is, the products will be launched for sale in order to see the real results. But it has been possible to test the evolution and creation in order to achieve the pieces and the marketing actions
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22222
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Imatge corporativa
Corporate image
Roba de vestir
Clothing and dress
Construcció de marca (Màrqueting)
Branding (Marketing)
Consumidors -- Satisfacció
Consumer satisfaction
Title: Creació i desenvoupament de la marca The Halter Barcelona marca de bruses sostenible
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors