Item


Adaptació de les pràctiques de tecnologies d’automatització i control per tal de permetre control remot

En el creixent món de la industria 4.0, la possibilitat de programar, monitoritzar i controlar PLC a llarga distancia ha permès un estalvi de temps i una comoditat a l’hora de treballar considerables. Aleshores, aquest projecte esta dedicat a simular aquestes condicions de treball remot a traves de l’assignatura de tecnologies d’automatització i control, per tal que els alumnes disposin d’una primera experiència en aquest tipus d’entorn industrial. L’objecte d’aquest projecte, llavors, es realitzar aquesta adaptació de la instal·lació existent per tal de poder realitzar la carrega de codi en el PLC, el monitoritzat a través de SCADA i la supervisió dels paràmetres de producció així com la visualització d’alarmes de forma no presencial. Per realitzar aquesta tasca s’han emprat un router amb suport de connexió VPN, tres càmeres per poder visualitzar la instal·lació, un nou PLC amb la funció d’activar les cintes principals i les llums del laboratori i quatre electrovàlvules pneumàtiques per substituir les ja existents d’activació manual

In the growing world of industry 4.0, the possibility to program, monitor and control PLC long distance has allowed a saving of time and comfort when working considerable Then, this project is dedicated to simulating these remote work conditions a through the subject of automation and control technologies, so that the students have a first experience in this type of industrial environment. The object of this project, then, is to carry out this adaptation of the existing installation in order to be able to load the code into the PLC, the monitored through SCADA and the monitoring of production parameters as well as the display of alarms in the form of no Attended. To carry out this task, a router with VPN connection support, three cameras were used to be able to visualize the installation, a new PLC with the function of activating the main tapes and the laboratory lights and four pneumatic electrovalves to replace the existing ones of manual activation

Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Person Sánchez, Axel
Date: 2021 September 1
Abstract: En el creixent món de la industria 4.0, la possibilitat de programar, monitoritzar i controlar PLC a llarga distancia ha permès un estalvi de temps i una comoditat a l’hora de treballar considerables. Aleshores, aquest projecte esta dedicat a simular aquestes condicions de treball remot a traves de l’assignatura de tecnologies d’automatització i control, per tal que els alumnes disposin d’una primera experiència en aquest tipus d’entorn industrial. L’objecte d’aquest projecte, llavors, es realitzar aquesta adaptació de la instal·lació existent per tal de poder realitzar la carrega de codi en el PLC, el monitoritzat a través de SCADA i la supervisió dels paràmetres de producció així com la visualització d’alarmes de forma no presencial. Per realitzar aquesta tasca s’han emprat un router amb suport de connexió VPN, tres càmeres per poder visualitzar la instal·lació, un nou PLC amb la funció d’activar les cintes principals i les llums del laboratori i quatre electrovàlvules pneumàtiques per substituir les ja existents d’activació manual
In the growing world of industry 4.0, the possibility to program, monitor and control PLC long distance has allowed a saving of time and comfort when working considerable Then, this project is dedicated to simulating these remote work conditions a through the subject of automation and control technologies, so that the students have a first experience in this type of industrial environment. The object of this project, then, is to carry out this adaptation of the existing installation in order to be able to load the code into the PLC, the monitored through SCADA and the monitoring of production parameters as well as the display of alarms in the form of no Attended. To carry out this task, a router with VPN connection support, three cameras were used to be able to visualize the installation, a new PLC with the function of activating the main tapes and the laboratory lights and four pneumatic electrovalves to replace the existing ones of manual activation
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22252
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Telecontrol
Remote control
Enginyeria - Instruments
Engineering instruments
SCADA
Title: Adaptació de les pràctiques de tecnologies d’automatització i control per tal de permetre control remot
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors