Item


Sistema de gestió de càrregues per miners de criptomonedes

La mineria de criptomonedes és el procés en què certs equips electrònics, com els miners, utilitzen la potència informàtica per processar transaccions i obtenir recompenses en forma de criptomonedes. D’altra banda, requerir d’una gran potència informàtica té uns costos associats com el consum d’energia elèctrica o d’internet, i també una inversió inicial pel maquinari que es necessita. És primordial saber quant rendible resulta minar en determinats moments per evitar perdre diners, ja que existeixen factors que varien hora a hora i afecten el marge de benefici. L’objecte del present projecte és el disseny d’un sistema integrat que permeti minar amb tal maquinària evitant pèrdues. L’integrat, mitjançant contactors, podrà controlar l’alimentació d’aquests miners mentre va monitorant les tarifes elèctriques així com els possibles excedents d’una instal·lació fotovoltaica. Es dissenyarà i es fabricarà un prototip amb una placa de circuit imprès que tracti senyals i dades procedents de diverses fonts (sensors, bases de dades...). El microcontrolador usat incorporarà wifi per captar les dades en línia necessàries i es perseguirà un disseny de baix cost econòmic. Així doncs, amb un consum d’un habitatge i un sistema de mineria simulats el prototip serà capaç de controlar uns contactors en funció de dades reals en línia que es van rebent i el marge de benefici que en resulta. L’acompanyarà un estudi teòric per simular diferents sistemes de mineria amb llargs períodes de temps i així avaluar la rendibilitat del projecte, podent arribar a donar una alternativa a les bateries convencionals en instal·lacions fotovoltaiques

Cryptocurrency mining is the process in which certain electronic equipment, such as miners, they use computing power to process transactions and earn in-kind rewards of cryptocurrencies. On the other hand, requiring a large computing power has costs associated with the consumption of electricity or internet, and also an initial investment for hardware that is needed. It is essential to know how profitable it is to mine in certain areas moments to avoid losing money, since there are factors that vary from hour to hour and affect the profit margin. The object of this project is the design of an integrated system that allows mining with such machinery avoiding losses. The integrated, by means of contactors, will be able to control the power supply of these miners while monitoring the electricity rates as well as the possible ones surpluses of a photovoltaic installation. A prototype will be designed and manufactured with a printed circuit board that handles signals and data from various sources (sensors, databases...). The microcontroller used it will incorporate wifi to capture the necessary online data and a low design will be pursued economic cost So, with a consumption of a house and a simulated mining system the prototype will be able to control some contactors based on real online data that is they are receiving and the resulting profit margin. It will be accompanied by a theoretical study to simulate different mining systems with long periods of time and thus evaluate the profitability of the project, being able to provide an alternative to conventional batteries in installations photovoltaics

Manager: Armengol Llobet, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Moradell Juanhuix, Adrià
Date: 2022 September 1
Abstract: La mineria de criptomonedes és el procés en què certs equips electrònics, com els miners, utilitzen la potència informàtica per processar transaccions i obtenir recompenses en forma de criptomonedes. D’altra banda, requerir d’una gran potència informàtica té uns costos associats com el consum d’energia elèctrica o d’internet, i també una inversió inicial pel maquinari que es necessita. És primordial saber quant rendible resulta minar en determinats moments per evitar perdre diners, ja que existeixen factors que varien hora a hora i afecten el marge de benefici. L’objecte del present projecte és el disseny d’un sistema integrat que permeti minar amb tal maquinària evitant pèrdues. L’integrat, mitjançant contactors, podrà controlar l’alimentació d’aquests miners mentre va monitorant les tarifes elèctriques així com els possibles excedents d’una instal·lació fotovoltaica. Es dissenyarà i es fabricarà un prototip amb una placa de circuit imprès que tracti senyals i dades procedents de diverses fonts (sensors, bases de dades...). El microcontrolador usat incorporarà wifi per captar les dades en línia necessàries i es perseguirà un disseny de baix cost econòmic. Així doncs, amb un consum d’un habitatge i un sistema de mineria simulats el prototip serà capaç de controlar uns contactors en funció de dades reals en línia que es van rebent i el marge de benefici que en resulta. L’acompanyarà un estudi teòric per simular diferents sistemes de mineria amb llargs períodes de temps i així avaluar la rendibilitat del projecte, podent arribar a donar una alternativa a les bateries convencionals en instal·lacions fotovoltaiques
Cryptocurrency mining is the process in which certain electronic equipment, such as miners, they use computing power to process transactions and earn in-kind rewards of cryptocurrencies. On the other hand, requiring a large computing power has costs associated with the consumption of electricity or internet, and also an initial investment for hardware that is needed. It is essential to know how profitable it is to mine in certain areas moments to avoid losing money, since there are factors that vary from hour to hour and affect the profit margin. The object of this project is the design of an integrated system that allows mining with such machinery avoiding losses. The integrated, by means of contactors, will be able to control the power supply of these miners while monitoring the electricity rates as well as the possible ones surpluses of a photovoltaic installation. A prototype will be designed and manufactured with a printed circuit board that handles signals and data from various sources (sensors, databases...). The microcontroller used it will incorporate wifi to capture the necessary online data and a low design will be pursued economic cost So, with a consumption of a house and a simulated mining system the prototype will be able to control some contactors based on real online data that is they are receiving and the resulting profit margin. It will be accompanied by a theoretical study to simulate different mining systems with long periods of time and thus evaluate the profitability of the project, being able to provide an alternative to conventional batteries in installations photovoltaics
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22254
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Criptomoneda
Mineria de dades
Data mining
Title: Sistema de gestió de càrregues per miners de criptomonedes
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0