Item


La digitalització dels sentits i el seu efecte en els esdeveniments corporatius

Els avenços tecnològics es presenten com una oportunitat per ajudar a donar forma al futur dels esdeveniments. Aquest fet, juntament amb la importància cada cop més gran donada als sentits i la seva estimulació, posa de manifest la possibilitat de contemplar noves formes d’enfocar els actes que fusionin les noves tecnologies i els sentits. En aquest context, neix l’objectiu d’aquesta investigació que es basa a apropar-se a la digitalització dels sentits, la pròxima revolució tecnològica i sensorial, i en l’efecte que pot suposar pels esdeveniments. Per consegüent, s’han utilitzat diferents metodologies d’investigació com l’entrevista, l’estudi de cas i l’anàlisi de contingut i, finalment, s’ha arribat a la conclusió que la digitalització dels sentits permetrà la realització d’esdeveniments al metavers, el que marcarà un abans i, un després i ens permetrà crear experiències totalment diferents de les físiques, immersives i interactives que els consumidors podran viure a través de tots els seus sentits

Technological advances are presented as an opportunity to help shape the future of events. This fact, along with the increasing importance given to the senses and their stimulation, highlights the possibility of contemplating new ways of focusing acts that merge technology and senses. In this context, the goal of this research is to approach the digitization of the senses, the next technological and sensory revolution, and the effect it can have on events. Consequently, different research methodologies have been used, such as interview, case study and content analysis and, finally, it has been concluded that digitizing the senses will allow the realization of events in the metaverse, marking one before and one after, and allowing us to create entirely different experiences from the physical, immersive, and interactive that consumers will be able to live through all their senses

Manager: Puntí Brun, Mònica
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Salanqueda Mayor, Mireia
Date: 2022 May
Abstract: Els avenços tecnològics es presenten com una oportunitat per ajudar a donar forma al futur dels esdeveniments. Aquest fet, juntament amb la importància cada cop més gran donada als sentits i la seva estimulació, posa de manifest la possibilitat de contemplar noves formes d’enfocar els actes que fusionin les noves tecnologies i els sentits. En aquest context, neix l’objectiu d’aquesta investigació que es basa a apropar-se a la digitalització dels sentits, la pròxima revolució tecnològica i sensorial, i en l’efecte que pot suposar pels esdeveniments. Per consegüent, s’han utilitzat diferents metodologies d’investigació com l’entrevista, l’estudi de cas i l’anàlisi de contingut i, finalment, s’ha arribat a la conclusió que la digitalització dels sentits permetrà la realització d’esdeveniments al metavers, el que marcarà un abans i, un després i ens permetrà crear experiències totalment diferents de les físiques, immersives i interactives que els consumidors podran viure a través de tots els seus sentits
Technological advances are presented as an opportunity to help shape the future of events. This fact, along with the increasing importance given to the senses and their stimulation, highlights the possibility of contemplating new ways of focusing acts that merge technology and senses. In this context, the goal of this research is to approach the digitization of the senses, the next technological and sensory revolution, and the effect it can have on events. Consequently, different research methodologies have been used, such as interview, case study and content analysis and, finally, it has been concluded that digitizing the senses will allow the realization of events in the metaverse, marking one before and one after, and allowing us to create entirely different experiences from the physical, immersive, and interactive that consumers will be able to live through all their senses
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22232
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Esdeveniments especials
Special events
Sentits
Senses and sensation
Realitat virtual
Realitat virtual
Title: La digitalització dels sentits i el seu efecte en els esdeveniments corporatius
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors