Item


Domotització d’una vivenda mitjançant una xarxa mallada mesh

L’objecte del projecte és la realització del disseny de la domotització d’una vivenda de baix cost utilitzant el fog computing, o altrament dit, la computació en la boira. Aquesta tecnologia habilita la comunicació entre els dispositius IoT i el núvol mitjançant un controlador localitzat entremig d’aquests. D’aquesta forma aconseguirem escurçar les vies de comunicació entre el núvol i els dispositius IoT, o sigui millorar la latència, i reduir el cabal de dades per no saturar la xarxa. També aconseguirem augmentar considerablement la seguretat i privacitat degut a que ara els dispositius IoT no estaran directament exposats al món exterior. Hi haurà un node coordinador que tractarà les dades dels sensors i un node actuador que controlarà les càrregues de la vivenda. Els mòduls dels sensors formaran una xarxa mallada entre ells amb l’ajuda de routers per tal d’augmentar la robustesa i fiabilitat de la instal·lació domòtica. La capa que s’encarregarà de la computació en la boira estarà formada per una Raspberry Pi que actuarà com a controlador i passarel·la, i és on es trobarà la interfície d’usuari també

The object of the project is to carry out the design of the home automation of a low-rise house cost using fog computing, or in other words, computing in the fog. This technology enables communication between IoT devices and the cloud using a localized controller between these. In this way we will manage to shorten the lines of communication between the cloud and IoT devices, i.e. improve latency, and reduce data flow so as not to saturate The net. We will also manage to increase security and privacy considerably due to that now IoT devices will not be directly exposed to the outside world. There will be a node coordinator that will process the data from the sensors and an actuator node that will control them house charges. The sensor modules will form a mesh network between them with the help of routers in order to increase the robustness and reliability of the home automation installation. The layer that will be in charge of computing in the fog will be made up of a Raspberry Pi which will act as a controller and gateway, and is where the user interface will be found as well

Manager: Figueras Coma, Albert
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Essami, Abdelaziz
Date: 2021 September 1
Abstract: L’objecte del projecte és la realització del disseny de la domotització d’una vivenda de baix cost utilitzant el fog computing, o altrament dit, la computació en la boira. Aquesta tecnologia habilita la comunicació entre els dispositius IoT i el núvol mitjançant un controlador localitzat entremig d’aquests. D’aquesta forma aconseguirem escurçar les vies de comunicació entre el núvol i els dispositius IoT, o sigui millorar la latència, i reduir el cabal de dades per no saturar la xarxa. També aconseguirem augmentar considerablement la seguretat i privacitat degut a que ara els dispositius IoT no estaran directament exposats al món exterior. Hi haurà un node coordinador que tractarà les dades dels sensors i un node actuador que controlarà les càrregues de la vivenda. Els mòduls dels sensors formaran una xarxa mallada entre ells amb l’ajuda de routers per tal d’augmentar la robustesa i fiabilitat de la instal·lació domòtica. La capa que s’encarregarà de la computació en la boira estarà formada per una Raspberry Pi que actuarà com a controlador i passarel·la, i és on es trobarà la interfície d’usuari també
The object of the project is to carry out the design of the home automation of a low-rise house cost using fog computing, or in other words, computing in the fog. This technology enables communication between IoT devices and the cloud using a localized controller between these. In this way we will manage to shorten the lines of communication between the cloud and IoT devices, i.e. improve latency, and reduce data flow so as not to saturate The net. We will also manage to increase security and privacy considerably due to that now IoT devices will not be directly exposed to the outside world. There will be a node coordinator that will process the data from the sensors and an actuator node that will control them house charges. The sensor modules will form a mesh network between them with the help of routers in order to increase the robustness and reliability of the home automation installation. The layer that will be in charge of computing in the fog will be made up of a Raspberry Pi which will act as a controller and gateway, and is where the user interface will be found as well
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22251
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Domòtica
Home automation
Xarxa mallada mesh
Title: Domotització d’una vivenda mitjançant una xarxa mallada mesh
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors