Item


Salut i arquitectura : Noves formes de viure l’habitatge en quarentena

Els efectes mundials de la pandèmia inclouen la inestabilitat social i económica, el racisme i xenofòbia i la decisió de confinar països sencers a quedar-se a casa. A mesura que el món s’enfronta a noves amenaces globals, cal dissenyar la casa del demà en èpoques onla quarentena pot formar part de la nostra vida quotidiana. Això ens demostra que existeix un fort lligam entre la salut i l’arquitectura, i que aquesta ha d’evolucionar i adaptar-se constantment. L’aportació d’aquest treball será poder resoldre les necessitats de l’habitatge en época de quarentena responent a preguntes com les següents: Quan milions de persones estan aïllades i treballen des de casa, quines característiques ha de tenir una llar? Quan la gent no se li permet acudir a espais públics, com canvien les ciutats i els espais públics? En termes de centres de salut i d’interiorisme, quins són els detalls arquitectònics higiènics de la realitat pandémica? Com es pota conseguir una llar confortable i sana sense l’ansietat de sortir a fora? … També aprofundiré en la construcción d’habitatges independents i sostenibles, amb subministrament d’aigua, calefacció i electricitat propis.

The global effects of the pandemic include social and economic instability, racism and xenophobia and the decision to confine entire countries to stay at home. As the world faces new global threats, it is necessary to design the house of tomorrow in times where quarantine can be part of our daily life. This shows us that there is a strong link between health and architecture, and that architecture must constantly evolve and adapt. The contribution of this work will be to be able to solve housing needs during quarantine by answering questions such as the following: When millions of people are isolated and working from home, what characteristics should a home have? When people are not allowed to go to public spaces, how do cities and public spaces change? In terms of health centers and interior design, what are the hygienic architectural details of the pandemic reality? How can you get a comfortable and healthy home without the anxiety of going outside? … I will also delve deeper into the construction of independent and sustainable homes, with their own water supply, heating and electricity.

Manager: Fuses, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Ripoll Palmes, Mar
Date: 2020 September
Abstract: Els efectes mundials de la pandèmia inclouen la inestabilitat social i económica, el racisme i xenofòbia i la decisió de confinar països sencers a quedar-se a casa. A mesura que el món s’enfronta a noves amenaces globals, cal dissenyar la casa del demà en èpoques onla quarentena pot formar part de la nostra vida quotidiana. Això ens demostra que existeix un fort lligam entre la salut i l’arquitectura, i que aquesta ha d’evolucionar i adaptar-se constantment. L’aportació d’aquest treball será poder resoldre les necessitats de l’habitatge en época de quarentena responent a preguntes com les següents: Quan milions de persones estan aïllades i treballen des de casa, quines característiques ha de tenir una llar? Quan la gent no se li permet acudir a espais públics, com canvien les ciutats i els espais públics? En termes de centres de salut i d’interiorisme, quins són els detalls arquitectònics higiènics de la realitat pandémica? Com es pota conseguir una llar confortable i sana sense l’ansietat de sortir a fora? … També aprofundiré en la construcción d’habitatges independents i sostenibles, amb subministrament d’aigua, calefacció i electricitat propis.
The global effects of the pandemic include social and economic instability, racism and xenophobia and the decision to confine entire countries to stay at home. As the world faces new global threats, it is necessary to design the house of tomorrow in times where quarantine can be part of our daily life. This shows us that there is a strong link between health and architecture, and that architecture must constantly evolve and adapt. The contribution of this work will be to be able to solve housing needs during quarantine by answering questions such as the following: When millions of people are isolated and working from home, what characteristics should a home have? When people are not allowed to go to public spaces, how do cities and public spaces change? In terms of health centers and interior design, what are the hygienic architectural details of the pandemic reality? How can you get a comfortable and healthy home without the anxiety of going outside? … I will also delve deeper into the construction of independent and sustainable homes, with their own water supply, heating and electricity.
Format: application/pdf
Document access: http://hdl.handle.net/10256/22260
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Pandèmia de COVID-19, 2020-
COVID-19 Pandemic, 2020-
Arquitectura domèstica -- Disseny i construcció
Architecture, Domestic -- Design and construction
Public buildings -- Design and construction
Edificis públics -- Disseny i construcció
Housing and health
Habitatge i salut
Title: Salut i arquitectura : Noves formes de viure l’habitatge en quarentena
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: DUGiDocs

Subjects

Authors