Item


Estudi i posta en marxa de la plataforma MySignals per la realització de pràctiques a l’àmbit docent

En aquest projecte es té per objectiu la creació de nous recursos per l’àmbit docent a més de la realització de diverses practiques orientatives relacionades amb el condicionament de sensors biomèdics, l’adquisició de senyals, la visualització i emmagatzematge d’aquestes dades i la comunicació tant alàmbrica com inalàmbrica entre dispositius. Els recursos creats es basaran en la tecnologia lliurada per l’empresa Libelium. El projecte inclourà una part teòrica on s’inclourà informació referent al hardware i software tant de la placa de Libelium com del microcontrolador que utilitza. Respecte a la part més practica del present projecte es realitzaran cinc practiques orientatives amb l’ús del maquinari de Libelium enfocat al condicionament i adquisició de senyals com també l’ús de comunicacions alàmbriques i inalàmbriques

This project aims to create new resources for the teaching field in addition to the realization of various orientative practices related to the conditioning of biomedical sensors, the acquisition of signals, their visualization and storage data and both wired and wireless communication between devices. The resources created they will be based on the technology delivered by the company Libelium. The project will include a theoretical part where information about hardware and software will be included both the Libelium board and the microcontroller it uses. Regarding the plus part practice of the present project, five orientation practices will be carried out with the use of the hardware of Libelium focused on the conditioning and acquisition of signals as well as the use of wired and wireless communications

Manager: Pous i Sabadí, Carles
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Pla Rodríguez, Jordi
Date: 2020 December 1
Abstract: En aquest projecte es té per objectiu la creació de nous recursos per l’àmbit docent a més de la realització de diverses practiques orientatives relacionades amb el condicionament de sensors biomèdics, l’adquisició de senyals, la visualització i emmagatzematge d’aquestes dades i la comunicació tant alàmbrica com inalàmbrica entre dispositius. Els recursos creats es basaran en la tecnologia lliurada per l’empresa Libelium. El projecte inclourà una part teòrica on s’inclourà informació referent al hardware i software tant de la placa de Libelium com del microcontrolador que utilitza. Respecte a la part més practica del present projecte es realitzaran cinc practiques orientatives amb l’ús del maquinari de Libelium enfocat al condicionament i adquisició de senyals com també l’ús de comunicacions alàmbriques i inalàmbriques
This project aims to create new resources for the teaching field in addition to the realization of various orientative practices related to the conditioning of biomedical sensors, the acquisition of signals, their visualization and storage data and both wired and wireless communication between devices. The resources created they will be based on the technology delivered by the company Libelium. The project will include a theoretical part where information about hardware and software will be included both the Libelium board and the microcontroller it uses. Regarding the plus part practice of the present project, five orientation practices will be carried out with the use of the hardware of Libelium focused on the conditioning and acquisition of signals as well as the use of wired and wireless communications
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22247
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Biosensors
Biosensors
MySignals
Programari
Maquinari
Hardware
Software
Title: Estudi i posta en marxa de la plataforma MySignals per la realització de pràctiques a l’àmbit docent
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors