Item


Nou capítol a la Possessió de Mossa. Centre d’Investigació i Experimentació Escola Agrària

A Mallorca les possessions han definit les àrees rurals de des de l’edat mitjana fins a gairebé els nostres dies. Una possessió és el tipus d’hàbitat rural dispers propi de Mallorca que consta de zones d’habitatge i altres dependències per a l’explotació agrícola d’un extens territori circumdant. Però no han de ser exclusivament considerades com un conjunt arquitectònic, ni tampoc només com una unitat productiva per a l’explotació agrària del territori. Les possessions són el reflex d’una identitat i manera de concebre l’illa, d’estructurar la societat, de percebre el temps i d’entendre la vida. Per aquest motiu l’objectiu és intervenir a l’arquetip arquitectònic insular, ara reconvertit i absorbit pel sector turístic. Es concep el projecte com un nou capítol de la història de la Possessió de Mossa, tractant les noves necessitats funcionals, socials i energètiques respectant el valor patrimonial del conjunt i el paisatge que l’envolta a partir d’estratègies i solucions arquitectòniques tradicionals. Agricultura, territori i arquitectura són eixos vertebradors del projecte. Dins el camí cap a la sostenibilitat i l’autoabastiment aquests tres elements es relacionen per encarar el problema. La identitat ha estat la qualitat d’unió, s’ha entès com un aspecte clau i determinant. La sostenibilitat es basa en entendre les característiques del lloc. Per aquest motiu tant el programa, com la intervenció al paisatge i l’arquitectura s’ha pensat amb aquesta condició.

In Mallorca, possessions have defined rural areas since the Middle Ages until almost our days. A possession is the type of scattered rural habitat characteristic of Mallorca that consists of housing areas and other dependencies for in the agricultural exploitation of an extensive surrounding territory. But they shouldn’t be exclusively considered as an architectural ensemble, nor only as a productive unit for the agricultural exploitation of the territory. The possessions are the reflection of an identity and way of conceiving the island, structure society, perceive time and understand life. For this reason, the objective is to intervene in the insular architectural archetype, now converted and absorbed by the tourism sector. The project is conceived as a new chapter in the history of the Possession of Mossa, treating the new functional, social and energetic needs respecting the patrimonial value of the whole and the landscape that surrounds it from traditional architectural strategies and solutions. Agriculture, territory and architecture are the backbone of the project. Inside of the path towards sustainability and self-sufficiency these three elements are relate to address the problem. Identity has been the quality of union, it has been understood as a key and determining aspect. Sustainability is based on understanding the characteristics of the site. Hence, both the program and the intervention in the landscape and architecture has been thought of with this condition.

Manager: Fontàs Serrat, Joan
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Company Fiol, Joan Antoni
Date: 2021 September
Abstract: A Mallorca les possessions han definit les àrees rurals de des de l’edat mitjana fins a gairebé els nostres dies. Una possessió és el tipus d’hàbitat rural dispers propi de Mallorca que consta de zones d’habitatge i altres dependències per a l’explotació agrícola d’un extens territori circumdant. Però no han de ser exclusivament considerades com un conjunt arquitectònic, ni tampoc només com una unitat productiva per a l’explotació agrària del territori. Les possessions són el reflex d’una identitat i manera de concebre l’illa, d’estructurar la societat, de percebre el temps i d’entendre la vida. Per aquest motiu l’objectiu és intervenir a l’arquetip arquitectònic insular, ara reconvertit i absorbit pel sector turístic. Es concep el projecte com un nou capítol de la història de la Possessió de Mossa, tractant les noves necessitats funcionals, socials i energètiques respectant el valor patrimonial del conjunt i el paisatge que l’envolta a partir d’estratègies i solucions arquitectòniques tradicionals. Agricultura, territori i arquitectura són eixos vertebradors del projecte. Dins el camí cap a la sostenibilitat i l’autoabastiment aquests tres elements es relacionen per encarar el problema. La identitat ha estat la qualitat d’unió, s’ha entès com un aspecte clau i determinant. La sostenibilitat es basa en entendre les característiques del lloc. Per aquest motiu tant el programa, com la intervenció al paisatge i l’arquitectura s’ha pensat amb aquesta condició.
In Mallorca, possessions have defined rural areas since the Middle Ages until almost our days. A possession is the type of scattered rural habitat characteristic of Mallorca that consists of housing areas and other dependencies for in the agricultural exploitation of an extensive surrounding territory. But they shouldn’t be exclusively considered as an architectural ensemble, nor only as a productive unit for the agricultural exploitation of the territory. The possessions are the reflection of an identity and way of conceiving the island, structure society, perceive time and understand life. For this reason, the objective is to intervene in the insular architectural archetype, now converted and absorbed by the tourism sector. The project is conceived as a new chapter in the history of the Possession of Mossa, treating the new functional, social and energetic needs respecting the patrimonial value of the whole and the landscape that surrounds it from traditional architectural strategies and solutions. Agriculture, territory and architecture are the backbone of the project. Inside of the path towards sustainability and self-sufficiency these three elements are relate to address the problem. Identity has been the quality of union, it has been understood as a key and determining aspect. Sustainability is based on understanding the characteristics of the site. Hence, both the program and the intervention in the landscape and architecture has been thought of with this condition.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22256
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Arquitectura -- Conservació i restauració -- Illes Balears -- Mallorca
Architecture -- Conservation and restoration -- Mallorca
Possessió de Mossa -- Illes Balears -- Mallorca
Agricultura -- Aspectes econòmics -- Illes Balears -- Mallorca
Agriculture -- Economic aspects -- Mallorca
Title: Nou capítol a la Possessió de Mossa. Centre d’Investigació i Experimentació Escola Agrària
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors